Служба по вписванията

От 29.04.2013г. съдиите по вписванията към Районен съд гр. Плевен са преместени в новата сграда на Агенция по вписванията, находяща се на ул. Хаджи Димитър №2.

 

Приемен ден с граждани - всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 14:00 ч.


Службата по вписванията издава удостоверения за сделки с недвижими имоти и ипотеки. Издават се удостоверения за извършени вписвания, отбелязвания и заличавания относно лица, недвижими имоти и определено време. По закон, удостоверенията се издават на същия ден, в който е подадена молба, или най-късно на следващия ден. В някои случаи, съдилищата не могат да спазят този срок.

Списък на съдиите по вписвания

 

Анни Константинова

Евгени Божанов

Милена Георгиева

Весела Иванова

 

                                                                                                    Районен съд Плевен 2011©