Председател Районен съд гр. Плевен - съдия Даниела Дилова

Заместник председател Районен съд гр. Плевен - съдия Светослава Цонева

 

 

Първи Наказателен състав

Съдия Димитър Кирилов

Първи Граждански състав

Съдия Христо Томов

Трети Наказателен състав

Съдия Дария Митева

Втори Граждански състав

Съдия Даниела Дилова

Пети Наказателен състав

Съдия Венелин Николаев

Трети Граждански състав

Съдия Дияна Николова

Шести Наказателен състав

Съдия Валери Цветанов

Четвърти Граждански състав

Съдия Милена Томова

Седми Наказателен състав

Съдия Светослава Цонева

Пети Граждански състав

Съдия Биляна Видолова

Осми Наказателен състав

Съдия Чавдар Попов

Седми Граждански състав

Съдия Зорница Банкова

Девети Наказателен състав

Съдия Борислава Якимова

Осми Граждански състав

Съдия Ана Илиева

Единадесети Наказателен състав

Съдия Теодора Начева

Девети Граждански състав

Съдия Вера Найденова

Дванадесети Наказателен състав

Съдия Асен Даскалов

Десети Граждански състав

Съдия Мариана Тодорова

Тринадесети Наказателен състав

Съдия Красимир Димитров

Единадесети Граждански състав

Съдия Ася Ширкова

Четиринадесети Наказателен състав

Съдия Радостина Гергичанова

Дванадесети Граждански състав

Съдия Ралица Маринска

 

Тринадесети Граждански състав

Съдия Светла Замфирова

 

                                                                                                    Районен съд Плевен 2011©