Считано от 02.12.2019г. новият сайт на Районен съд Плевен е на

адрес


https://pleven-rs.justice.bg/ .


Информацията на текущият сайт е актуална към 29.11.2019г.

 

 

Търсене по номер на дело ТУК

Или

 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

месец Януари 2019г.

месец Януари 2019г.

месец Февруари 2019г.

месец Февруари 2019г.

месец Март 2019г.

месец Март 2019г.

месец Април 2019г.

месец Април 2019г.

месец Май 2019г.

месец Май 2019г.

месец Юни 2019г.

месец Юни 2019г.

месец Юли 2019г.

месец Юли 2019г.

месец Август 2019г.

месец Август 2019г.

месец Септември 2019г.

месец Септември 2019г.

месец Октомври 2019г.

месец Октомври 2019г.

месец Ноември 2019г.

месец Ноември 2019г.

   

 

 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

месец Януари 2018г.

месец Януари 2018г.

месец Февруари 2018г.

месец Февруари 2018г.

месец Март 2018г.

месец Март 2018г.

месец Април 2018г.

месец Април 2018г.

месец Май 2018г.

месец Май 2018г.

месец Юни 2018г.

месец Юни 2018г.

месец Юли 2018г.

месец Юли 2018г.

месец Август 2018г.

месец Август 2018г.

месец Септември 2018г.

месец Септември 2018г.

месец Октомври 2018г.

месец Октомври 2018г.

месец Ноември 2018г.

месец Ноември 2018г.

месец Декември 2018г.

месец Декември 2018г.

 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

месец Януари 2017г.

месец Януари 2017г.

месец Февруари 2017г.

месец Февруари 2017г.

месец Март 2017г.

месец Март 2017г.

месец Април 2017г.

месец Април 2017г.

месец Май 2017г.

месец Май 2017г.

месец Юни 2017г.

месец Юни 2017г.

месец Юли 2017г.

месец Юли 2017г.

месец Август 2017г.

месец Август 2017г.

месец Септември 2017г.

месец Септември 2017г.

месец Октомври 2017г.

месец Октомври 2017г.

месец Ноември 2017г.

месец Ноември 2017г.

месец Декември 2017г.

месец Декември 2017г.

 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

месец Януари 2016г.

месец Януари 2016г.

месец Февруари 2016г.

месец Февруари 2016г.

месец Март 2016г.

месец Март 2016г.

месец Април 2016г.

месец Април 2016г.

месец Май 2016г.

месец Май 2016г.

месец Юни 2016г.

месец Юни 2016г.

месец Юли 2016г.

месец Юли 2016г.

месец Август 2016г.

месец Август 2016г.

месец Септември 2016г.

месец Септември 2016г.

месец Октомври 2016г.

месец Октомври 2016г.

месец Ноември 2016г.

месец Ноември 2016г.

месец Декември 2016г.

месец Декември 2016г.

 

                                                                                                    Районен съд Плевен 2011©