16.04.2019г.

 На 16.04.2019 година, в Районен и Окръжен съд Плевен, бе проведен Ден на отворени врати.

 На гости на двете съдилища, бяха ученици от VІІІ и Х клас на училище „П.К.Яворов“, заедно с техни преподаватели.

Учениците бяха посрещнати пред сградата на съда, където им беше обяснено какъв е реда за влизане в Съдебната палата, какво не трябва да се внася, като бяха и проверени от съдебната охрана.

На децата се показа къде се намира гишето, където може при необходимост да им бъде издадено свидетелство за съдимост, като им беше обяснено и какви документи се подават.

След това, учениците бяха посрещнати в съдебна зала на втория етаж, от председателя на Районен съд Плевен – съдия Даниела Дилова и заместник председателя на районния съд – съдия Светослава Цонева. Те им обясниха какви видове дела се разглеждат от районните съдилища, какъв е реда в една съдебна зала при воденето на дело, какво представлява Синята стая и отговориха на въпроси зададени от учениците. Децата бяха поканени при желание от тяхна страна да присъстват на реален съдебен процес в районния съд, където да могат да видят какви са правилата и процедурите при провеждането на едно съдебно заседание.

В зала №8 на Окръжен съд Плевен, бяха поздравени от заместник председателя на окръжния съд – съдия Емил Банков. Той им обясни пътя, който минава едно дело от постъпването му в съда, до решаването му. Също така обсъдиха интересни за децата теми, които да бъдат заложени в бъдещ симулативен процес, в който учениците ще участват на 29 май, като самите те ще бъдат в ролята на съдия, прокурор, подсъдими, адвокат, свидетели.

В края на посещението, всеки присъстващ получи копие от Конституцията на Република България.

 

01.04.2019г.

Пленумът на Висшия съдебен съвет обяви конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт“ и определи 7 юни 2019 г. за датата, на която да се проведе „Ден на отворените врати".  Обявата и регламента може да видите ТУК.

 

 

16.04.2018г.

На 16.04.2018 година, в Районен и Окръжен съд Плевен бе проведена инициативата „Ден на отворени врати“.

 В 14:00 часа, Съдебната палата в град Плевен беше посетена от ученици от Х-ти клас на Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици град Плевен, техни преподаватели и представители на местни медии. В зала №3 на Районен съд Плевен, учениците се срещнаха с Председателя на Районен съд Плевен – съдия Даниела Дилова и заместник председателя съдия Станислава Цонева. Там бяха запознати със спецификата на работата в районния съд и видовете разглеждани дела. Беше отговорено на зададени въпроси от страна на учениците, свързани най-вече с видовете наказания, защо не съществува наказанието „смъртна присъда“ в Република България, какво представлява условното осъждане, условното предсрочно освобождаване и наказанието „Пробация“, като учениците бяха поканени, при желание от тяхна страна да присъстват на реален съдебен процес в Районен съд Плевен.След това, в зала №8 на Окръжен съд Плевен, учениците разиграха симулативен процес, по казус, който им беше изпратен предварително, като децата влязоха в ролята на съдия, съдебни заседатели, прокурор, адвокати, обвиняеми и свидетели. На симулативния процес присъстваха четиримата съдии лектори в Образователната програма – заместник председателя на Окръжен съд Плевен – съдия Екатерина Панова, заместник председателя на Окръжен съд Плевен – съдия Емил Банков, съдия Силвия Кръстева и младши съдия Десислава Николаева, които насочваха децата, в техните роли. В края на посещението си учениците от Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици град Плевен, получиха по един екземпляр от Конституцията на Република България.

 

24.01.2014г.

Районен съд гр. Плевен организира "Ден на отворените врати", който ще се проведе на 16.04.2014г. Всички желаещи да се запознаят с организацията работата на съда са добре дошли!

 

29.04.2013г.

От 29.04.2013г. съдиите по вписванията към Районен съд гр. Плевен са преместени в новата сграда на Агенция по вписванията, находяща се на ул. Хаджи Димитър №2.

 

16.04.2013г.

На 15.04.2013г. се проведе “Ден на отворените врати” в Районен съд гр. Плевен. Събитието бе открито в 10:00 часа в съдебна зала № 7 на четвърти етаж в Съдебната палата от председателите на Окръжен съд гр. Плевен – Александър Григоров и Районен съд гр. Плевен – Даниела Дилова. В рамките на инициативата група ученици от Професионална Гимназия по Туризъм "Алеко Константинов" присъства в открито съдебно заседание по наказателно дело от общ характер, след което на среща с Председателя им бе представена работата на съда и отговорено на поставените въпроси. Пред тях бе направена и демонстрация на случайното разпределение на дела, и в кратка обиколка из Съдебната палата бяха запознати с организацията на работния процес.

 

10.04.2013г.

Вече може да си извадите електронно свидетелство за съдимост - Вижте как

 

Пресаташе - Светослава Цонева, тел. 064/89 29 94

 

 

 

                                                                                                    Районен съд Плевен 2011©