В този раздел ще публикуваме всички статистически отчети и доклади, касаещи работата на Районен съд - Плевен.


Отчетен доклад за работата на Плевенски районен съд през 2018г.

 

Годишен отчет за работата на Районен съд Плевен през 2018г. и справка за резултатите от работата на съдиите от Гражданско и Наказателно отделение

 

Отчет за работата на държавните съдебни изпълнители при Районен съд Плевен през 2018г.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отчетен доклад за работата на Плевенски районен съд през 2017 година

 

Годишен отчет за работата на Районен съд - Плевен през 2017 година и справка за резултатите от работата на съдиите от Гражданско и Наказателно отделение

 

Отчет за дейността на държавните съдебни изпълнители в Районен съд - Плевен през 2017 година

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отчетен доклад за работата на Плевенски районен съд през 2016 година

 

Годишен отчет за работата на Районен съд - Плевен през 2016 година и справка за резултатите от работата на съдиите от Гражданско и Наказателно отделение

 

Отчет за дейността на държавните съдебни изпълнители в Районен съд - Плевен през 2016 година

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отчетен доклад за работата на Плевенски районен съд през 2015 година

 

Годишен отчет за работата на Районен съд - Плевен през 2015 година


Отчет за дейността на държавните съдебни изпълнители в Районен съд - Плевен през 2015 година


Справка за резултатите от работата на съдиите от Гражданска и Наказателна колегия през 2015 година

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отчетен доклад за работата на Плевенски районен съд през 2014 година

 

Годишен отчет за работата на Районен съд - Плевен през 2014 година


Отчет за дейността на държавните съдебни изпълнители в Районен съд - Плевен през 2014 година


Справка за резултатите от работата на съдиите от Гражданска и Наказателна колегия през 2014 година

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Отчетен доклад за работата на Плевенски районен съд през 2013 година.

 

Годишен статистически отчет за работата на Районен съд гр. Плевен през 2013г.

 

Отчет за работата на държавните съдебни изпълнители в Районен съд гр. Плевен.

 

Справка за резултатите от работата на съдиите от Гражданска и Наказателна колегия през 2013 година

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отчетен доклад за работата на Плевенски районен съд през 2012 година

 

Годишен отчет за работата на Районен съд - Плевен през 2012 година


Отчет за дейността на държавните съдебни изпълнители в Районен съд - Плевен през 2012 година


Справка за резултатите от работата на съдиите от Гражданска и Наказателна колегия през 2012 година

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отчетен доклад за работата на Плевенски районен съд през 2011 година

 

Годишен отчет за работата на Районен съд - Плевен през 2011 година


Отчет за дейността на държавните съдебни изпълнители в Районен съд - Плевен през 2011 година


Справка за резултатите от работата на съдиите от Гражданска и Наказателна колегия през 2011 година

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Отчетен доклад за работата на Плевенски районен съд през 2010 година


Годишен отчет за работата на Районен съд - Плевен през 2010 година


Отчет за дейността на държавните съдебни изпълнители в Районен съд - Плевен през 2010 година


Справка за резултатите от работата на съдиите от Гражданска и Наказателна колегия през 2010 година

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отчетен доклад за работата на Плевенски районен съд през 2009 година


Годишен отчет за работата на Районен съд - Плевен през 2009 година


Отчет за дейността на държавните съдебни изпълнители в Районен съд - Плевен през 2009 г.


Справка за резултатите от работата на всеки съдия от РС за 2009 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отчетен доклад за работата на Плевенски районен съд през 2008 година


Годишен отчет за работата на Районен съд - Плевен през 2008 година


Отчет за дейността на държавните съдебни изпълнители в Районен съд - Плевен през 2008 г.


Справка за резултатите от работата на всеки съдия от РС за 2008 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отчетен доклад за работата на Плевенски районен съд през 2007 година


Годишен отчет за работата на Районен съд - Плевен през 2007 година


Отчет за дейността на държавните съдебни изпълнители в Районен съд - Плевен през 2007 г.


Справка за резултатите от работата на всеки съдия от РС за 2007 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отчетен доклад за работата на Плевенски районен съд през 2006 година


Годишен отчет за работата на Районен съд - Плевен през 2006 година


Отчет за дейността на държавните съдебни изпълнители в Районен съд - Плевен през 2006 г.


Справка за резултатите от работата на всеки съдия от РС за 2006 г.

 

                                                                                                    Районен съд Плевен 2011©