Правосъдието се осъществява в името на народа. Районният съд е основен първоинстанционен съд. На него са подсъдни всички дела, освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд. Състои се от съдии и се ръководи от председател, който осъществява обща организация и административно ръководство, отговаря за дейността на съда и го представлява.

В Плевенският Районен съд има две отделения - наказателно и гражданско.

Плевенски Районен Съд обхваща следните четири общини: Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник и Пордим.

 

                                                                                                    Районен съд Плевен 2011©