Мотиви към нохд 3759/2010г. по описа на ПлРС

 

 РП * е повдигнала обвинение срещу подсъдимия Й.М.П. ***, за това, че през периода 05-27.07.2010г в гр.*, при условията на продължавано престъпление и повторност в немаловажен случай като непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, отнел чужди движими вещи на обща стойност 506,04лв, оставени без постоянен надзор, от владението на различни граждани, без тяхното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, а именно:

На 05.07.2010г – 1бр мъжки портфейл на стойност 45лв, парична сума в размер на 210лв, 70 евро на стойност 136,90лв, риболовен билет на стойност 20лв, СУМПС на стойност 18лв, лична карта на стойност 18лв, 1бр кредитна карта на “Алианц Банк България”, 1бр кредитна карта на ОББ, 1бр регистрационен талон на л.а., марка “Рено” с рег.№ЕН 1643 ВН или всичко на обща стойност 447,90лв от владението на М.М.А. ***7.07.2010г – 1бр дамско кожено портмоне на стойност 9лв, лична карта на стойност 18лв, дебитна карта – дубликат на “Пощенска банка” на стойност 5лв, дебитна карта – дубликат на “Общинска банка” на стойност 5лв, дебитна карта на “Инвест Банк” – дубликат на стойност 5лв, тефтер на стойност 3лв, 2 щатски долара на стойност 3,14лв, парична сума в размер на 100лв или всичко на обща стойност 58,14лв от владението на В.И.Ц. ***– престъпление по чл.195 ал.1 т.2 и т.7 вр.чл.194 ал.1 вр.чл.28 ал.1 вр.чл.26 ал.1 вр.чл.63 ал.1 т.3 от НК.

 В съдебно заседание подсъдимия се явява лично и с адв.Дилков служебен защитник от ПАК.

Делото се разглежда при условията на чл.370, ал.1 и следващите от НПК по искане на подсъдимия и неговия защитник за предварително изслушване. На основание чл. 371 т.2 от НПК подсъдимия признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на ОА и е съгласен   да не се събират доказателства за тези факти. Съдът е разяснил на подсъдимия, че отчетните доказателства от досъдебното производство и направените самопризнания по чл. 371 т.2 от НПК ще се ползват при постановяване на присъдата.

Представителят на Районна прокуратура гр.* поддържа изцяло повдигнатото обвинение.

           Съдът, като се запозна със събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, и съобрази становището на страните, намира за установено следното от фактическа страна:

С присъда по НОХД 4720/2009г влязла в законна сила на 06.04.2010г РС-* е наложил на П. наказание пробация за престъпление по чл.195 ал.1 т.3 и 7 вр.чл.194 ал.1 вр.чл.63 ал.1 т.3 от НК, извършено през периода 26.07.-14.09.2009г.

С определение по НОХД 533/10г от 14.04.2010г РС-* е одобрил споразумение, с което е наложил на подсъдимия П. пет месеца лишаване от свобода за извършено престъпление по чл.195 ал.1 т.3 и 7 вр.чл.194 ал.1 вр.чл.28 ал.1 вр.чл.26 ал.1 вр.чл.63 ал.1 т.3 от НК, извършено на 28/29.08.2009г, като на основание чл.64 ал.1 от НК го е освободил от изтърпяването му като наказанието му е заменил с настаняване във възпитателно училище-интернат за същия срок. През юли 2010г непълнолетният П. бил пуснат в лятна ваканция от ВУИ-гр.Ракитово и се прибрал в гр.*. тъй като семейството на подсъдимия било в затруднено финансово положение, той решил да си набави парични средства по престъпен начин.

На 05.07.2010г трябвало да се яви на дело в РС-Плевне от 09,30часа. Около 08,00ч отишъл до сградата на Съдебната палата в гр.*, но тъй като бил подранил, не го пуснали. Решил да се разходи и тръгнал по ул.Ресен. Влязъл в офис-сграда, находяща се на същата улица на №1, в чакалнята на нотариална кантора на първия етаж. В този момент бил забелязан от св.Н.У. – сътрудник в същата кантора, която го попитала какво търси. П. й отговорил, че събира стари вестници и след като У. му отвърнала, че няма такива, той напуснал офиса. Качил се на втория етаж с асансьора. Видял, че вратата на един от офисите - №6 е отворена и вътре няма никой. Същият офис се ползвал от свидетеля адвокат М.А., който минути преди това слязъл до кафе-машината, намираща се срещу входа на сградата. Решил да се възползва от ситуацията и да извърши кражба от офиса. Забелязал на бюрото в офиса оставени без надзор черна чантичка, мъжки портфейл и мобилен телефон. Решил да не взима телефона, тъй като се опасявал, че ще го разкрият. Взел портфейла на стойност 45лв, в който се намирали следните вещи: парична сума в размер на 210лв, СУМПС на стойност 18лв, лична карта на стойност 18лв, 1бр кредитна карта на “Алианц Банк България”, 1бр кредитна карта на ОББ, 1бр регистрационен талон на л.а., марка “Рено” с рег.№ЕН 1643 ВН или вещи на обща стойност 447,90лв – всичките собственост на св.М.А. и бързо си тръгнал незабелязан от никого. Междувременно св.А. се върнал в офиса си и установил липсата на посочените вещи като своевременно депозирал сигнал в Първо РУП-* за извършената кражба. Подсъдимият изхарчил отнетите пари за задоволяване на лични нужди, а документите изхвърлил. По случая било образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.194 ал.1 от НК, в хода на което била установена съпричастността на Й.М.П..

На 27.07.2010г сутринта около 08,30часа подсъдимият П. минавал покрай ОУ”Св.Климент Охридски” в гр.*. Решил да извърши кражба и влязъл в сградата. Тръгнал по коридора на първия етаж. За да е по-безшумен, събул чехлите си. Видял отворена врата и влязъл в стая, в която нямало никой. Същата била ползвана като канцелария от св. В.Ц., заемаща длъжност “ЗАТС, технически изпълнител” в посоченото учреждение. Св.Ц. била оставила дамската си чанта без надзор на стол до работното си бюро. Подсъдимият взел от чантата й следните вещи, нейна собственост: дамско кожено портмоне на стойност 9лв, в което се намирали лична карта на стойност 18лв, дебитна карта – дубликат на “Пощенска банка” на стойност 5лв, дебитна карта-дубликат на “Общинска банка” на стойност 5лв, дебитна карта на “Инвест Банк” - дубликат на стойност 5лв, тефтер на стойност 3лв, 2 щатски долара на стойност 3,14лв, парична сума в размер на 10лв или всичко на обща стойност 58,14лв. Забравил обаче цигарите си. Бързо напуснал сградата на училището заедно с отнетите вещи. След около 20мин. св.Ц. се върнала в канцеларията си и забелязала чуждите цигари. Установила липсващите й вещи, за което уведомила незабавно пом.директорката на училището, с която прегледали видеозаписите от охранителните камери в същото, на които се виждал подсъдимия, носещ чехлите си в ръка. Междувременно П. изхарчил парите. Същия ден св.Ц. подала сигнал до Първо РУП-* за извършеното престъпно посегателство върху имуществото й. Св.Р. *** прегледал въпросния запис като заснетото на него лице по външен вид и походка му напомнило за Й.М.П., служебно му известен като лице от криминалния контингент. При проведен разговор на св.Р. с подсъдимия той признал извършеното деяние и с протокол от 28.07.2010г му предал отнетото дамско портмоне и личната карта – собственост на Ц., които й били върнати срещу разписка. По случая било образувано наказателно производство срещу П. за престъпление по чл.195 ал.1 т.2 вр.чл.194 ал.1 от НК.

С постановление от 28.10.2010г досъдебните производства по двата случая са обединени с оглед процесуална икономия на основание чл.217 ал.2 от НПК, тъй като двете престъпни деяния са извършени от едно и също лице при условията на продължавано престъпление по смисъла на чл.26 ал.1 от НК.

В хода на разследването в качеството на свидетели са разпитани С.Р., Н.У., както и М.А. и В.Ц., на които са разяснени правата на пострадали в досъдебното производство по смисъла на чл.75 ал.1 от НПК. Извършено е разпознаване от св.У., при което посочва подсъдимия като лицето, което е видяла на инкриминираната дата в сградата, от която е извършена кражбата с пострадал св.А.. Назначена е съдебно – оценителна експертиза, която определя стойността на инкриминираните вещи към момента на престъпното посегателство. Подсъдимият се признава за виновен и дава кратки обяснения за постъпките си. Видно от приложената справка за съдимост П. е извършрил деянието при условията на повторност. Видно от изготвената му характеристична справка срещу към м.юли 2010г са регистрирани 48бр. заявителски материала, по които има неприключили наказателни производство, което говори за изграден престъпен модел на поведение, който следва неотклонно от 2002г., и който, въпреки множеството му осъдителни присъди, не е променил и понастоящем.

Горната фактическа обстановка се установява изцяло от събраните по делото доказателства – обясненията на подсъдимия, показанията на разпитаните в досъдебна фаза свидетели – В.И.Ц., С. *** Р., М.М.А. и Н.А.У., чиито показания съдът кредитира напълно с оглед тяхната последователна и логическа изложеност, от една страна и от друга с приобщените по реда на чл.283 от НПК писмени доказателства. Съгласно заключението на вещото лице по назначената по делото съдебно-оценителна експертиза стойността на вещите-предмет на престъплението е на обща стойност 506,04лв.

От изложеното е видно, че през периода 05-27.07.2010г в гр.*, при условията на продължавано престъпление и повторност в немаловажен случай като непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, отнел чужди движими вещи на обща стойност 506,04лв, оставени без постоянен надзор, от владението на различни граждани, без тяхното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, а именно:

На 05.07.2010г – 1бр мъжки портфейл на стойност 45лв, парична сума в размер на 210лв, 70 евро на стойност 136,90лв, риболовен билет на стойност 20лв, СУМПС на стойност 18лв, лична карта на стойност 18лв, 1бр кредитна карта на “Алианц Банк България”, 1бр кредитна карта на ОББ, 1бр регистрационен талон на л.а., марка “Рено” с рег.№ЕН 1643 ВН или всичко на обща стойност 447,90лв от владението на М.М.А. ***7.07.2010г – 1бр дамско кожено портмоне на стойност 9лв, лична карта на стойност 18лв, дебитна карта – дубликат на “Пощенска банка” на стойност 5лв, дебитна карта – дубликат на “Общинска банка” на стойност 5лв, дебитна карта на “Инвест Банк” – дубликат на стойност 5лв, тефтер на стойност 3лв, 2 щатски долара на стойност 3,14лв, парична сума в размер на 100лв или всичко на обща стойност 58,14лв от владението на В.И.Ц. *** е бил непълнолетен към момента на извършване на престъплението, но с оглед събраните данни за личността му, същият е могъл да разбират свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, поради което следва да бъде ангажирана наказателната му отговорност.

При така установената фактическа обстановка деянието е осъществено от подсъдимия виновно, при форма на вината пряк умисъл. Същият е съзнавал обществената опасност на деянието, предвиждал е обществено опасните му последици и пряко е целял настъпването им. Подсъдимият Й.П. е осъществил с деянието си състава на престъпление по чл.195 ал.1 т.2 и т.7 вр.чл.194 ал.1 вр.чл.28 ал.1 вр.чл.26 ал.1 вр.чл.63 ал.1 т.3 от НК.

При определяне вида и размера на наказанието съдът прецени обществената опасност на деянието, личната опасност на подсъдимия, оцени смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства. Смекчаващо вината обстоятелство е съдействие при разкриване на престъплението, изразената самокритичност и тежкото социално и семейно положение на подсъдимия.

Отегчаващо отговорността обстоятелство за подсъдимия П. е предишните му осъждания. При определяне вида и размера на наказанието на подсъдимия, съдът съобрази разпоредбите на чл.58 ал.1 от НК и чл.54 от НК, и при превес на смекчаващи отговорността обстоятелства наложи наказание на Й.М.П. ДЕВЕТ месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим в затвор. Съдът счита, че това по вид и размер наказание ще изпълни целите на специалната и генералната превенция, визирани в чл.36 от НК.

Съдът осъди  на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимия Й.М.П. да заплати направените деловодни  разноски  в размер на 65лв. по сметка на  ОД на МВР * и в размер на 30лв. по сметка на РС *. 

Предвид гореизложеното съдът постанови присъдата си.

                                                         

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: