ПРИСЪДА

№ ………

 

година 2011                                             град ПЛЕВЕН

РАЙОНЕН СЪД                                      седми наказателен състав

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

на десети февруари през две хиляди и единадесета година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА ЦОНЕВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ***

2. ***

Секретар Д.Т.

Прокурор ***

Като разгледа докладваното от съдия ЦОНЕВА

НОХД № 3610 по описа за 2004 година

И по данни делото и Закона

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия И.Т.Т. роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с полувисше образование, разведен, не работи, не осъждан, ЕГН ********** за НЕВИНЕН в това на 17.09.1999 година в град Плевен, като длъжностно лице – изпълнителен Директор на „Плевенфилм 97” АД – град Плевен, да е присвоил чужди пари /на дружеството/ - 300 деноминирани лева, представляващи част от уставния капитал на дружеството, връчени му в това качество и поверени му да ги управлява, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд да е внесъл присвоените пари, поради което и на основание чл. 304 предложение последно от НПК го ОПРАВДА по първоначално повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл. 205 ал. І т. 1 от НК във вр. с чл. 201 от НК.

ПРИЗНАВА подсъдимия И.Т.Т. със снета по-горе самоличност за НЕВИНЕН в това на 23.09.1999 година в град Плевен, като длъжностно лице – изпълнителен Директор на „Плевенфилм 97” АД – град Плевен, да е присвоил чужди пари /на дружеството/ - 4 500 деноминирани лева, представляващи част от уставния капитал на дружеството, връчени му в това качество и поверени му да ги управлява, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд да е внесъл присвоените пари, поради което и на основание чл. 304 предложение последно от НПК го ОПРАВДА по първоначално повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл. 205 ал. І т. 1 от НК във вр. с чл. 201 от НК.

ПРИЗНАВА подсъдимия И.Т.Т. със снета по-горе самоличност за НЕВИНЕН в това на 28.09.1999 година в град Плевен, като длъжностно лице – изпълнителен Директор на „Плевенфилм 97” АД – град Плевен, да е присвоил чужди пари /на дружеството/ - 600 деноминирани лева, представляващи част от уставния капитал на дружеството, връчени му в това качество и поверени му да ги управлява, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд да е внесъл присвоените пари, поради което и на основание чл. 304 предложение последно от НПК го ОПРАВДА по първоначално повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл. 205 ал. І т. 1 от НК във вр. с чл. 201 от НК.

ПРИЗНАВА подсъдимия И.Т.Т. със снета по-горе самоличност за НЕВИНЕН в това на 08.10.1999 година в град Плевен, като длъжностно лице – изпълнителен Директор на „Плевенфилм 97” АД – град Плевен, да е присвоил чужди пари /на дружеството/ - 500 деноминирани лева, представляващи част от уставния капитал на дружеството, връчени му в това качество и поверени му да ги управлява, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд да е внесъл присвоените пари, поради което и на основание чл. 304 предложение последно от НПК го ОПРАВДА по първоначално повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл. 205 ал. І т. 1 от НК във вр. с чл. 201 от НК.

ПРИЗНАВА подсъдимия И.Т.Т. със снета по-горе самоличност за НЕВИНЕН в това на 22.10.1999 година в град Плевен, като длъжностно лице – изпълнителен Директор на „Плевенфилм 97” АД – град Плевен, да е присвоил чужди пари /на дружеството/ - 500 деноминирани лева, представляващи част от уставния капитал на дружеството, връчени му в това качество и поверени му да ги управлява, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд да е внесъл присвоените пари, поради което и на основание чл. 304 предложение последно от НПК го ОПРАВДА по първоначално повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл. 205 ал. І т. 1 от НК във вр. с чл. 201 от НК.

ПРИЗНАВА подсъдимия И.Т.Т. със снета по-горе самоличност за НЕВИНЕН в това на 09.06.2000 година в град Плевен, като длъжностно лице – изпълнителен Директор на „Плевенфилм 97” АД – град Плевен, да е присвоил чужди пари /на дружеството/ - 80 деноминирани лева, представляващи част от уставния капитал на дружеството, връчени му в това качество и поверени му да ги управлява, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд да е внесъл присвоените пари, поради което и на основание чл. 304 предложение последно от НПК го ОПРАВДА по първоначално повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл. 205 ал. І т. 1 от НК във вр. с чл. 201 от НК.

ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира в 15 дневен срок от днес пред Плевенски окръжен съд.

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                        2.