Р Е Ш Е Н И Е

28.02.2011г.

 

номер ..................                                                        град ПЛЕВЕН

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Плевенски районен съд

на осемнадесети февруари

Шести наказателен състав

година 2011

 

В публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ

 

Секретар: Л.Б.

Като разгледа докладваното от съдия ЦВЕТАНОВ

НАХ дело номер 3742 по описа за 2010 година

и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

ПРОИЗВОДСТВОТО е по реда на чл. 59 ал. І от ЗАНН

 

С наказателно постановление №2070 от 02.09.2010г Началникът на сектор ПП към ОДМВР-гр.Плевен е наложил на основание чл.53 от ЗАНН, и чл.179 ал.2 вр.чл.179 ал.1 т.5 и предл.4 от ЗДвП и чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП на Д. *** административно наказание глоба в размер на 100лв, глоба в размер на 100лв и лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца и на основание Наредба №Із-1959 на МВР са отнети общо 9 контролни точки.

Недоволен от издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателят Д.В.Л., който го обжалва в срок и моли съда да го отмени, като незаконосъобразно.

         За въззиваемата страна ОД на МВР-Плевен, не се явява представител и не изразява становище по съществото на спора.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, допустима е, разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното наказателно постановление е издадено въз основа на Акт №2070 от 23.08.2010г за установяване на административно нарушение от който е видно, че на същата около 18,00часа в гр.Плевен, ул.Пирот посока ул.Дойран на кръстовище до ВИМ-Плевен, жалбоподателят Л. като водач на л.а. “Сеат Толедо” с рег.№ЕН 8347 АН извършва маневра завой на ляво за навлизане в друг път без да се убеди, че няма да създаде опасност, отнема предимството на праводвижещият се л.а.”Опел Корса” с рег.№ЕН 7080 ВА и реализира ПТП с материални щети по двата автомобила. Напуска мястото на ПТП без да уведоми и изчака идването на компетентните органи от МВР.

Горните обстоятелства се установяват от показанията на разпитания актосъставител Д.И.А. и свидетелите Н.Г.Б., С.П.Е. и Д.М.П., чиито показания съдът кредитира изцяло с оглед тяхната последователна и логическа изложеност, взаимна кореспондентност и съответствие с приложените по делото писмени доказателства – протокол за ПТП №1253897/23.08.2010г със съставител Н.Г.Б.. От показанията на свидетелката Десислав П. се установява, че на посочената в АУАН дата същата се е движила с л.а.”Опел Корса” с рег.№ЕН 7080 ВА по ул.Пирот в гр.Плевен от Читалище “Васил Топалски” по посока Военно историческия музей. Според свидетелката П. *** същата е спряла в лявата лента за движение на ул.Пирот, за да се огледа дали по пътя с предимство – ул.Дойран се движат коли и след като е видяла, че няма такива е продължила да се движи направо. Според показанията на свидетелката П. същата е забелязала, че от дясно я задминава кола предприемаща маневра завой наляво, като тази кола я засекла и свидетелката е усетила удар, при което натиснала спирачките и клаксона. Свидетелката П. е категорична, че водачът на автомобила, който я е ударил е разбрал за удара като е гледал в огледалото за обратно виждане и е махнал с ръка, като е направил някакъв жест. Според свидетелката П. същата е спряла на мястото, където е станал удара в самото кръстовище. От показанията на актосъставителя А. се установява, че за станалото ПТП са били уведомени от оперативния дежурен и произшествието са посетили два полицейски автомобила. Според актосъставителя А. при пристигането си същите са заварили един автомобил “Опел Корса”, който е бил охлузен и с откачена предна броня и една жена, която била записала на листче номера на автомобила, който я е ударил. Според актосъставителя А. същият е уведомил ОДЧ и е проведено издирване и другият автомобил участник в ПТП-то се е върнал на място. От показанията на актосъставителя А. се установява, че 4 пътни полицаи, които са присъствали на мястото на местопроизшествието са обсъдили механизма за настъпване на ПТП-то, като са отчели останалите следи от пътя, падналата кал от калник, останали частички от боя и причинените щети по двата автомобила. В тази насока са и показанията на свидетеля Н.Б., който е съставил и протокола за ПТП №1253897/23.08.2010г. Свидетелят Б. е направил схема на ПТП-то в протокола за ПТП, която схема е потвърдена, както от актосъставителят А., така и от свидетелите * и свидетелката П.. Според показанията на свидетеля Б. същият в протокола за ПТП подробно е описал механизма на станалото ПТП, като е приел, че жалбоподателят Л. като водач на л.а.”Сеат Толедо” с рег.№ЕН 8347 АН извършва маневра завой на ляво за навлизане в друг път без да се убеди, че няма да създаде опасност, отнема предимството на праводвижещият се л.а.”Опел Корса” с рег.№ЕН 7080 ВА и реализира ТПТ с материални щети по двата автомобила. Според свидетеля Б. в протокола за ПТП са описани и щетите по двата автомобила, а именно – охлузвания и деформация за водач №1 и деформиран преден десен калник и охлузена броня в дясно за водач №2. От показанията на актосъставителя Д.А. се установява, че маркировката на ул.Пирот трудно се е забелязвала, но органите за контрол и регулиране на движението са извършили замерване на пътното платно и са го разделили на две, т.е. улицата е станала с две пътни ленти. В тази насока от показанията на свидетелката П. се установява, че преди да навлезе в кръстовището на ул. Пирот с ул.Дойран същата е спряла в лявата пътна лента. Твърденията на жалбоподателя, че свидетелката П. е извършила неправилна маневра преустройство в лява пътна лента и същата е виновна за станалото ПТП според съда представляват една негова защитна теза, която не се подкрепя от нито едно от събраните по делото доказателства, напротив по категоричен начин се опровергава от показанията на актосъставителя А. и свидетилите Б., * и П.. Съдът не кредитира показанията на свидетелката Валентина Павлова, тъй като показанията й не са последователни и логични, свидетелката се намира в близки и приятелски отношения с жалбоподателя, поради която причина е пряко заинтересована от изхода на делото. Освен това показанията на свидетелката Павлова се опровергават по категоричен начин от показанията на свидетелката П., актосъставителя А. и свидетеля Б. и приобщения като писмено доказателство по делото протокол за ПТП №1253897/23.08.2010г. Съдът кредитира напълно показанията на актосъставителя А. и свидетелите Б. и *, тъй като техните показания са конкретни, ясни и последователни, изясняват в пълнота всички факти и обстоятелства във връзка с възприетите от тях щети по автомобила, следи от паднала кал по пътното платно, които са способствали за възпроизвеждане механизма на станалото ПТП. Освен това няма данни по делото, които да създават съмнения относно обективността и безпристрастността на тези свидетели, или да сочат на наличието на мотив да набедят жалбоподателя Л. в нарушение, което не е извършил.

При така приетото за установено от фактическа страна законосъобразно и обосновано административно наказващият орган е приел, че с действията си жалбоподателят Д.В.Л. е извършил нарушение по чл.25 ал.1 от ЗДвП и чл.123 ал.1 т.3 6.в предл.1 от ЗДвП и правилно и законосъобразно му е наложил административно наказание на основание чл.53 от ЗАНН, и чл.179 ал.2 вр.чл.179 ал.1 т.5 и предл.4 от ЗДвП и чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП. Съобразно разпоредбата на чл.25 ал.1 от ЗДвП водач на пътно превозно средство, което ще предприеме каквато и да е маневра, като например да се отклони наляво или надясно по платното за движение, в частност да премине в друга пътна лента, да завие надясно или наляво за навлизане по друг път, преди да започне маневрата,трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за участниците в движението, които се движат след него, преди него или преминават покрай него, и да извърши маневрата като се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение. Както бе посочено по-горе от всички събрани по делото гласни и писмени доказателства по безспорен и категоричен начин се установява, че жалбоподателят Л. като водач на л.а. ”Сеат Толедо” с рег.№ЕН 8347 АН е извършвал маневра завой на ляво за навлизане в друг път без да се е убедил, че няма да създаде опасност, отнел е предимството на праводвижещият се л.а.”Опел Корса” с рег.№ЕН 7080 ВА и е реализирал ПТ с материални щети по двата автомобила. Съобразно разпоредбата на чл.123 ал.1 т.3 б”В” от ЗДвП водачът на ППС, който е участник в пътно транспортното произшествие е длъжен да уведоми съответната служба за контрол на МВР без да напуска местопроизшествието и да изпълнява дадените му указания. От показанията на свидетелката П. и от описаните щети по двата автомобила участници в ПТП-то по безспорен и категоричен начин се установява, че жалбоподателят Л. е разбрал за станалото ПТП, но въпреки това не е изпълнил задължението си да не го напуска.

Съдът не констатира да са допуснати съществени процесуални нарушения, както при съставянето на АУАН, така и при съставяне на обжалваното НП, които да са довели до ограничаване правото на защита на наказаното лице – жалбоподател в настоящото производство. От представената към административно наказателната преписка Заповед №Із-1687/02.07.2010г на Министъра на вътрешните работи се установява, че актосъставителят А., като държавен служител от структурно звено „Пътен контрол” е оправомощен да съставя АУАН, както и че на Началника на сектор ПП към ОДМВР-Плевен са делегирани правомощия да издава НП. 

Съдът счита, че следва да бъде потвърдено обжалваното наказателно постановление относно наложените административни наказания по чл.53 от ЗАНН, и чл.179 ал.2 вр.чл.179 ал.1 т.5 и предл.4 от ЗДвП и чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП, като законосъобразно и обосновано.

Водим от горното, съдът

 

РЕШИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №2070 от 02.09.2010г на Началника на сектор ПП към ОДМВР-гр.Плевен, с което е наложено на основание чл.53 от ЗАНН, и чл.179 ал.2 вр.чл.179 ал.1 т.5 и предл.4 от ЗДвП и чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП на Д. *** административно наказание глоба в размер на 100лв, глоба в размер на 100лв и лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца и на основание Наредба №Із-1959 на МВР са отнети общо 9 контролни точки, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО и ОБОСНОВАНО.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Административен съд – Плевен в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

 

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: