Р Е Ш Е Н И Е

№………

 

година 2011                                            град ПЛЕВЕН

РАЙОНЕН СЪД                                             Осми наказателен състав

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

на Четиринадесети февруари  през две хиляди и единадесета година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ПОПОВ

         

Секретар Д.И.

Като разгледа докладваното от съдия ПОПОВ

НАХД № 3728 по описа за 2010 година

и на основание данните по делото и Закона,

Производството е по реда на чл.414 А от НПК.

         С постановление от 29.11.2010г. РП Плевен внася  бързо производство № 251/2010г. по описа на РП Плевен в Районен съд Плевен с предложение за освобождаване от наказателна отговорност на А.Г.Г. и налагане на административно наказание на основание чл. 78 а от НК, за това, че на  18.11.2010г. в с.Горни Дъбник, Плевенска област управлявал моторно превозно средство-лек автомобил марка “Форд” с регистрационен номер ЕН 6634 АМ, без свидетелство за правоуправление на МПС, в едногодишния срок от наказването му по административен ред /с влязло в сила НП № 919/2009г.- на Началника на РУП гр.Долни Дъбник/ за управление на  моторно превозно средство без съответното свидетелство за правоуправление  - престъпление по чл.343в, ал.2, вр.с ал.1 от НК.

Подсъдимият, редовно призован се явява в съдебна зала, признава вината си и моли съда моли съда за минимално наказание.

         Съдът, като прецени събраните по делото доказателства намира за установено следното:

 На  18.11.2010г. в с.Горни Дъбник, Плевенска област около 16.30ч. на ул.Васил Левски, пред дом № 30 бил спрян за проверка управлявания от  А.Г. л.а. Форд с рег.№ЕН 6634 АМ. При извършената от полицейските служители проверка се установило, че  Г. управлява МПС без свидетелство за правоуправление на МПС, в едногодишния срок от наказването му по административен ред /с влязло в сила НП № 919/2009г.- на Началника на РУП гр.Долни Дъбник/ за управление на  моторно превозно средство без съответното свидетелство за правоуправление.

Така изложената и възприета от съда фактическа обстановка се подкрепя от събраните по делото писмени и гласни доказателства. Безспорно е установено, че с деянието си А.Г.Г. е осъществил от обективна и субективна страна престъплението по  чл. чл.343в, ал.2, вр.с ал.1 от НК.

Видно от материалите по делото същия не е осъждан за престъпления от общ характер , както и не е освобождаван от наказателна отговорност по  реда на гл.VІІІ, раздел ІV от НК. За това деяние се предвижда наказание до две години лишаване от свобода. Съдът намира, че са налице предпоставките на чл.78 А от НК. При определяне размера на наказанието съдът съобрази добро процесуално поведение на подсъдимия А.Г.Г. чисто съдебно минало, признава вината си, съжалява за стореното и се разкайва, поради което размера на наказанието глоба следва да се определи към минимума предвиден в закона, а именно 1000  лева.

Воден от горното и на основание чл.78 А от НК

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия А.Г.Г., роден на ***г***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, не работи, живее в с.Г.Дъбник, обл.Плевен, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на  18.11.2010Г. В С.Горни Дъбник, Плевенска област управлявал моторно превозно средство-лек автомобил марка “Форд” с регистрационен номер ЕН 6634 АМ, без свидетелство за правоуправление на МПС, в едногодишния срок от наказването му по административен ред /с влязло в сила НП № 919/2009г.- на Началника на РУП гр.Долни Дъбник/ за управление на  моторно превозно средство без съответното свидетелство за правоуправление  - престъпление по чл.343в, ал.2, вр.с ал.1 от НК, поради което  и на основание  чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му налага административно наказание ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА в размер на 1000 лева.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Плевенски окръжен съд в 15-дневен срок, който за подсъдимия  тече от днес, а за Районна прокуратура – Плевен от получаване на съобщението за постановяването му.

 

 

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: