М О Т И В И :

 

Обвинението е против подсъдимите Г.В.Т. ***, с ЕГН – **********;***, с ЕГН – **********;***, с ЕГН – **********;***, с ЕГН – **********; З.И.М. ***, с ЕГН – **********; С.Е.М. ***, с ЕГН – **********;***, с ЕГН – **********;***, с ЕГН – ********** и *** З.И. ***, с ЕГН – **********, за това, че на  19.04.2008г. в местността “И. ***, Г.Т. и П.И., като непълнолетни, но могли да разбират свойството и значението на деянието и да ръководят постъпките и действията си, в съучастие като извършители, противозаконно унищожили чужди движими вещи – 15,5 дка посеви от рапица на стойност 5214 лева, собственост на ЕТ “Камелия – В.Г.”***, с управител Л.В.В. ***, като с деянието са причинили значителни вреди и е извършено по непредпазливост – престъпление по чл.216, ал.6, вр. ал.5, вр. ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3, вр. чл.20, ал.2 от НК за Г.В.Т. и П.В.И.; – престъпление по чл.216, ал.6, вр. ал.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК за В.И.И., И.П.И., З.И.М., С.Е.М., С.З.И., В.И.З. и А.З.И..

В съдебно заседание подсъдимите  Г.В.Т., П.В.И., В.И.И., И.П.И., З.И.М., С.Е.М., С.З.И., В.И.З. и А.З.И. заявяват, че правят пълни самопризнания и не оспорват фактите приети за установени по обвинителния акт, поради което дават съгласие да не се събират доказателства за тези факти. Молят съда, да им наложи минимално наказание.

Защитникът на подсъдимите  Г.В.Т., П.В.И., В.И.И. и И.П.И., в лицето на адв. Д.Н. пледира за наказание към минимума предвиден в закона, с оглед обстоятелството, че делото се разглежда по реда на глава 27 от НПК /Съкратено съдебно следствие/, поради което и по силата на закона следва да бъде приложена разпоредбата на чл.55 от НК.

Защитникът на подсъдимите З.И.М., С.Е.М., С.З.И., В.И.З., в лицето на адв. Л.Г. пледира за наказание под минимума предвиден в закона, с оглед обстоятелството, че делото се разглежда по реда на глава 27 от НПК /Съкратено съдебно следствие/, поради което и по силата на закона следва да бъде приложена разпоредбата на чл.55 от НК.

Защитникът на подсъдимия  А.З.И., в лицето на адв. В.И. пледира за наказание под минимума предвиден в закона, с оглед обстоятелството, че делото се разглежда по реда на глава 27 от НПК /Съкратено съдебно следствие/, поради което и по силата на закона следва да бъде приложена разпоредбата на чл.55 от НК.

Представителят на Районна прокуратура – Плевен поддържа повдигнатото обвинение срещу подсъдимите Г.В.Т., П.В.И., В.И.И., И.П.И., З.И.М., С.Е.М., С.З.И., В.И.З. и А.З.И. и пледира на подсъдимите да им бъде наложено наказание, с оглед изискванията на чл. 373 ал. 2 от НПК  и като се приложи задължително чл. 55 от НК, вр. чл.2 от НК.

Приет е на основание чл. 84 и следващите от НПК за съвместно разглеждане в наказателното производство, предявения от ЕТ “Камелия – В.Г.”***, представлявано от собственика В.В.Г., с управител Л.В.В. *** солидарно против подсъдимите Г.В.Т., П.В.И., В.И.И., И.П.И., З.И.М., С.Е.М., С.З.И., В.И.З. и А.З.И. граждански иск за сумата от 5214.00 лв., представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди в резултат на деянието, предмет на повдигнатото обвинението от датата на увреждането 19.04.2008г.  до окончателното изплащане на тази сума.

Съдът, като съобрази събраните по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

Всички подсъдими се познавали и част от тях са в роднинска връзка в различна степен на родство. Всичките са от гр. Тръстеник, обл.Плевен.

За да набавят допълнителни средства решили да отидат в землището на гр.Долни Дъбник, обл.Плевен, за да изкопаят, безстопанствените пластмасови тръби от система за напояване на земеделски земи. За целта на 19.04.2008г. се отправили в местността “И. *** Дъбник, с два автомобила – марка “Ауди” и марка “Опел”, като влезли без разрешение в масиви №12, №13, №14, №15 и №16, собственост на ЕТ “Камелия – В.Г.”***, засети с рапица, сорт “Елвис” на фирма “Рустика”.

При движението си с МПС и впоследствие при изкопаване на пластмасовите тръби, противозаконно унищожили 15,5 дка посеви от рапица на стойност 6604лева.

На място били заловени от служители те на РУП Долни Дъбник – Г.Ф. и Г.П..

Видно от заключението по изготвената съдебно-оценителна експертиза, стойността на 15,5дка рапица, към момента на извършването е на стойност 5214 лева и сумата от 1390лева., нужни за възстановяване на изкопните работи в блоковете, рекултирани от ЕТ “Камелия – В.Г.”***.

Видно от заключението на вещото лице по назначената съдебно-агрономическа експертиза, че към момента на извършване на деянието 19.04.2008г. посев от рапица се намира във фаза цъфтеж. Това се вижда и от далеко, че растенията са добре развити с жълти цветове и неможе да се сбърка, че в тази нива няма посев от рапица.

Горната фактическа обстановка съдът приема за установена от направените самопризнания от подсъдимите и доказателствата събрани на досъдебното производство, които ги подкрепят, а именно: показанията на свидетелите М.Й.М., Л.В.В., Г.К.Ф. и Г.К.П., както и от представените с досъдебно производство № Д-1722/2008г. по описа на РП-Плевен доказателства.

Показанията на свидетелите М.Й.М., Л.В.В., Г.К.Ф. и Г.К.П., дадени на досъдебното производство са събрани по предвиденият от НПК процесуален ред. Същите са последователни, логични и безпристрастни, поради което, съдът намира, че следва да се кредитират.

При така изяснената фактическа обстановка съдът приема за установено следното от правна страна:

С деянието си подсъдимият Г.В.Т. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението чл.216, ал.6, вр. ал.5, вр. ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3, вр. чл.20, ал.2 от НК, като на  19.04.2008г. в местността “И. ***, като непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководят постъпките и действията си, в съучастие като извършители с П.В.И., В.И.И., И.П.И., З.И.М., С.Е.М., С.З.И., В.И.З. и А.З.И., противозаконно унищожили чужди движими вещи – 15,5 дка посеви от рапица на стойност 5214 лева, собственост на ЕТ “Камелия – В.Г.”***, с управител Л.В.В. ***, като с деянието е причинил значителни вреди и е извършено по непредпазливост.

Налице е извършено деяние. Деянието е извършено от подсъдимия Г.В.Т. и съставлява престъпления според Наказателния закон на Република България. Обхванато е като съставомерно от нормите на чл.216, ал.6, вр. ал.5, вр. ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3, вр. чл.20, ал.2 от НК.

Деецът подлежи на съответно наказание.

При определяне на вида и размера на наказанието, което следва да се наложи на подсъдимия, с оглед разпоредбата на чл.373, ал.2 от НПК следва да намери приложението чл.55 от НК. За престъплението, в което е обвинен подсъдимия Г.В.Т. е предвидено  наказание до две години лишаване от свобода или глоба от сто до триста лева. При задължителното приложение на чл.55 от НК, съдът следва да наложи наказание под най-ниският предел.

За смекчаващи вината и отговорността обстоятелства за подсъдимия Г.В.Т., съдът приема следните обстоятелства: доброто процесуално поведение на предварителното производство и в съдебната фаза на разглеждане на делото и оказаното съдействие на съда за разкриване на обективната истина.

Отегчаващите вината и отговорността обстоятелства за подсъдимия Г.В.Т. са предишните му осъждания.

При така анализираните обстоятелства съдът счита, че на подсъдимия Г.В.Т. следва да се наложи наказание на основание чл.216, ал.6, вр. ал.5, вр. ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3, вр. чл.20, ал.2 от НК, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, вр. чл.2 от НК и чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК на наказание “Пробация”, при следните пробационни мерки: – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца, с периодичност два пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.

С оглед изложеното съдът счита, че подсъдимият Г.В.Т. в съответствие с разпоредбата на чл.304 от НПК следва да бъде признат за невинен, в извършване на престъпление по чл.216, ал.5 от НК и следва да бъде оправдан по така повдигнатото му обвинение.

Съдът счита, че така наложеното наказание би подействало поправително-възпиращо и предупредително-възпитателно на подсъдимия.

С деянието си подсъдимият П.В.И. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.216, ал.6, вр. ал.5, вр. ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3, вр. чл.20, ал.2 от НК, като на  19.04.2008г. в местността “И. ***, като непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките и действията си, в съучастие като извършители с Г.В.Т., В.И.И., И.П.И., З.И.М., С.Е.М., С.З.И., В.И.З. и А.З.И., противозаконно унищожили чужди движими вещи – 15,5 дка посеви от рапица на стойност 5214 лева, собственост на ЕТ “Камелия – В.Г.”***, с управител Л.В.В. ***, като с деянието е причинил значителни вреди и е извършено по непредпазливост.

Налице е извършено деяние. Деянието е извършено от подсъдимия П.В.И. и съставлява престъпления според Наказателния закон на Република България. Обхванато е като съставомерно от нормите на чл.216, ал.6, вр. ал.5, вр. ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3, вр. чл.20, ал.2 от НК.

Деецът подлежи на съответно наказание.

При определяне на вида и размера на наказанието, което следва да се наложи на подсъдимия, с оглед разпоредбата на чл.373, ал.2 от НПК следва да намери приложението чл.55 от НК. За престъплението, в което е обвинен подсъдимия П.В.И. е предвидено  наказание до две години лишаване от свобода или глоба от сто до триста лева. При задължителното приложение на чл.55 от НК, съдът следва да наложи наказание под най-ниският предел.

За смекчаващи вината и отговорността обстоятелства за подсъдимия П.В.И., съдът приема следните обстоятелства: доброто процесуално поведение на предварителното производство и в съдебната фаза на разглеждане на делото и оказаното съдействие на съда за разкриване на обективната истина.

Отегчаващите вината и отговорността обстоятелства за подсъдимия П.В.И. са предишните му осъждания.

При така анализираните обстоятелства съдът счита, че на подсъдимия П.В.И. следва да се наложи наказание на основание чл.216, ал.6, вр. ал.5, вр. ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3, вр. чл.20, ал.2 от НК, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, вр. чл.2 от НК и чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК на наказание “Пробация”, при следните пробационни мерки: – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца, с периодичност два пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.

С оглед изложеното съдът счита, че подсъдимият П.В.И. в съответствие с разпоредбата на чл.304 от НПК следва да бъде признат за невинен, в извършване на престъпление по чл.216, ал.5 от НК и следва да бъде оправдан по така повдигнатото му обвинение.

Съдът счита, че така наложеното наказание би подействало поправително-възпиращо и предупредително-възпитателно на подсъдимия.

С деянието си подсъдимият В.И.И. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.216, ал.6, вр. ал.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, като на  19.04.2008г. в местността “И. ***, в съучастие като извършители с Г.В.Т., П.В.И., И.П.И., З.И.М., С.Е.М., С.З.И., В.И.З. и А.З.И., противозаконно унищожил чужди движими вещи – 15,5 дка посеви от рапица на стойност 5214 лева, собственост на ЕТ “Камелия – В.Г.”***, с управител Л.В.В. ***, като с деянието е причинил значителни вреди и е извършено по непредпазливост.

Налице е извършено деяние. Деянието е извършено от подсъдимия В.И.И. и съставлява престъпления според Наказателния закон на Република България. Обхванато е като съставомерно от нормите на чл.216, ал.6, вр. ал.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК.

Деецът подлежи на съответно наказание.

При определяне на вида и размера на наказанието, което следва да се наложи на подсъдимия, с оглед разпоредбата на чл.373, ал.2 от НПК следва да намери приложението чл.55 от НК. За престъплението, в което е обвинен подсъдимия В.И.И. е предвидено  наказание до две години лишаване от свобода или глоба от сто до триста лева. При задължителното приложение на чл.55 от НК, съдът следва да наложи наказание под най-ниският предел.

За смекчаващи вината и отговорността обстоятелства за подсъдимия В.И.И., съдът приема следните обстоятелства: доброто процесуално поведение на предварителното производство и в съдебната фаза на разглеждане на делото и оказаното съдействие на съда за разкриване на обективната истина.

Отегчаващите вината и отговорността обстоятелства за подсъдимия В.И.И. са предишните му осъждания.

При така анализираните обстоятелства съдът счита, че на подсъдимия В.И.И. следва да се наложи наказание на основание чл.216, ал.6, вр. ал.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, вр. чл.2 от НК и чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК на наказание ПРОБАЦИЯ, при следните пробационни мерки: – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца, с периодичност два пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.

С оглед изложеното съдът счита, че подсъдимият В.И.И. в съответствие с разпоредбата на чл.304 от НПК следва да бъде признат за невинен, в извършване на престъпление по чл.216, ал.5 от НК и следва да бъде оправдан по така повдигнатото му обвинение.

Съдът счита, че така наложеното наказание би подействало поправително-възпиращо и предупредително-възпитателно на подсъдимия.

С деянието си подсъдимият И.П.И. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.216, ал.6, вр. ал.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, като на  19.04.2008г. в местността “И. ***, в съучастие като извършители с Г.В.Т., П.В.И., В.И.И., З.И.М., С.Е.М., С.З.И., В.И.З. и А.З.И., противозаконно унищожил чужди движими вещи – 15,5 дка посеви от рапица на стойност 5214 лева, собственост на ЕТ “Камелия – В.Г.”***, с управител Л.В.В. ***, като с деянието е причинил значителни вреди и е извършено по непредпазливост.

Налице е извършено деяние. Деянието е извършено от подсъдимия И.П.И. и съставлява престъпления според Наказателния закон на Република България. Обхванато е като съставомерно от нормите на чл.216, ал.6, вр. ал.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК.

Деецът подлежи на съответно наказание.

При определяне на вида и размера на наказанието, което следва да се наложи на подсъдимия, с оглед разпоредбата на чл.373, ал.2 от НПК следва да намери приложението чл.55 от НК. За престъплението, в което е обвинен подсъдимия И.П.И. е предвидено  наказание до две години лишаване от свобода или глоба от сто до триста лева. При задължителното приложение на чл.55 от НК, съдът следва да наложи наказание под най-ниският предел.

За смекчаващи вината и отговорността обстоятелства за подсъдимия И.П.И., съдът приема следните обстоятелства: доброто процесуално поведение на предварителното производство и в съдебната фаза на разглеждане на делото и оказаното съдействие на съда за разкриване на обективната истина.

Отегчаващите вината и отговорността обстоятелства за подсъдимия И.П.И. са предишните му осъждания.

При така анализираните обстоятелства съдът счита, че на подсъдимия И.П.И. следва да се наложи наказание на основание чл.216, ал.6, вр. ал.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, вр. чл.2 от НК и чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК на наказание “Пробация”, при следните пробационни мерки: – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца, с периодичност два пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.

С оглед изложеното съдът счита, че подсъдимият И.П.И. в съответствие с разпоредбата на чл.304 от НПК следва да бъде признат за невинен, в извършване на престъпление по чл.216, ал.5 от НК и следва да бъде оправдан по така повдигнатото му обвинение.

Съдът счита, че така наложеното наказание би подействало поправително-възпиращо и предупредително-възпитателно на подсъдимия.

С деянието си подсъдимият З.И.М. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.216, ал.6, вр. ал.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, като на  19.04.2008г. в местността “И. ***, в съучастие като извършители с Г.В.Т., П.В.И., В.И.И., И.П.И., С.Е.М., С.З.И., В.И.З. и А.З.И., противозаконно унищожил чужди движими вещи – 15,5 дка посеви от рапица на стойност 5214 лева, собственост на ЕТ “Камелия – В.Г.”***, с управител Л.В.В. ***, като с деянието е причинил значителни вреди и е извършено по непредпазливост.

Налице е извършено деяние. Деянието е извършено от подсъдимия З.И.М. и съставлява престъпления според Наказателния закон на Република България. Обхванато е като съставомерно от нормите на чл.216, ал.6, вр. ал.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК.

Деецът подлежи на съответно наказание.

При определяне на вида и размера на наказанието, което следва да се наложи на подсъдимия, с оглед разпоредбата на чл.373, ал.2 от НПК следва да намери приложението чл.55 от НК. За престъплението, в което е обвинен подсъдимия З.И.М. е предвидено  наказание до две години лишаване от свобода или глоба от сто до триста лева. При задължителното приложение на чл.55 от НК, съдът следва да наложи наказание под най-ниският предел.

За смекчаващи вината и отговорността обстоятелства за подсъдимия З.И.М., съдът приема следните обстоятелства: чистото съдебно минало, доброто процесуално поведение на предварителното производство и в съдебната фаза на разглеждане на делото и оказаното съдействие на съда за разкриване на обективната истина.

При така анализираните обстоятелства съдът счита, че на подсъдимия З.И.М. следва да се наложи наказание на основание чл.216, ал.6, вр. ал.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, вр. чл.2 от НК, а именно ГЛОБА в полза на държавата в размер на 300 лева.

С оглед изложеното съдът счита, че подсъдимият З.И.М. в съответствие с разпоредбата на чл.304 от НПК следва да бъде признат за невинен, в извършване на престъпление по чл.216, ал.5 от НК и следва да бъде оправдан по така повдигнатото му обвинение.

Съдът счита, че така наложеното наказание би подействало поправително-възпиращо и предупредително-възпитателно на подсъдимия.

С деянието си подсъдимата С.Е.М. е осъществила от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.216, ал.6, вр. ал.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, като на  19.04.2008г. в местността “И. ***, в съучастие като извършители с Г.В.Т., П.В.И., В.И.И., И.П.И., З.И.М., С.З.И., В.И.З. и А.З.И., противозаконно унищожила чужди движими вещи – 15,5 дка посеви от рапица на стойност 5214 лева, собственост на ЕТ “Камелия – В.Г.”***, с управител Л.В.В. ***, като с деянието е причинила значителни вреди и е извършено по непредпазливост.

Налице е извършено деяние. Деянието е извършено от подсъдимата С.Е.М. и съставлява престъпления според Наказателния закон на Република България. Обхванато е като съставомерно от нормите на чл.216, ал.6, вр. ал.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК.

Деецът подлежи на съответно наказание.

При определяне на вида и размера на наказанието, което следва да се наложи на подсъдимата, с оглед разпоредбата на чл.373, ал.2 от НПК следва да намери приложението чл.55 от НК. За престъплението, в което е обвинена подсъдимата С.Е.М. е предвидено  наказание до две години лишаване от свобода или глоба от сто до триста лева. При задължителното приложение на чл.55 от НК, съдът следва да наложи наказание под най-ниският предел.

За смекчаващи вината и отговорността обстоятелства за подсъдимата С.Е.М., съдът приема следните обстоятелства: чистото съдебно минало, доброто процесуално поведение на предварителното производство и в съдебната фаза на разглеждане на делото и оказаното съдействие на съда за разкриване на обективната истина.

При така анализираните обстоятелства съдът счита, че на подсъдимата С.Е.М. следва да се наложи наказание на основание чл.216, ал.6, вр. ал.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, вр. чл.2 от НК, а именно ГЛОБА в полза на държавата в размер на 300 лева.

С оглед изложеното съдът счита, че подсъдимата С.Е.М. в съответствие с разпоредбата на чл.304 от НПК следва да бъде призната за невинна, в извършване на престъпление по чл.216, ал.5 от НК и следва да бъде оправдана по така повдигнатото й обвинение.

Съдът счита, че така наложеното наказание би подействало поправително-възпиращо и предупредително-възпитателно на подсъдимия.

С деянието си подсъдимият С.З.И. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.216, ал.6, вр. ал.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, като на  19.04.2008г. в местността “И. ***, в съучастие като извършители с Г.В.Т., П.В.И., В.И.И., И.П.И., С.Е.М., З.И.М., В.И.З. и А.З.И., противозаконно унищожил чужди движими вещи – 15,5 дка посеви от рапица на стойност 5214 лева, собственост на ЕТ “Камелия – В.Г.”***, с управител Л.В.В. ***, като с деянието е причинил значителни вреди и е извършено по непредпазливост.

Налице е извършено деяние. Деянието е извършено от подсъдимия С.З.И. и съставлява престъпления според Наказателния закон на Република България. Обхванато е като съставомерно от нормите на чл.216, ал.6, вр. ал.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК.

Деецът подлежи на съответно наказание.

При определяне на вида и размера на наказанието, което следва да се наложи на подсъдимия, с оглед разпоредбата на чл.373, ал.2 от НПК следва да намери приложението чл.55 от НК. За престъплението, в което е обвинен подсъдимия С.З.И. е предвидено  наказание до две години лишаване от свобода или глоба от сто до триста лева. При задължителното приложение на чл.55 от НК, съдът следва да наложи наказание под най-ниският предел.

За смекчаващи вината и отговорността обстоятелства за подсъдимия С.З.И., съдът приема следните обстоятелства: чистото съдебно минало, доброто процесуално поведение на предварителното производство и в съдебната фаза на разглеждане на делото и оказаното съдействие на съда за разкриване на обективната истина.

При така анализираните обстоятелства съдът счита, че на подсъдимия С.З.И. следва да се наложи наказание на основание чл.216, ал.6, вр. ал.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, вр. чл.2 от НК, а именно ГЛОБА в полза на държавата в размер на 300 лева.

С оглед изложеното съдът счита, че подсъдимият С.З.И. в съответствие с разпоредбата на чл.304 от НПК следва да бъде признат за невинен, в извършване на престъпление по чл.216, ал.5 от НК и следва да бъде оправдан по така повдигнатото му обвинение.

Съдът счита, че така наложеното наказание би подействало поправително-възпиращо и предупредително-възпитателно на подсъдимия.

С деянието си подсъдимият В.И.З. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.216, ал.6, вр. ал.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, като на  19.04.2008г. в местността “И. ***, в съучастие като извършители с Г.В.Т., П.В.И., В.И.И., И.П.И., С.Е.М., З.И.М., С.З.И. и А.З.И., противозаконно унищожил чужди движими вещи – 15,5 дка посеви от рапица на стойност 5214 лева, собственост на ЕТ “Камелия – В.Г.”***, с управител Л.В.В. ***, като с деянието е причинил значителни вреди и е извършено по непредпазливост.

Налице е извършено деяние. Деянието е извършено от подсъдимия В.И.З. и съставлява престъпления според Наказателния закон на Република България. Обхванато е като съставомерно от нормите на чл.216, ал.6, вр. ал.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК.

Деецът подлежи на съответно наказание.

При определяне на вида и размера на наказанието, което следва да се наложи на подсъдимия, с оглед разпоредбата на чл.373, ал.2 от НПК следва да намери приложението чл.55 от НК. За престъплението, в което е обвинен подсъдимия В.И.З. е предвидено  наказание до две години лишаване от свобода или глоба от сто до триста лева. При задължителното приложение на чл.55 от НК, съдът следва да наложи наказание под най-ниският предел.

За смекчаващи вината и отговорността обстоятелства за подсъдимия В.И.З., съдът приема следните обстоятелства: чистото съдебно минало, доброто процесуално поведение на предварителното производство и в съдебната фаза на разглеждане на делото и оказаното съдействие на съда за разкриване на обективната истина.

При така анализираните обстоятелства съдът счита, че на подсъдимия В.И.З. следва да се наложи наказание на основание чл.216, ал.6, вр. ал.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, вр. чл.2 от НК, а именно ГЛОБА в полза на държавата в размер на 300 лева.

С оглед изложеното съдът счита, че подсъдимият В.И.З. в съответствие с разпоредбата на чл.304 от НПК следва да бъде признат за невинен, в извършване на престъпление по чл.216, ал.5 от НК и следва да бъде оправдан по така повдигнатото му обвинение.

Съдът счита, че така наложеното наказание би подействало поправително-възпиращо и предупредително-възпитателно на подсъдимия.

С деянието си подсъдимият А.З.И. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.216, ал.6, вр. ал.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, като на  19.04.2008г. в местността “И. ***, в съучастие като извършители с Г.В.Т., П.В.И., В.И.И., И.П.И., З.И.М., С.Е.М., С.З.И. и В.И.З., противозаконно унищожил чужди движими вещи – 15,5 дка посеви от рапица на стойност 5214 лева, собственост на ЕТ “Камелия – В.Г.”***, с управител Л.В.В. ***, като с деянието е причинил значителни вреди и е извършено по непредпазливост.

Налице е извършено деяние. Деянието е извършено от подсъдимия А.З.И. и съставлява престъпления според Наказателния закон на Република България. Обхванато е като съставомерно от нормите на чл.216, ал.6, вр. ал.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК.

Деецът подлежи на съответно наказание.

При определяне на вида и размера на наказанието, което следва да се наложи на подсъдимия, с оглед разпоредбата на чл.373, ал.2 от НПК следва да намери приложението чл.55 от НК. За престъплението, в което е обвинен подсъдимия А.З.И. е предвидено  наказание до две години лишаване от свобода или глоба от сто до триста лева. При задължителното приложение на чл.55 от НК, съдът следва да наложи наказание под най-ниският предел.

За смекчаващи вината и отговорността обстоятелства за подсъдимия А.З.И., съдът приема следните обстоятелства: доброто процесуално поведение на предварителното производство и в съдебната фаза на разглеждане на делото и оказаното съдействие на съда за разкриване на обективната истина.

Отегчаващите вината и отговорността обстоятелства за подсъдимия А.З.И. са предишните му осъждания.

При така анализираните обстоятелства съдът счита, че на подсъдимия А.З.И. следва да се наложи наказание на основание чл.216, ал.6, вр. ал.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, вр. чл.2 от НК и чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК на наказание “Пробация”, при следните пробационни мерки: – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца, с периодичност два пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.

С оглед изложеното съдът счита, че подсъдимият А.З.И. в съответствие с разпоредбата на чл.304 от НПК следва да бъде признат за невинен, в извършване на престъпление по чл.216, ал.5 от НК и следва да бъде оправдан по така повдигнатото му обвинение.

Съдът счита, че така наложеното наказание би подействало поправително-възпиращо и предупредително-възпитателно на подсъдимия.

При този изход на процеса съдът счита, че следва да бъде уважен предявения граждански иск в размер на 5214.00 лева, като осъди подсъдимите Г.В.Т., П.В.И., В.И.И., И.П.И., З.И.М., С.Е.М., С.З.И., В.И.З. и А.З.И. да заплатят солидарно на основание чл. 45 от ЗЗД и чл.84 от НПК на гражданския ищец ЕТ”Камелия – В.Г.”*** представлявано от собственика В.В.Г., с управител Л.В.В. ***.00 лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди в резултат на деянието предмет на обвинението ведно със законната лихва върху тази сума считано от датата на увреждането  19.04.2008г. до окончателното й изплащане.

Предвид изхода на процеса и на основание чл. 189 ал. 3 от НПК подсъдимите  Г.В.Т., П.В.И., В.И.И., И.П.И., З.И.М., С.Е.М., С.З.И., В.И.З. и А.З.И. са осъдени да заплатят солидарно съдебно – деловодни разноски в размер на 190.00 лв. по сметка на ПлРС, както и държавна такса в размер на 208.56 лв.  върху уважения граждански иск.

С оглед изложеното, съдът постанови присъдата си.

 

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: