МОТИВИ  по НОХД № 1278 / 2008 година .

 

            ***ска Районна прокуратура е повдигнала обвинение против И.Р.Д. - роден на *** ***. Живее в същия град. Български гражданин. С основно образование. Не е женен. Не работи. Осъждан. ЕГН **********В Т О В А, Ч Е :През периода 2000 г. - 2006 г. в гр. *** и ***, при условията на продължавано престъпление извършил следните престъпни деяния:На неустановен ден през периода 2000 г. - 2006 г. в гр.
***   отнел   сумата   от  80  лева   от  владението   на   П.
С. ***, с намерение противозаконно да
я присвои, като употребил за това сила и заплашване;
1.На неустановен ден през периода 2000 г. - 2006 г, в
съучастие като извършител с Л.Р.Д. и Л.Р.
Д., отнел чужди движими вещи - *** на стойност 50
лева; 1 бр. зарядно за мобилен телефон на стойност 10 лева; 1 бр.
Сим карта на мобилен оператор „Глобул" настойност 12 лева, или
всичко   вещи   на   обща   стойност   72   лева   от   владението   на
собственика   П.   С. ***,   с
намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това
сила и заплашване;

- престъпление по чл. 198 ал. 1 във вр. с чл. 20 ал. 2 във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК;Л.Р.Д. - роден на *** ***.
Живее в същия град. Български гражданин. С начално образование
- завършен трети клас. Не е женен. Нефаботи. Не е осъждан. ЕГН:
**********          ;,В Т О В А, Ч Е :През периода 2000 г. - 2006 г. в ***, при условията на продължавано престъпление извършил следните престъпни деяния:1.На неустановен ден,през периода 2000 г. - 2006 г. в ***, в съучастие като извършител с И.
Р.Д. и Л.Р.Д., отнел чужди движими вещи -
*** на стойност 50 лева;  1  бр. зарядно за мобилен
телефон на стойност 10 лева; 1 бр. Сим карта на мобилен оператор
„Глобул" на стойност 12 лева, или всичко вещи на обща стойност 72
лева от владението на собственика П.С. ***
,   с  намерение  противозаконно да  ги   присвои,   като
употребил за това сила и заплашване като деянието е извършено
при условията на продължавано престъпление; 1.На неустановен ден през периода 2000 г. - 2006 г. в ***, като извършител в съучастие с И.
Р.Д. и Л.Р.Д., отнели чужди движими вещи
- 1 бр. меден котел с вместимост 12 л на стойност 18 лева; 1 бр.
кантарна везна на стойност 25 лева; 1 бр. месомелачка на стойност
10 лева; 1 бр. електродвигател на стойност 120 лева, всичко вещи
на обща стойност 173 лева от владението на собственика П.
С. ***, с намерение противозаконно да
ги присвоят, като употребили за това сила и заплаха;

- престъпление по чл. 198 ал. 1 във вр. с чл. 20 ал. 2 във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК. И Л.Р.Д. - роден на *** ***. Живее в същия град. Български гражданин. С основно образование. Не е женен. Не работи. Осъждан. ЕГН: **********,В Т О В А, Ч Е :През периода 2000 г. - 2006 г. в ***, при условията на продължавано престъпление извършил следните престъпни деяния:

1. На неустановен ден през периода 2000 г. - 2006 г. в ***, в съучастие ката извършител с И.Р.Д. и Л.Р.Д., отнел чужди движими вещи -*** на стойност 50 лева; 1 бр. зарядно за мобилен телефон на стойност 10 лева; 1 бр. Сим карта на мобилен оператор „Глобул" на стойност 12 лева, или всичко вещи на обща стойност 72 лева от владението на собственика П.С. ***,   с  намерение  противозаконно  да   ги   присвои,   като

употребил за това сила и заплашване като деянието е извършено при условията на продължавано престъпление;

2. На неустановен ден през периода 2000 г. - 2006 г. в ***, като извършител в съучастие с И.Р.Д. и Л.Р.Д., отнели чужди движими вещи - 1 бр. меден котел с вместимост 12 л на стойност 18 лева; 1 бр. кантарна везна на стойност 25 лева; 1 бр. месомелачка на стойност 10 лева; 1 бр. електродвигател на стойност 120 лева, всичко вещи ♦ на обща стойност 173 лева от владението на собственика П.С. ***, с намерение противозаконно да ги присвоят, като употребили за това сила и заплаха;

- престъпление по чл. 198 ал. 1 във вр. с чл. 20 ал. 2 във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК.

            В съдебната фаза на наказателното производство подсъдимият И.Р.Д.  се явява лично и  не се представлява от защитник  , който изразява становище, че не се признава за виновен и че не е извършил престъплението, за което му е повдигнато обвинението.         

             В съдебната фаза на наказателното производство подсъдимият    Л.Р.Д. се явява лично и не  се представлява от защитник , който изразява становище, че не се признава за виновен и че не е извършил престъплението, за което му е повдигнато обвинението.

            В съдебната фаза на наказателното производство подсъдимият   Л.Р.Д.  се явява лично и се представлява от  защитник – адв.    ***  от ПлАК, който изразява становище, че  доверителят му не се признава за виновен и че не е извършил престъплението, за което му е повдигнато обвинението.

  Представителят на РП-*** в лицето на прокурора  ***  поддържа повдигнатото обвинение за извършеното престъпление по чл престъпление по чл. 198 ал. 1 във вр. с чл. 20 ал. 2 във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК по отношение на подсъдимия И. Д. , - престъпление по чл. 198 ал. 1 във вр. с чл. 20 ал. 2 във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК. Зца подсъдимия ***  и - престъпление по чл. 198 ал. 1 във вр. с чл. 20 ал. 2 във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК за подсъдимия Л.Д. .Счита същото за доказано по несъмнен начин. Пледоарията на прокурора се изрази буквално  в израза  “ поддържам обвиненията повдигнати срещу подсъдимите. Доказано по несъмнен начин. Моля да постановите  с присъда на всеки един от подсъдимите  с наказание от 4 до 6 години лишаване от свобода , съобразно съдебното им минало при съответния режим на изтърпяване   

Защитникът  на  Л.Д.  ,  адв.  Ж. Нинов   пледира за оправдателна присъда, тъй като от доказателствата по делото не може да се направи категоричен извод, че подзащитният му е автор на инкриминираното деяние , че деянието за което е обвинен е двуактно  престъпление .

Подсъдимият   И.Р.Д. моли съда да постанови оправдателна присъда.

Подсъдимият     Л. *** Д.  моли съда да постанови оправдателна присъда.

 Подсъдимият    Л.Р.Д. моли съда да постанови оправдателна присъда.

           Съдът като прецени събраните по делото доказателства по отделно и в тяхната съвкупност приема за установено  следното от фактическа и правна страна:

           Подсъдимият И.Р.Д. е роден на *** ***. Живее в същия град. Български гражданин. С основно образование. Не е женен. Не работи. Осъждан. ЕГН **********.

 Подсъдимият  Л.Р.Д. е роден на *** ***. Живее в същия град. Български гражданин. С начално образование - завършен трети клас. Не е женен. Не работи. Не е осъждан. ЕГН: **********.

 Подсъдимият  Л.Р.Д. е роден на *** ***. Живее в същия град. Български гражданин. С основно образование. Не е женен. Не работи. Осъждан. ЕГН: **********.

Подсъдимите  И.Р.Д., Л.Р.Д. и Л.Р.Д.,*** са братя.

 Подсъдимите  са  със съдебно минало  : Районен съд - гр. *** с Определение от 12.12.2001 г. по нохд № 1193/2000 г. одобрил постигнато споразумение за прекратяване на наказателното производство, по силата на което Л.Р.Д. се признал за виновен за извършено от него престъпление и на основание чл. 195 ал. 1 т. 3 и т. 5 от НК във вр. с чл. 18 ал. 1 от НК във вр. с чл. 63 ал. 1 т. 3 от НК му било определено наказание 3 месеца лишаване от свобода. На  основание чл. 66 ал. 1 във вр. с чл. 69 ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание било отложено с 2 годишен изпитателен срок. Има наложени и други наказания по влезли в сила присъди за извършени от него престъпления  Подсъдимият И.Р.Д. е осъждан неколкократно  за престъпления против собствеността . Подсъдимият Л.Р.Д. е осъждан за престъпления против обществения ред и собствеността на гражданите .

 Тримата подсъдимими И.Р.Д., Л.Р.Д. и Л.Р.Д. и св.  М.Б.К. , св. П.С.  С.   , М.  К.М.  през 2000 година  живеели в гр. *** , като  свидетелите били ученици в различни ***ски училища .  Св. П.С. и М.К.М.  били към онзи момент ученици в *** в гр. *** .    Св.  П.С. и  св. М.М. се   виждали  с подсъдимите в района на училището  , в които  свидетелите учили . Някои от тях познавали подсъдимия Л.Д. с името *** и така го наричали .  Първоначално отношенията им били добри. Подсъдимите Л.Д. и Л.Д. били на близка възраст до тази на св. Пл. С. .

  Въпреки различията в социалното им ниво, подсъдимите не  само   се познавали със свидетеля П.С.,  но и общували  , когато били  ученици в седми клас в *** в гр. *** .    Според твърденията на св. Пл.  С. отношенията им се влошили  по повод  започнало наказателно преследване по отношение на подсъдимия И.Д. , по което дело  св. П.С. следвало да свидетелства . Към онзи момент  отношенията им според св. М.Е.Д. , чиито показанията са дадени под страх от наказателна отговорност и които съдът цени  ,  били добри.    Според  св. П.С.  когато бил ученик в 7-ми клас срещу И.Р.Д. се провеждало наказателно производство за извършено престъпление кражба на вещи, собственост на *** И. ***, който бил приятел на свидетеля П.С..  По делото няма приобщавани доказателства в тази и такава насока , не е правено искане от страна на прокуратурата за събиране на такива доказатерлства , Не е правено искане и не е разпитван и като свидетел  *** И. . Според св. П.С.  причина да се влошат отношенията между него и подсъдимия И.  Д.  бил факта , че  той / св. П.С.  /  бил призован като свидетел по наказателното дело срещу подсъдимия И.Р. от страна  на *** И.  .  Свидетеля  Пл. С. твърди, че   от онзи момент започнали по отношение на него заплахи и закани , предавани му чрез св. М.К.  лично по телефона  от самия М.К.  , а не от който и да е от подсъдимите по делото ,а след неопределени периоди от време от произнасяне на тези неприсъствени закани и запхлахи  чрез трето различно от подсъдимите лице св. М. К.  ,  св. Пл. С.   бил посещаван от  тримата подсъдими в с. ***  , в различни комбинации на присъствието им  -  или от някой  само от тях  , без свидетеля  да може да уточни  , кой  от тях ,по кое време    и на кое място го е посещавал    и   когото той  св. Пл. С. им предавал различни вещи  и без да твърди , че при тези посещения   в с. *** са му отправяни заплахи , закани  или е употребена по отношение на него физическа сила от тримата подсъдими , или от някой от тях  заедно и поотделно   , която да го  е мотивира  в момента на посещението  на тримата подсъдими , заедно или поотделно  в с. *** , да се разпореди със своите вещи  / пари  /  и или тези на неговите близки / баба , леля /  като ги предаде на подсъдимите или на някой от тях. Твърди,че заканите и заплахите  били отправяни по повод живота на племенникът му св. М.К.  и той давал различни вещи на подсъдимите , без да уточнява на кой конкретно или общо на тримата  различни вещи , без да може да ги конретизира  ,   тъй като се страхувал за живота на племемникът си М.К. .  Свидетеля   П.С. твърди , че  заканите , заплахите на подсъдимите   получавал чрез св. М.К.М. , негов племенник  , но не заяви , че е получавал такива  лично  и непосредствено от тримата подсъдими и в същия момент  да се е разпоредил със своите , или на ближните му  вещи .  Заяви пред съда , че е предавал на някой от подсъдимите свои вещи  , но това не е било непосредствено при отправяне на  опосредствени  чрез св. М. К. закани / заплахи .  Показанията му са накъсани  , неточни и нелогични .  Никъде в показанията си не заяви пред съда , че е бил   едвовремено заплашван от тримата подсъдимими , като едновременно с това или в много близко време след тези отправени му лично заплахи и закани , той се е разпоредил с вещите си . Св. П.С. не  потвърди по време на съдебното дирене , че в резултат на заплахите е давал на посдъмите пари   “ Аз пари  не съм давал и вече запо

чнаха да стават  по – сериозни заплахите   и започнаха да ми правят визитации и аз избягах в ***/  л 230 на гърба  /.  Обвинението твърди , че  инкриминарания период  е 2000- 2006 година , през което св. Пл С. е бил обект на грабеж от подсъдимите  ,  но  от  своя страна свидетеля Пл. С. твърди , че периода от време е  бил 2006 / 2007 година /л. 231 / , а не 2000- 2006 година  , както е оБвинението  .  Разпитан като свидетел по делото св. Пл. ***  заяви , че се е оплаквал на полицията при едно от посещенията на подсъдимия Л.Д. ***   при което твърди , че е бил обект на  издевателства , но теззи негови твърдения бяха опровергани от показанията на св.  П.К.  И. . Св. Пл И. заяви  пред съда под страх от наказателна отговорност, че е работил  в ***  като полицейски служител  и че  е посетил с. *** по повод скандал  или заплаха , които са били свързани с момиче , което  е потвърдило пред него тези факти . Разпитан по делото  св. М.К.  М.  от своя страна твърди , че когато бил в  пети клас  имал проблеми с подсъдимите ,  дзаяви , че е имал проблеми лично той, а не заяви за такива на св. П.С. ,като визира  , че получавал заплахи от подсъдимия Л./  ***  /  , но твърди , че това са случайни неща / л. 860 от делото /  , както и че не знае  св. П.С.  да е давал нещо на подсъдимите / л. 859 гърба / .Твърди , че сам не е присъствал  при отправяне на заканите и вземането на вещите . Твърди , че  не помни  кога  , но най- напред били отпрявяни закани , а след това  изчезвали вещи .   Св.  М. твърди , че пред него св. П.С. не му се е оплаквал , че му липсва телефона  ,  че си е мълчал  и той “ подразбрал “ , че  телефона  е взет от подсъдимите  без да конкретизира или обяснява как  и по какъв начин е подразбрал този факт  . Твърди , че към описваните от него моменти е бил ученик в пети клас  , както и че той бил подарлил този телефон на св. П.С. , като с оглед възрастта на св. към онзи мемент  , когато е бил 11 годишен  не кредитира показанията му  , тъй като  е непонятно дете на 11 години от къде ще разполага със значителни  парични средства за да закупи мобилентелефон за подърък , към  цитирания период от време , която бе ноторно извество , че стойността на мобилните телефони и от вида на процесния бе висока  .ТВърди , че много от  “ заканите “  не е съобщавал на вуйчо си -  св. П.С. ,  както и че малко е прекалил, когато е заявил , че е отнета златна гривна  , защото имал проблеми  ,  но сега в съдебно заседание си признава  този факт  , че е прекалил  / л 860 на гърба /  и казва истината , че е  прекалил за златната гривна , защото имал проблеми с нея . Налични са противоречия в показанията на тези двама свидетели досежно  обстоятелството  отправяни ли са закани и по отношение на кого :   на св. Пл . С. ***М. или от подсъдимите по отношщшение на  св. М. пред св. П.С. .

 Св. П.С. твърди , че  бил заплашван от св. Л.  Д. и по повод  тези заплахи  с помощта на св.   Ф. извикали полиция . Полицейския служител  св. Пл. И.  не потвърди тези негови показания .  Показанията на св.  Пл С.  са неточни , нелогични ,а и са в противоречие с останалите събрани по делото доказателства .  Разпитана като свидетел по делото св. М.С.  заяви , че от подсъдимия Л.Д. знае , че са приятели със св. П.С.. Свидетелката заяви , че е била в с. ***  при болния си дядо  и  към онзи момент  имала проблеми със св. Пл. С.  , който се държал грубо с нея  , псувал я и я заплашвал .  Потърсила съдействие по този повод от подсъдимия Л.Д.  , който й заявил , че   “ спокойно приятел ми е ще оправим нещата  “. Свидетелката  М. П. под страх от наказателна отговорност твърди , че по този повод , в последствие    понеже не са ме намерили  , от там се събрали много хора  и са го заплашвали /   подсъдимия Л.  /  , това се хвалеха вечерта . / л. 723 на гърба /. Съдът кредитира напълно показанията на св. П. , тъй като те се потвърждават и  от св. Пл.И.  . От показанията на св. П. и св. Пл. И. се установи по ясен и безспорен начин , че св. Пл.С.  за  този конкретен момент не е бил обект на закани , заплахи  и  отнемане на вещи  от страна на подсъдимите и в частност на подсъдимия Л.  Р. Д.

По случая било образувано досъдебно производство.  Проведении били разпити на свидетелите по делото . Назначена била  оценителна експертиза.  Съгласно заключението на назначената съдебно - оценителна експертиза е видно , че стойността на  вещите е в размер на 325 лева  към момента на реализиране на престъплението .

Горната фактическа обстановка  се установява  от  събраните по делото писмени и гласни доказателства :  разпит на  Пл. С. ,  П.Ц. ***М. *** ,  П. В. ,  Пл. И. ***. К. ,  П.П.  .

  Съгласно разпоредбата на чл. 303 ал. ІІ от НПК съдът признава подсъдимия  за виновен , когато обвинението е доказано по несъмнен начин.  Тази законова разпоредба предполага наличието на събрани преки , но и косвени доказателства  , които да  обуславят квалифицирането на даденият субект на наказателна отговорност  Като извършител на конкретното санкционирано  от закона противоправно  деяние , тогава когато са осъществени всички признаци от  състава на престъплението по смисъла на чл. 9 ал. І от НК.

Съставът на престъплението по чр.  198  ал.  І от НК предполага  установяването по несъмнен начин  на всички признаци  от състава на престъплението  както от обективна , така и от субективна страна.  Липсата на който и да е от тях  обуславя несъставомерност  на извзършеното деяние , което изключва  санкционирането му посредством наказателна репрессия.  В хода на настоящето производство не се събраха никакви доказателства , които да индицират  за наличие на осъществен от страна на подсъдимите  престъпен състав  на престъплението , за което им е повдигнато обвинение.

 Всеки следва да знае в какво точно е обвинен ,за да организира защитата си .  Обвинителния акт е внесен в съда на 09.04. 2008 година  видно от отвметката върху  писмото на л 1 от делото и  до започването за разглеждане от настоящият съдебен състав са били  проведени  пет съдебни заседения , като разпореждането  по чл. 248 от  НПК, в което се обсъждат въпросите  по ал. 2 на текста е от 12 май 2008 година и към датата   на провеждане на съдебното заседание от новия  състав на съда  вече са били проведени пет съдебни заседания  ,като на 14 ноември 2008 година е открито съдебното  следствие с прочитането именно на този обвинителен акт и към този момент не са последвали някакви процесуални действия във цитираната по- горе насока . В тежест на прокуратурата е да  докаже    обвинението .На подсъдимите по делото е повдигнато обвинение за престъпление  против собствеността  , при което имаме отнемане  на чужда движима вещ  от владението  на другиго ,  което отнемане е съпроводено с  някаква принуда  -  грабеж . Грабежът е класическо съставно престъпление . От обективна страна  той е определен като  отнемане на чужда движима вещ  от владението на другиго , с намерение за  противозаконно  присвоянане от дееца като за това той употреби сила или заплашване спрямо владелеца на отнетата вещ.  Изпълнителното деяние на грабежа  включва  два акта  , които са взаимно свързани , осъществени  въз основа на едно решение  и насочени към една и съща цел  , като и двата акта , могат да се  осъществят  само чрез действие  : единият акт на изпълнителното деяние  се изразява в употребата на сила или заплашване , като застрашаването  трябва да е с непосредствено деяние  , което ще последва  веднага или в най- близко време  , ако владелецът на вещта  не се подчини на волята на дееца Употребанета  принуда следва да е от естеството да сломи съпротивата на жертвата , дая мотивира да предаде вещта на дееца или да не му пречи да установи своя фактическа власт върху нея . Характерно е за грабежа , че заплахата , застрашаването трябва да е  васочено срещу самия заплашен  или друго присъстващо лице  т.  е . срещу човек , който се намира  на местопрестъплението .  и вспоследствие на това заплащване у владелеца на вещта следва да възникне  основателен страх , че  застрашаващото деяние може да го увреди  и втория акт на изпълнителното деяние  е  отнемането на вещта .  Легална дефиниция на психичната принуда или заплашването е дадена в члц 198 ал 2 от НК  - като застрашаването  трябва да е с непосредствнено деяние  , което ще послудва  веднага или в най- Близко време .   Като  двата на акта на изпълнителното деяние  следва да съвпаднат  по време  т. е упражняването на принудата  трябва да съвпадне по време с отнемането  на вещта .  В конкретния случай чрез събраните в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства , не се установи по ясен безспорен и категоричен начин  това обвинение  не се установи  нито в кой период от време , нито кога са били налице двата акта на изпълнителното деяние от обективна страна  , нито пък  се установи  и субективната страна на деянието . 

От приетите за установени факти не може да се  установи по несъмнен начин , че подсъдимите   са  извършил деянието , в което са  обвинени. От събраните по делото доказателствва се установи ,, че е имало   отправяни заплахи  макар и опосредени и  неприсъствени  в отсъствието на лицето за което се отнасят  ,  не и такива направени по телефона ,   че е имало и отнемане на вещи , но не се установи едновременност  на акта за заплахата  / в каквато и да е от формите и /  с отмането на вещта – това са състави на други и  различни  от грабежа престъпления / изнудване,  кражба /  , но прокуратурата не направи  искане за  изненение на обвинението . Подсъдимите СА били  длъжни  под страх от наказателна  отговорност да се въздържат  от извършване на посочените по- горе деяния  , тъй като  и те се преследват от закона ,те имат своята стойност  за отговорността  им  , но   за такива не им е повдигано обвинение , не е направено изменение на обвинението , за да могат те да организират защитата си .    Съставът на престъплението по 198 ал.1  НК  предполага  установяването по несъмнен начин  на всички признаци  от състава на престъплението  както от обективна , така и от субективна страна.  Липсата на който и да е от тях  обуславя несъставомерност  на извзършеното деяние, което изключва  санкционирането му посредством наказателна репрессия.  По изложените мотиви съдът не можа да  формира категорично вътрешно убеждение , за виновност  на  подсъдимиите   И.Р.Д. , Л.Р.Д. и  Л.Р.Д.   , което да е основано на доказателствения материал по делото.  Ето защо   съдът  от  приетите за установени факти , не можа  да установи по несъмнен начин  , че подсъдимиите   са  виновни и като ги призна за невивнни ,  ги оправда по повдигнатото обвинение   за престъпление по 198 ал. 1 вр с чл. 20 ал. 2 вр с члр. 26 от НК - за И.Р.Д. , Л.Р.Д. и  Л.Р.Д.   , като ги призна за невини   и ги оправда  по повдигнатото обвинение по чл. 198 ал. 1 от НК  постанови направените по делото разноски  в размер на  667.01  лева   да останат в полза на държавата.

             При тези доводи съдът постанови присъдатата си.

 

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ  :