МОТИВИ :

 

Обвинението против подсъдимия А.М.А. ***, ЕГН ********** е за това, че:

          На 16.06.2010г. в гр. Долна Митрополия, обл. Плевен, при условията на опасен рецидив, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, отнел 65 м кабел СВТТ 2х6 кв.м. на стойност 124,80 лв.; 100 м кабел СВТТ 2х4 кв.м. на стойност 96,00 лв.;  2 бр. кардани на стойност 50,00 лв.; 30 бр. “лястовици”от окопен култиватор на стойност 120,00 лв.; 2 бр. тръби за тракторна пръскачка на стойност 30,00 лв.; скара за трактор на стойност 50,000 лв.; чук 5 кг на стойност 9,00 лв.; кирка на стойност 9,00 лв.; машинка за пълнене на цигари на стойност 9,00 лв.; люцерново семе 8 кг на стойност 56,00 лв.; лост тип “кози крак” на стойност 6,00 лв.; права лопата на стойност 7,00 лв., вещи на обща стойност 566,80 лв. от владението на собственика И.Т.И. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.196, ал.1, т.2, във вр. с чл.195, ал.1, т.3, във вр. с чл.29, ал.1, б.”б” от НК.

В съдебно заседание подсъдимият А.М.А. заявява, че прави пълни самопризнания и не оспорва фактите приети за установени по обвинителния акт, поради което дава съгласието си да не се събират доказателства за тези факти.

Прокурорът поддържа обвинението срещу подсъдимия А.М.А.. Пледира за осъдителна присъда, с която подсъдимия да бъде признат за виновен, като му бъде наложено наказание лишаване от свобода при превес на смекчаващи отговорността обстоятелства, което да изтърпи при  строг режим в Затвор.

Защитникът на подсъдимите адв. Диан Петров пледира при определяне на наказанието на подзащитния му на основание чл.373, ал.2 от НПК да бъде приложен чл.58а от НК и да се наложи справедливо наказание към минимума в размер  от 4 до 6 месеца лишаване от свобода.

Съдът, като съобрази и събраните по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

Подсъдимият А.М.А. е роден на ***г***, живее в ***, със средно образование, не е женен, не работи и е осъждан.

С присъда по н.о.х.д.№2454/2005г. Районен съд – гр. Плевен признал за виновен подсъдимия А.М.А. на основание чл.195, ал.1 от НК и му наложил наказание 3 месеца лишаване от свобода с три години изпитателен срок. Присъдата влязла в сила на 14.01.2006г.

Окръжен съд – Плевен с решение № 140/2009г. по в.н.о.х.д. №182/2009г. потвърдил присъдата на РС – Плевен, с която А.М.А.   бил   осъден   на   6   месеца   лишаване   от   свобода   при първоначален общ режим.

На основание чл.68, ал.1 от НК привел определението на основание чл.25, ал.1, вр. с чл.23, ал.1 от НК едно общо най-тежко наказание, определено му по н.о.х.д.№ 1796/2006г. на РС – Плевен именно 3 месеца лишаване от свобода, което следва да бъде изтърпяно отделно при първоначален общ режим. Решението влязло в сила на 02.04.2009г.

На 16.06.2010г. в гр. Долна Митрополия, обл. Плевен, подсъдимият А.М.А. решил да извърши кражба на движими вещи от обор в бившето ТКЗС в същия град. За целта подсъдимият А. се придвижил до посочената сграда около 14.30 часа. Установил, че помещението е заключено, разбил входната врата и от там взел следните вещи: 65 м кабел СВТТ 2x6 кв.м. на стойност 124,80 лв.; 100 м кабел СВТТ 2x4 кв.м. на стойност 96 лв.; 2 бр. кардани на стойност 50 лв.; 30 бр. лястовици от окопен култиватор на стойност 120 лв.; 2 бр. тръби за тракторна пръскачка на стойност 30 лв.; скара за трактор на стойност 50 лв.; чук 5 кг. на стойност 9 лв.; кирка на стойност 9 лв.; машинка за пълнене на цигари на стойност 9 лв.; люцерново семе 8 кг. на стойност 56 лв.; лост тип „кози крак” на стойност 6 лв.; права лопата на стойност 7 лв.. Вещите натоварил в конска каруца и ги закарал в дома си в същия град. На същия ден подсъдимият А.М.А. срещнал другия обвиняем Д.М.М., който се придвижвал с автомобила си. А. поискал от М. да му помогне да закарат до пункт за изкупуване на цветни и черни метали в гр. Долна Митрополия, обл. Плевен метални вещи. М. се съгласил. Отишъл с автомобила си до дома на А.. Там натоварили откраднатите метални вещи и ги закарали в пункт за изкупуване на метални отпадъци, стопанисван от фирма „Екатерина 89”. Металните вещи били предадени на Х.К., служител в пункта. Подсъдимият А.А. заплатил сумата от 10 лева на подсъдимия Д.М., за извършената превозна услуга. Собственикът на вещите свидетелят И.Т.И. около 16.30 часа на 16.06.2010 г. установил, че е извършена кражба, сигнализирал органите на РУП – Долна Митрополия. След проведени оперативно-издирвателни мероприятия част от вещите, а именно - 1 бр. навесна скара, кардан от пръскачка с накрайник от ел.помпа, 16 бр. лястовици от окопен култиватор, 2 бр. тръби от пръскачка „Перла” и 1 бр. пръчка от арматурно желязо, 1 бр. лост метален, 1 бр. заключващ болт за плуг, били установени в пункта за изкупуване на метали и категорично разпознати от собственика И.И.. Вещите били предадени доброволно и върнати на собственика срещу разписка.

Горната фактическа обстановка съдът приема за установена от направените самопризнания на подсъдимите и доказателствата събрани на досъдебното производство, които го подкрепят, а именно: показанията на свидетелите Д.М.М., И.Т.И., Т.В.Ц., Т.О.Я. и Х.К.К., дадени в досъдебното производство.

Показанията на свидетелите Д.М.М., И.Т.И., Т.В.Ц., Т.О.Я. и Х.К.К., дадени на досъдебното производство са събрани по предвиденият от НПК процесуален ред, непротиворечиви са помежду си, поради което, следва да се кредитират.

Обвинението се доказва и от писмените доказателства средства, а именно заключението на вещото лице Евгени Гергов по назначената на досъдебното производство съдебно-оценителна експертиза, от което е видно, че общата стойност на откраднатите вещи е 566,80 лв.

 В подкрепа на приетата за установена фактическа обстановка са и писмените доказателства по селото, а именно – протокол за оглед на местопроизшествие от 17.06.2010г. на лист 2-4 от досъдебното производство,  протокол за доброволно предаване от 19.06.2010г. на лист 14, протокол за разпознаване на лица по снимки на лист 31 -34 , ведно с албум за разпознаване на лица по снимков материал, вещественото доказателство фотоалбум от 9 броя цветни снимки, както и свидетелство за съдимост по отношение на подсъдимия.

При така изяснената фактическа обстановка съдът приема за установено следното от правна страна:

С деянието си подсъдимият А.М.А. ***, ЕГН ********** е осъществил от обективна и субективна страна състава по чл.196, ал.1, т.2, във вр. с чл.195, ал.1, т.3, във вр. с чл.29, ал.1, б.”б” от НК, като на 16.06.2010г. в гр. Долна Митрополия, обл. Плевен, при условията на опасен рецидив, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, отнел 65 м кабел СВТТ 2х6 кв.м. на стойност 124,80 лв.; 100 м кабел СВТТ 2х4 кв.м. на стойност 96,00 лв.;  2 бр. кардани на стойност 50,00 лв.; 30 бр. “лястовици”от окопен култиватор на стойност 120,00 лв.; 2 бр. тръби за тракторна пръскачка на стойност 30,00 лв.; скара за трактор на стойност 50,000 лв.; чук 5 кг на стойност 9,00 лв.; кирка на стойност 9,00 лв.; машинка за пълнене на цигари на стойност 9,00 лв.; люцерново семе 8 кг на стойност 56,00 лв.; лост тип “кози крак” на стойност 6,00 лв.; права лопата на стойност 7,00 лв., вещи на обща стойност 566,80 лв. от владението на собственика И.Т.И. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои.

Налице е извършено деяние. Деянието е извършено от подсъдимия А.М.А.. Извършено е виновно, при форма на вината - пряк умисъл - съзнавал е общественоопасния характер на деянието, предвиждал е настъпването на общественоопасните последици и е искал настъпването на тези последици, като наред с това е действал с намерение противозаконно да присвои вещите предмет на престъплението. Деянието съставлява престъпление според Наказателния закон на Република България и е обхванато като съставомерно от нормата на чл.196, ал.1, т.2, във вр. с чл.195, ал.1, т.3, във вр. с чл.29, ал.1, б.”б” от НК.

Престъплението съставлява опасен рецидив по чл.29, ал.1, буква “б” от НК,  тъй като  подсъдимият е извършил престъплението предмет на обвинението, след като е бил осъждан   два пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер по  н.о.х.д.№2454/2005г. на РС-Плевен, за престъпление по чл.195, ал.1, точки 3 и 5 от НК на лишаване от свобода за срок 3 месеца, което на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено за срок от 3 години  и  по но.х.д.№ 3200/2008г. на    Районен съд – гр. Плевен на лишаване от свобода за срок от 6 месеца при първоначален строг режим.

Деецът подлежи на съответно наказание.

          При определяне на вида и размера на наказанието, което следва да се наложи на подсъдимия, с оглед разпоредбата на чл.373, ал.2 от НПК следва да намери приложението чл.58а, ал.1 от НК. За престъплението, в което е обвинен подсъдимия А.М.А. е предвидено наказание от три до петнадесет години лишаване от свобода.

Съдът прецени обществената опасност на деянието с оглед времето, мястото и начина на извършването му.

За смекчаващи   отговорността обстоятелства за подсъдимия А.М.А., съдът приема и следните обстоятелства: признанието на вината, доброто му процесуално поведение  на предварителното производство и в съдебната фаза на разглеждане на делото, оказаното съдействие на съда за разкриване на обективната истина, както и сравнително невисоката  стойност на предмета на престъплението.

Съдът не отчита отегчаващи отговорността обстоятелства.

При така анализираните обстоятелства съдът счита, че в случая са налице многобройни смекчаващи вината и отговорността обстоятелства, когато и най-лекото предвидено в закона наказание се оказва несъразмерно тежко. В този смисъл съдът, счита че наказанието  на подсъдимия А.М.А. следва да се определи при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК,  под предвидения в закона минимален размер, а именно 1 година лишаване от свобода, като след задължителното приложение на чл.58а, ал.1 от НК намали с 1/3 така определеното наказание на А. на 8 месеца лишаване от свобода, което да изтърпи в Затвор или Затворническо общежитие от закрит тип,  при първоначален строг режим.

При този изход на процеса и на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.М.А. следва да бъде осъден да заплати по сметка на РС-Плевен направените по делото разноски в размер на 40,00 лв.

По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: