М О Т И В И:

 

Срещу подсъдимия М.С.М. е повдигнато обвинение за това, че през периода 10.07.2010 година - 08.08.2010 година от района на междугарието село Ясен- град Плевен- запад, на ЖП км. 188+800, от ЖП мост над река Вит, при условията на продължавано престъпление, в немаловажен случай и при условията на повторност, чрез използване на техническо средство- 1 брой щанга тип „кози крак", отнел чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор, на обща стойност 1576.00 лева от владението на собственика ****, без съгласието на представителния орган на предприятието, с намерение противозаконно да ги присвои, както следва:

1.  На 10.07.2010 година от района на междугарието село Ясен- град Плевен- запад, на ЖП км. 188+800, от ЖП мост над река Вит, чрез използване на техническо средство- 1 брой щанга тип „кози крак", отнел чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор- 4 броя платна рифелова ламарина на обща стойност 193.00 лева от владението на собственика ****, без съгласието на представителния орган на предприятието, с намерение противозаконно да ги присвои;

2.            На 12.07.2010 година от района на междугарието село Ясен- град Плевен- запад, на ЖП км. 188+800, от ЖП мост над река Вит, в немаловажен случай и при условията на повторност, чрез използване на техническо средство - 1 брой щанга тип „козикрак”, отнел чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор - 8 броя платна рифелова
ламарина на обща стойност 394.00 лева от владението на собственика ****, без съгласието на представителния орган на предприятието, с намерение противозаконно да ги присвои;

3.            На 13.07.2010 година от района на междугарието село Ясен- град Плевен- запад, на ЖП км. 188+800, от ЖП мост над река Вит, в немаловажен случай и при условията на повторност,чрез използване на техническо средство - 1 брой щанга тип „кози крак", отнел чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор- 6 броя платна рифелова ламарина на обща стойност 207.00 лева от владението на собственика ****, без съгласието на представителния орган на предприятието, с намерение противозаконно да ги присвои;

4.            На 26.07.2010 година от района на междугарието село Ясен-град Плевен- запад, на ЖП км. 188+800, от ЖП мост над река Вит, в немаловажен случай и при условията на повторност, чрез използване на техническо средство - 1 брой щанга тип „козикрак", отнел чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор – 4 броя платна рифелова ламарина на обща стойност 138.00 лева от владението на собственика ****, без съгласието на представителния орган на предприятието, с намерение противозаконно да ги присвои;

              5.На 28.07.2010 година от района на междугарието село Ясен- град Плевен- запад, на ЖП км. 188+800, от ЖП мост над река Вит, в немаловажен случай и при условията на повторност, чрез използване на техническо средство- 1 брой щанга тип „кози крак", отнел чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор- 4 броя платна рифелова ламарина на обща стойност 112.00 лева от владението на собственика ****, без съгласието на представителния орган на предприятието, с намерение противозаконно да ги присвои;

6. На 08.08.2010 година от района на междугарието село Ясен-град Плевен- запад, на ЖП км. 188+800, от ЖП мост над река Вит, в немаловажен случай и при условията на повторност, чрез използване на техническо средство- 1 брой щанга тип „кози крак", отнел чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор- 4 броя платна рифелова ламарина и 5 броя ЖП релси тип РПШ на обща стойност 532.00 лева от владението на собственика ****, без съгласието на представителния орган на предприятието, с намерение противозаконно да ги присвои.

Престъпление по чл.195, ал.1 т.2, т.4 предложение 2-ро и т.7 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 във вр. с чл.28, ал.1 от НК

С оглед диференцираните процедури в НПК и по-специално в глава двадесет и седма “Съкратено съдебно следствие”, което дава по-благоприятна възможност за подсъдимите, съдът служебно е разпоредил предварително изслушване на страните без призоваване на свидетелите и вещите лица на основание чл.370, ал.2 от НПК.

Така е дадена възможност на страните да се възползват от разпоредбите на чл.371, т.1 от НПК или чл.371, т.2 от НПК.

В първото по делото заседание подсъдимият желае делото да се гледа по реда на съкратеното съдебно следствие по чл.371, ал.1, т.2 от НПК, като съдът съгласно чл.370, ал.3 от НПК не може да отхвърли искане за предварително изслушване, когато са налице условията, предвидени в НПК.

Подсъдимият в съдебно заседание заявява, че ще се възползва от диференцираните процедури по НПК и на основание чл.371, т.2 от НПК признава изцяло фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като се съгласява да не се събират повече доказателства за тези факти.

Съдът като съобрази, че самопризнанието на подсъдимия по чл.371, т.2 от НПК се подкрепя от събраните в досъдебното производство доказателства с определение от 23.02.2011 г. обяви, че при постановяване на присъдата ще ползва самопризнанието на подсъдимия, без да събира повече доказателства за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

Предвид на това в хода на съдебното следствие на основание чл.373, ал.2 от НПК не е извършван разпит на подсъдимия за деянието описано в обвинителния акт.

 Представителят на РП – Плевен поддържа обвинението спрямо подсъдимия М.С.М. така, както е предявено, като намира същото за доказано по безспорен и несъмнен начин. Пледира при определяне на наказанието, от алтернативно посочените в нормата на чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4, предл. 2-ро и т. 7 във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 28, ал. 1 от НК наказания, да бъде наложено наказание лишаване от свобода в размер на 1 години.

         Подсъдимият М.С.М. се явява в съдебно заседание лично и със служебен защитник адв. Ц.Ц. ***.

  Защитникът на подсъдимия М.М., адв. Ц.Ц. моли съда за налагане на наказание под предвидения в закона минимум.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и взе предвид становището на страните, приема за установено следното:

         Подсъдимият М.С.М. ***. През периода 10.07.2010 година- 08.08.2010 година подсъдимият изпитвал нужда от парични средства. Решил да си ги набави, като извърши кражба.

На 10.07.2010 година обвиняемият М. отишъл в района на междугарието село Ясен- град Плевен-запад, на ЖП км. 188+800, до ЖП-моста над река Вит. Чрез използване на техническо средство- 1 брой щанга тип „кози крак" обвиняемият демонтирал чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор- 4 броя платна рифелова ламарина, собственост на ****", *** На същата обвиняемият М. отишъл до пункта за изкупуване на черни и цветни метали на фирма *** находящ се в *** *** в близост до завод „Мизия". Обвиняемият предал откраднатите вещи на закупчика в пункта- свидетеля *** като била съставена Покупко- изплащателна сметка № 731/10.07.2010 година.

На 12.07.2010 година обвиняемият М. за втори път отишъл в района на междугарието село Ясен- град Плевен-запад, на ЖП км. 188+800, до ЖП-моста над река Вит. Чрез използване на техническо средство- 1 брой щанга тип „кози крак" обвиняемият демонтирал чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор- 8 броя платна рифелова ламарина, собственост на ****", *** На същата обвиняемият М. отишъл до пункта за изкупуване на черни и цветни метали на фирма *** находящ се в *** *** в близост до завод „Мизия". Обвиняемият предал откраднатите вещи на закупчика в пункта- свидетеля *** като била съставена Покупко- изплащателна сметка № 739/12.07.2010 година.

На 13.07.2010 година обвиняемият М. отново отишъл в района на междугарието село Ясен- град Плевен-запад, на ЖП км. 188+800, до ЖП-моста над река Вит. Чрез използване на техническо средство- 1 брой щанга тип „кози крак" обвиняемият демонтирал чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор- 6 броя платна рифелова ламарина, собственост на ****", *** На същата обвиняемият М. отишъл до пункта за изкупуване на черни и цветни метали на фирма *** находящ се в *** *** в близост до завод „Мизия". Обвиняемият предал откраднатите вещи на закупчика в пункта- свидетеля *** като била съставена Покупко- изплащателна сметка № 744/13.07.2010 година.

На 26.07.2010 година обвиняемият М. за четвърти път отишъл в района на междугарието село Ясен- град Плевен-запад, на ЖП км. 188+800, до ЖП-моста над река Вит. Чрез използване на техническо средство- 1 брой щанга тип „кози крак" обвиняемият демонтирал чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор- 4 броя платна рифелова ламарина, собственост на ****", *** На същата обвиняемият М. отишъл до пункта за изкупуване на черни и цветни метали на фирма *** находящ се в *** *** в близост до завод „Мизия". Обвиняемият предал откраднатите вещи на закупчика в пункта- свидетеля *** като била съставена Покупко- изплащателна сметка № 769/26.07.2010 година.

На 28.07.2010 година обвиняемият М. за пореден път отишъл в района на междугарието село Ясен- град Плевен-запад, на ЖП км. 188+800, до ЖП-моста над река Вит. Чрез използване на техническо средство- 1 брой щанга тип „кози крак" обвиняемият демонтирал чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор- 4 броя платна рифелова ламарина, собственост на ****", *** На същата обвиняемият М. отишъл до пункта за изкупуване на черни и цветни метали на фирма *** находящ се в *** *** в близост до завод „Мизия". Обвиняемият предал откраднатите вещи на закупчика в пункта- свидетеля *** като била съставена Покупко- изплащателна сметка № 775/28.07.2010 година.

На 08.08.2010 година обвиняемият М. отново отишъл в района на междугарието село Ясен- град Плевен-запад, на ЖП км. 188+800, до ЖП-моста над река Вит. Чрез използване на техническо средство- 1 брой щанга тип „кози крак" обвиняемият демонтирал чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор- 4 броя платна рифелова ламарина и 5 броя ЖП релси тип РПШ, собственост на ****", *** На същата обвиняемият М. отишъл до пункта за изкупуване на черни и цветни метали на фирма *** *** находящ се в *** *** Обвиняемият предал откраднатите вещи на магазинера в пункта- свидетеля *** като била съставена Покупко- изплащателна сметка № 0000019380/08.08.2010 година.

Във връзка с извършените кражби били заведени съответни преписки-ЗМ № 177/ 2010 година, ЗМ № 183/ 2010 година, ЗМ № 184/ 2010 година, ЗМ № 185/ 2010 година, ЗМ № 186/ 2010 година и ЗМ № 187/ 2010 година, всичките по описа на РУ „Транспортна полиция" град Горна Оряховица. Работата по случая била възложена на полицейския служител- свидетеля *** В хода на извършената проверка свидетелят *** установил извършителя на деянията- подсъдимия М.М. и   открил   местата,   където   същият   бил   предал   откраднатите   вещи.

         При условията на чл. 373, ал. 3 от НПК, съдът напълно кредитира изнесената по-горе фактическа обстановка, която се подкрепя от свидетелските показания на разпитаните в хода на досъдебното производство свидетели и която и в съдебно заседание беше потвърдена от подсъдимия пред защитника му, като подсъдимият признава изцяло  фактите и обстоятелствата изнесени по-горе.

Налице са условията на чл. 303, ал. 2 НПК и съдът намира, че обвинението е доказано по несъмнен начин.

От изложеното е видно, че подсъдимият М.С.М. е извършил престъпление по чл.195, ал.1 т.2, т.4 предложение 2-ро и т.7 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 във вр. с чл.28, ал.1 от НК.

Горната фактическа обстановка се подкрепя изцяло от събраните по делото доказателства – от самопризнанието на подсъдимия от една страна, а  от друга страна с писмените доказателства приобщени към делото.

В подкрепа  на фактическата обстановка са и  приетите и огласени по реда на чл. 283 от НПК писмени доказателства по досъдебно производство № 2348/2010 г. по описа на Районна прокуратура - Плевен,  приобщени по реда на чл. 283 от НПК.

От така установената фактическа обстановка е видно, че с деянието си подсъдимият М.С.М. безспорно е осъществил състава на престъплението чл.195, ал.1 т.2, т.4 предложение 2-ро и т.7 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 във вр. с чл.28, ал.1 от НК, като през периода 10.07.2010 година - 08.08.2010 година от района на междугарието село Ясен- град Плевен- запад, на ЖП км. 188+800, от ЖП мост над река Вит, при условията на продължавано престъпление, в немаловажен случай и при условията на повторност, чрез използване на техническо средство- 1 брой щанга тип „кози крак", отнел чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор, на обща стойност 1576.00 лева от владението на собственика ****, без съгласието на представителния орган на предприятието, с намерение противозаконно да ги присвои, както следва:

5.  На 10.07.2010 година от района на междугарието село Ясен- град Плевен- запад, на ЖП км. 188+800, от ЖП мост над река Вит, чрез използване на техническо средство- 1 брой щанга тип „кози крак", отнел чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор- 4 броя платна рифелова ламарина на обща стойност 193.00 лева от владението на собственика ****, без съгласието на представителния орган на предприятието, с намерение противозаконно да ги присвои;

6.            На 12.07.2010 година от района на междугарието село Ясен- град Плевен- запад, на ЖП км. 188+800, от ЖП мост над река Вит, в немаловажен случай и при условията на повторност, чрез използване на техническо средство - 1 брой щанга тип „козикрак”, отнел чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор - 8 броя платна рифелова
ламарина на обща стойност 394.00 лева от владението на собственика ****, без съгласието на представителния орган на предприятието, с намерение противозаконно да ги присвои;

7.            На 13.07.2010 година от района на междугарието село Ясен- град Плевен- запад, на ЖП км. 188+800, от ЖП мост над река Вит, в немаловажен случай и при условията на повторност,чрез използване на техническо средство - 1 брой щанга тип „кози крак", отнел чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор- 6 броя платна рифелова ламарина на обща стойност 207.00 лева от владението на собственика ****, без съгласието на представителния орган на предприятието, с намерение противозаконно да ги присвои;

8.            На 26.07.2010 година от района на междугарието село Ясен-град Плевен- запад, на ЖП км. 188+800, от ЖП мост над река Вит, в немаловажен случай и при условията на повторност, чрез използване на техническо средство - 1 брой щанга тип „козикрак", отнел чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор – 4 броя платна рифелова ламарина на обща стойност 138.00 лева от владението на собственика ****, без съгласието на представителния орган на предприятието, с намерение противозаконно да ги присвои;

              5.На 28.07.2010 година от района на междугарието село Ясен- град Плевен- запад, на ЖП км. 188+800, от ЖП мост над река Вит, в немаловажен случай и при условията на повторност, чрез използване на техническо средство- 1 брой щанга тип „кози крак", отнел чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор- 4 броя платна рифелова ламарина на обща стойност 112.00 лева от владението на собственика ****, без съгласието на представителния орган на предприятието, с намерение противозаконно да ги присвои;

6. На 08.08.2010 година от района на междугарието село Ясен-град Плевен- запад, на ЖП км. 188+800, от ЖП мост над река Вит, в немаловажен случай и при условията на повторност, чрез използване на техническо средство- 1 брой щанга тип „кози крак", отнел чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор- 4 броя платна рифелова ламарина и 5 броя ЖП релси тип РПШ на обща стойност 532.00 лева от владението на собственика ****, без съгласието на представителния орган на предприятието, с намерение противозаконно да ги присвои.

От обективна страна са налице всички признаци на посочения престъпен състав.

         От субективна страна деянието е извършено от подсъдимия при  форма на вина пряк умисъл, като същият е съзнавал напълно елементите  от обективна страна на обществено опасните последици на своето противоправно деяние, което именно е целял.

Причините за извършване на деянието са неправилното отношение към чуждата собственост, установените престъпни навици у подсъдимия  и липсата на средства за препитание.

При определяне наказанието на подсъдимия М.С.М. съдът съобрази  степента на обществената опасност на деянието и на дееца.

При определяне размера на наказанието съдът внимателно съобрази отегчаващите и смекчаващите вината обстоятелства.

За извършеното престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода от една до десет години. 

Нормата на чл. 373 ал.2 НПК, обаче, задължава съда да определи на подсъдимия наказание при условията на чл. 58а НК в случаите, когато той е направил самопризнание на обстоятелствата по обвинението по реда на чл. 371 т.2 НПК, което е било одобрено от съда с определение по чл. 372 ал.4 НПК. Настоящия случай е именно такъв, а приложима към него се явява редакцията на чл. 58 а НК от ДВ, бр. 27/ 2009 г., действала при извършването на деянието.

Като отегчаващо отговорността обстоятелство съдът взе предвид и множество отегчаващи тази отговорност обстоятелства. Като такива бяха отчетени: високата степен на обществена опасност на деянието, обусловена от високия ръст на този вид престъпления в страната, обремененото съдебно минало на подсъдимия.

Съдът взе предвид и лошите характеристични данни за подсъдимия, съдържащи се в приложената по досъдебното производство характеристична справка, в която е отразено, че същият е регистриран, като – крадец, измамник. Същият е регистриран за множество кражби на територията на 01-РУП – Плевен, РУП – Д. Митрополия и РУП – Червен брящ – общо 17 бр. заявителски материали.

Като смекчаващи вината обстоятелства по отношение на подсъдимия М.С.М. съдът отчете: направеното самопризнание, съдействието му за разкриване на обективната истина по делото, изразеното съжаление и разкаяние, семейното му и социално положение.

При наличието на горните обстоятелства досежно деянието и дееца съдът прецени, че за извършеното престъпление по чл.195, ал.1 т.2, т.4 предложение 2-ро и т.7 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 във вр. с чл.28, ал.1 от НК, на подсъдимия М.С.М. следва да бъде определено и наложено наказание по вид „Лишаване от свобода” за срок от ЕДНА ГОДИНА.

Прилагайки начина на определяне на наказанието посочен в чл.58а, ал.1 от НК и намалявайки определеното наказание с една трета, съдът наложи на подсъдимия М.С.М. наказание от ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

Съдът като прецени данните за личността на подсъдимия М.С.М. счита, че за неговото поправяне и превъзпитание е необходимо наказанието лишаване от свобода да се изтърпи ефективно.

Затова на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС постанови наказанието да се търпи при първоначален СТРОГ режим в затвор.

Съдът прецени, че така определеното по вид и размер наказание е  адекватно и съответства на извършеното престъпление от страна на подсъдимия М. и чрез него  ще бъдат реализирани в пълна степен целите, както на генералната, така и преди всичко на специалната превенция по смисъла на чл.36 от НК.

При така направените фактически и правни констатации, с оглед вътрешното убеждение и с оглед разпоредбите на закона, съдът постанови своята осъдителна присъда.

 

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: