МОТИВИ:

 

Срещу подсъдимия Н.П.А. *** е повдигнато обвинение за това, че:

През периода от 29.03.2010г до 17.05.2010г в гр.Плевен и с.Ясен, обл.Плевен, при условията на опасен рецидив и продължавано престъпление, сам и след като се сговорил предварително за извършване на кражба в немаловажен случай, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, отнел чужди движими вещи на обща стойност 2631,65лв, собственост на различни лица, от владението им с намерение противозаконно да ги присвои, както следва:

1. На 29.03.2010г в гр.Плевен, при условията на опасен рецидив, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, сам отнел чужди движими вещи – 2бр кутии с цигари “Престиж”-слим на стойност 7лв; 15бр кутии с цигари “Вайсрой”-синьо, червено и сиво на стойност 45лв; 6бр кутии с цигари “Фемина”-тънка, дамска на стойност 19,20лв; 15бр кутии с цигари “Ева”-лилава и жълта на стойност 52,50лв; 8бр кутии с цигари “Фемина”-силвър на стойност 24лв; 35бр кутии с цигари “Виктори”-бяло на стойност 126лв; 30бр кутии с цигари “Карелия”-шарена на стойност 105лв; 9бр кутии с цигари “ММ-100” на стойност 34,20лв; 20бр кутии с цигари “ММ”-слим на стойност 70лв; 3бр кутии с цигари “Невада”-100 на стойност 9,90лв; 6бр кутии с цигари “ММ”-червен на стойност 19,80лв; 35бр кутии с цигари “ЛД”-синьо късо на стойност 101,50лв; 20бр кутии с цигари “ЛД”-сиво, тънко на стойност 58лв; 6бр кутии с цигари “Кинг”-червен, къс на стойност 16,80лв; 12бр кутии с цигари “Средец” минима на стойност 42лв; 10бр кутии с цигари “Средец”-син на стойност 35лв; 10бр кутии с цигари “Средец”-бял на стойност 35лв и парична сума в размер 50лв, всичко вещи на обща стойност 850,90лв от владението на собственика “Г. ***, представлявано от А.Н.Г. ***, без съгласието на представител на дружеството, с намерение противозаконно да ги присвои.

2. На 16/17.05.2010г в с.Ясен, обл.Плевен, при условията на опасен рецидив, след като се сговорил предварително с А. *** за извършване на кражба, в немаловажен случай, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, отнел чужди движими вещи – 17бр кутии цигари марка “Средец”-минима на стойност 74,80лв; 6бр кутии цигари марка “Средец”–светло син на стойност 26,40лв; 17бр кутии цигари марка “Средец”-бял на стойност 74,80лв; 11бр кутии цигари марка “СЮ” на стойност 48,40лв; 10бр кутии цигари марка “Вайсрой”-сив на стойност 43лв; 14бр кутии цигари марка “Вайсрой”-син на стойност 60,20лв; 10бр кутии цигари марка “Вайсрой”-100 на стойност 45лв; 3бр кутии цигари марка “Марлборо”-червено на стойност 15лв; 5бр кутии цигари марка “Марлборо”-бяло на стойност 25лв; 18бр кутии цигари марка “Кент”-сив на стойност 90лв; 14бр кутии цигари марка “Виктори”-синьо на стойност 64,40лв; 8бр кутии цигари марка “Виктори”-бяло на стойност 36,80лв; 9бр кутии цигари марка “Виктори”-супер на стойност 42,30лв; 13бр кутии цигари марка “Виктори”-ултра на стойност 61лв; 10бр кутии цигари марка “Ева”-жълт на стойност 45лв; 10бр кутии цигари марка “Ева”-лилава на стойност 45лв; 14бр кутии цигари марка “Кинг” жълт - 10цигари на стойност 30,80лв; 13бр кутии цигари марка “Кинг” червен – 10цигари на стойност 28,60лв; 7бр кутии цигари марка “Мерилин”-син на стойност 30,10лв; 3бр кутии цигари марка “мерилин”-червен на стойност 12,90лв; 10бр кутии цигари марка “ММ”-слимс на стойност 44лв; 10бр пакета цигари марка “Мелник” на стойност 40лв; 5бр кутии цигари марка “Кинг”-ред на стойност 21лв; 10бр кутии цигари марка “Кинг”-уйт на стойност 42лв; 1бр бутилка уиски марка “Блек рам”-1литър на стойност 13лв; 8бр кашкавал марка “Кортен”-300гр на стойност 23,20лв; 5бр ваучери на “М-тел” на стойност 25лв; 1бр телевизор марка “Филипс”, модел 26РРЬ-340412Ь8О на стойност 536,75лв; 1бр дистанционно управление за телевизор марка “Нео” на стойност 5лв; парична сума в размер 80лв, всичко вещи на обща стойност 1780,75лв, от владението на собственика Л.М.Б. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.196 ал.1 т.2 вр.чл.195 ал.1 т.3 и 5 вр.чл.194 ал.1 вр.чл.29 ал.1 б”а” и б”б” вр.чл.26 ал.1 от НК.

Срещу подсъдимия А. *** е повдигнато обвинение за това, че:

На 16/17.05.2010г в с.Ясен, обл.Плевен, при условията на опасен рецидив, след като се сговорил предварително с А. *** за извършване на кражба, в немаловажен случай, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, отнел чужди движими вещи – 17бр кутии цигари марка “Средец”-минима на стойност 74,80лв; 6бр кутии цигари марка “Средец”–светло син на стойност 26,40лв; 17бр кутии цигари марка “Средец”-бял на стойност 74,80лв; 11бр кутии цигари марка “СЮ” на стойност 48,40лв; 10бр кутии цигари марка “Вайсрой”-сив на стойност 43лв; 14бр кутии цигари марка “Вайсрой”-син на стойност 60,20лв; 10бр кутии цигари марка “Вайсрой”-100 на стойност 45лв; 3бр кутии цигари марка “Марлборо”-червено на стойност 15лв; 5бр кутии цигари марка “Марлборо”-бяло на стойност 25лв; 18бр кутии цигари марка “Кент”-сив на стойност 90лв; 14бр кутии цигари марка “Виктори”-синьо на стойност 64,40лв; 8бр кутии цигари марка “Виктори”-бяло на стойност 36,80лв; 9бр кутии цигари марка “Виктори”-супер на стойност 42,30лв; 13бр кутии цигари марка “Виктори”-ултра на стойност 61лв; 10бр кутии цигари марка “Ева”-жълт на стойност 45лв; 10бр кутии цигари марка “Ева”-лилава на стойност 45лв; 14бр кутии цигари марка “Кинг” жълт - 10цигари на стойност 30,80лв; 13бр кутии цигари марка “Кинг” червен – 10цигари на стойност 28,60лв; 7бр кутии цигари марка “Мерилин”-син на стойност 30,10лв; 3бр кутии цигари марка “мерилин”-червен на стойност 12,90лв; 10бр кутии цигари марка “ММ”-слимс на стойност 44лв; 10бр пакета цигари марка “Мелник” на стойност 40лв; 5бр кутии цигари марка “Кинг”-ред на стойност 21лв; 10бр кутии цигари марка “Кинг”-уйт на стойност 42лв; 1бр бутилка уиски марка “Блек рам”-1литър на стойност 13лв; 8бр кашкавал марка “Кортен”-300гр на стойност 23,20лв; 5бр ваучери на “М-тел” на стойност 25лв; 1бр телевизор марка “Филипс”, модел 26РРЬ-340412Ь8О на стойност 536,75лв; 1бр дистанционно управление за телевизор марка “Нео” на стойност 5лв; парична сума в размер 80лв, всичко вещи на обща стойност 1780,75лв, от владението на собственика Л.М.Б. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.196 ал.1 т.2 вр.чл.195 ал.1 т.3 и 5 вр.чл.194 ал.1 вр.чл.29 ал.1 б”а” и б”б” от НК.

Прокурорът поддържа изцяло повдигнатото срещу подсъдимия обвинение.

Приет е на основание чл.84 от НПК за съвместно разглеждане в наказателното производство предявения от А.Н.Г. против  подсъдимия Н.П.А. граждански иск за заплащане на сумата от 850,90лв., представляваща размера на причинената имуществена вреда в резултат на деянието, предмет на повдигнатото срещу А. обвинение, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането – 29.03.2010г. до окончателното изплащане на сумата.

Подсъдимият Н.П.А. разбира обвинението за какво е, признава изцяло фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, отнася се критично към извършеното и моли съда за снизходителност при определяне на наказанието.

Подсъдимият А.М.А. разбира обвинението за какво е, признава изцяло фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, отнася се критично към извършеното и моли съда за снизходителност при определяне на наказанието.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа страна:

ПлРС с присъда, влязла в сила на 15.07.2008г по НОХД №2312/2008г осъдил подсъдимия А. на наказание една година и шест месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим, за престъпление по чл.196 ал.1 т.2 вр.чл.29 ал.1 б”а” и б”б” от НК, извършено на 09.06.2008г.

ПлРС с присъда, влязла в сила на 07.08.2009г по НОХД №2851/2009г осъдил подсъдимия А. на наказание шест месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим, за престъпление по чл.196 ал.1 т.2 вр.чл.29 ал.1 б”А” и б”Б” от НК, извършено на 06.08.2009г.

ПлРС с присъда, влязла в сила на 16.02.2010г по НОХД №4614/2009г осъдил подсъдимия А. на наказание четири месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим, за престъпление по чл.196 ал.1 т.2 вр.чл.29 ал.1 б”а” и б”б” от НК, извършено на 12.05.2009г.

ПлРС с присъда, влязла в сила на 30.03.2007г по НОХД №1643/2004г осъдил подсъдимия А. на наказание три години и шест месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим, за престъпление по чл.196 ал.1 т.2 вр.чл.29 ал.1 б”а” и б”б” от НК, извършено на 10.02.2003г.

ПлРС с присъда, влязла в сила на 13.11.2006г по НОХД №52/2006г осъдил подсъдимия А. на наказание една година и шест месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим, за престъпление по чл.196 ал.1 т.2 вр.чл.29 ал.1 б”а” и б”б” от НК, извършено на 17.09.2005г.

На 29.03.2010г в гр.Плевен, Н.П.А. решил да извърши кражба от магазин, находящ се ул.Лозенка, стопанисван от А.Н.Г. ***. Около 00,30ч А. разбил вратата на магазина, като строшил стъклото. При това наранил ръката си. Влязъл в магазина и оттам взел следните вещи: 2бр кутии с цигари “Престиж”-слим на стойност 7лв; 15бр кутии с цигари “Вайсрой”-синьо, червено и сиво на стойност 45лв; 6бр кутии с цигари “Фемина”-тънка, дамска на стойност 19,20лв; 15бр кутии с цигари “Ева”-лилава и жълта на стойност 52,50лв; 8бр кутии с цигари “Фемина”-силвър на стойност 24лв; 35бр кутии с цигари “Виктори”-бяло на стойност 126лв; 30бр кутии с цигари “Карелия”-шарена на стойност 105лв; 9бр кутии с цигари “ММ-100” на стойност 34,20лв; 20бр кутии с цигари “ММ”-слим на стойност 70лв; 3бр кутии с цигари “Невада”-100 на стойност 9,90лв; 6бр кутии с цигари “ММ”-червен на стойност 19,80лв; 35бр кутии с цигари “ЛД”-синьо късо на стойност 101,50лв; 20бр кутии с цигари “ЛД”-сиво, тънко на стойност 58лв; 6бр кутии с цигари “Кинг”-червен, къс на стойност 16,80лв; 12бр кутии с цигари “Средец” минима на стойност 42лв; 10бр кутии с цигари “Средец”-син на стойност 35лв; 10бр кутии с цигари “Средец”-бял на стойност 35лв и парична сума в размер 50лв, всичко вещи на обща стойност 850,90лв.

Вещите изнесъл и укрил на неустановено място, като в дома си А. скрил сумата от 50лв на монети, които Г. бил подготвил за извършване на ежедневната си дейност. Около 01,00ч А. бил забелязан в района на жк Сторгозия от служители на Второ РУП-Плевен, които се усъмнили в поведението му, поради което го задържали и отвели във Второ РУП-Плевен.

Н.П.А. и А.М.А. *** 2010г двамата огледали кафе-аперитив “Ванеса”, намиращо се в с.Ясен, обл.Плевен, стопанисвано от Л.М.Б.. Решили да извършат кражба на вещи от магазина. На 16/17.05.2010г през нощта двамата отишли в с.Ясен, обл.Плевен на ул.Иван Вазов №36 със сила отворили малко прозорче, през което влезли в заведението. Оттам взели следните вещи: 17бр кутии цигари марка “Средец”-минима на стойност 74,80лв; 6бр кутии цигари марка “Средец”–светло син на стойност 26,40лв; 17бр кутии цигари марка “Средец”-бял на стойност 74,80лв; 11бр кутии цигари марка “СЮ” на стойност 48,40лв; 10бр кутии цигари марка “Вайсрой”-сив на стойност 43лв; 14бр кутии цигари марка “Вайсрой”-син на стойност 60,20лв; 10бр кутии цигари марка “Вайсрой”-100 на стойност 45лв; 3бр кутии цигари марка “Марлборо”-червено на стойност 15лв; 5бр кутии цигари марка “Марлборо”-бяло на стойност 25лв; 18бр кутии цигари марка “Кент”-сив на стойност 90лв; 14бр кутии цигари марка “Виктори”-синьо на стойност 64,40лв; 8бр кутии цигари марка “Виктори”-бяло на стойност 36,80лв; 9бр кутии цигари марка “Виктори”-супер на стойност 42,30лв; 13бр кутии цигари марка “Виктори”-ултра на стойност 61лв; 10бр кутии цигари марка “Ева”-жълт на стойност 45лв; 10бр кутии цигари марка “Ева”-лилава на стойност 45лв; 14бр кутии цигари марка “Кинг” жълт - 10цигари на стойност 30,80лв; 13бр кутии цигари марка “Кинг” червен – 10цигари на стойност 28,60лв; 7бр кутии цигари марка “Мерилин”-син на стойност 30,10лв; 3бр кутии цигари марка “мерилин”-червен на стойност 12,90лв; 10бр кутии цигари марка “ММ”-слимс на стойност 44лв; 10бр пакета цигари марка “Мелник” на стойност 40лв; 5бр кутии цигари марка “Кинг”-ред на стойност 21лв; 10бр кутии цигари марка “Кинг”-уйт на стойност 42лв; 1бр бутилка уиски марка “Блек рам”-1литър на стойност 13лв; 8бр кашкавал марка “Кортен”-300гр на стойност 23,20лв; 5бр ваучери на “М-тел” на стойност 25лв; 1бр телевизор марка “Филипс”, модел 26РРЬ-340412Ь8О на стойност 536,75лв; 1бр дистанционно управление за телевизор марка “Нео” на стойност 5лв; парична сума в размер 80лв, всичко вещи на обща стойност 1780,75лв.

Вещите отнесли в намиращия се в с.Ясен жилищен блок. А. телефонирал на К.В.М., когото познавал и го помолил да дойде с автомобила си, за да го превози от с.Ясен до гр.Плевен. А. обещал на М. да му заплати стойността на транспортирането, поради което последният се съгласил. Около 10,00ч на 17.05.2010г М. отишъл на посоченото от А. ***. А. и А. натоварили в автомобила на М. откраднатите вещи, като му казали, че са тяхна собственост. М. не се усъмнил в произхода на вещите и подкарал автомобила към гр.Плевен. На влизане в гр.Плевен служители на Първо РУП-Плевен спрели М. за проверка, в хода на която установили откраднатите вещи и возещите се в автомобила.

Видно от заключението на назначената съдебно – медицинска експертиза, намерената на мястото на произшествието – ул.Лозенка гр.Плевен кръв е с кръвногрупова принадлежност “В” /алфа/. От същото заключение е видно, че Н.П.А. е с кръвногрупова принадлежност “В” /алфа/.

В хода на разследването е назначена съдебно-оценителна експертиза, от заключението на която е видна стойността на откраднатите вещи.

Горната фактическа обстановка се установява от направените самопризнанията на подсъдимите Н.П.А. и А.М.А. и обявени от съда по реда на чл.372 ал.ІV от НПК, както и от всички събрани доказателства в досъдебното производство, приобщени към доказателствения материал по делото по реда на чл.283 от НПК – показанията на свидетелите Е.И.Г., В.В.П., Н.П.А., Л.М.Б. и К.В.М., от заключението на вещите лица Е.И.Г., С.И.Л., П.К.П. и П.Г.М. по назначените съдебно оценителна, дактилоскопна, медицинска и стокова експертизи, писмените доказателства – протокол за оглед на местопроизшествие от 29.03.2010г, албум за посетено местопроизшествие от същата дата, протокол за претърсване и изземване от 06.04.2010г, албум за посетено местопроизшествие: Претърсване и изземване домът на Н.П.А., протокол за изземване на сравнителен материал от 12.05.2010г, 2бр протокол за оглед на местопроизшествие от 17.05.2010г, албум за посетено местопроизшествие оглед на л.а. “Фолксваген” ЕН 1154 ВН с намерени в него вещи обект на кражба извършено на 17.05.2010г, протокол за доброволно предаване от 17.05.2010г, разписка от 17.05.2010г от Л.М.Б., фактура №299/17.05.2010г на ЕТ”Валентин ЯнчевВалко”, фактури с №№415497 от 15.05.2010г, 414238 от 12.05.2010г, 411094 от 3.05.2010г, 412026 от 5.05.2010г, 413084 от 8.05.2010г на „Бокородо”ООД, фактура №6142 от 6.05.2010г на „Здрав Комер 04”ООД, албум за посетено местопроизшествие – кражба на цигари и телевизор извършено на 17.05.2010г, свидетелства за съдимост на подсъдимите и др.

От така установената фактическа обстановка е видно, че с деянията си подсъдимите Н.П.А. и А.М.А. са осъществили от обективна и субективна страна съставите на престъпления, както следва: по чл.196 ал.1 т.2 вр.чл.195 ал.1 т.3 и 5 вр.чл.194 ал.1 вр.чл.29 ал.1 б”а” и б”б” вр.чл.26 ал.1 от НК за подсъдимия А. и по чл.196 ал.1 т.2 вр.чл.195 ал.1 т.3 и 5 вр.чл.194 ал.1 вр.чл.29 ал.1 б”а” и б”б” от НК за подсъдимия А.. От обективна страна подсъдимият Н.П.А. ***, при условията на опасен рецидив, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, сам отнел чужди движими вещи – 2бр кутии с цигари “Престиж”-слим на стойност 7лв; 15бр кутии с цигари “Вайсрой”-синьо, червено и сиво на стойност 45лв; 6бр кутии с цигари “Фемина”-тънка, дамска на стойност 19,20лв; 15бр кутии с цигари “Ева”-лилава и жълта на стойност 52,50лв; 8бр кутии с цигари “Фемина”-силвър на стойност 24лв; 35бр кутии с цигари “Виктори”-бяло на стойност 126лв; 30бр кутии с цигари “Карелия”-шарена на стойност 105лв; 9бр кутии с цигари “ММ-100” на стойност 34,20лв; 20бр кутии с цигари “ММ”-слим на стойност 70лв; 3бр кутии с цигари “Невада”-100 на стойност 9,90лв; 6бр кутии с цигари “ММ”-червен на стойност 19,80лв; 35бр кутии с цигари “ЛД”-синьо късо на стойност 101,50лв; 20бр кутии с цигари “ЛД”-сиво, тънко на стойност 58лв; 6бр кутии с цигари “Кинг”-червен, къс на стойност 16,80лв; 12бр кутии с цигари “Средец” минима на стойност 42лв; 10бр кутии с цигари “Средец”-син на стойност 35лв; 10бр кутии с цигари “Средец”-бял на стойност 35лв и парична сума в размер 50лв, всичко вещи на обща стойност 850,90лв от владението на собственика “Г. ***, представлявано от А.Н.Г. ***, без съгласието на представител на дружеството, с намерение противозаконно да ги присвои.

От обективна страна подсъдимият А. ***, при условията на опасен рецидив, след като се сговорил предварително с А. *** за извършване на кражба, в немаловажен случай, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, отнел чужди движими вещи – 17бр кутии цигари марка “Средец”-минима на стойност 74,80лв; 6бр кутии цигари марка “Средец”–светло син на стойност 26,40лв; 17бр кутии цигари марка “Средец”-бял на стойност 74,80лв; 11бр кутии цигари марка “СЮ” на стойност 48,40лв; 10бр кутии цигари марка “Вайсрой”-сив на стойност 43лв; 14бр кутии цигари марка “Вайсрой”-син на стойност 60,20лв; 10бр кутии цигари марка “Вайсрой”-100 на стойност 45лв; 3бр кутии цигари марка “Марлборо”-червено на стойност 15лв; 5бр кутии цигари марка “Марлборо”-бяло на стойност 25лв; 18бр кутии цигари марка “Кент”-сив на стойност 90лв; 14бр кутии цигари марка “Виктори”-синьо на стойност 64,40лв; 8бр кутии цигари марка “Виктори”-бяло на стойност 36,80лв; 9бр кутии цигари марка “Виктори”-супер на стойност 42,30лв; 13бр кутии цигари марка “Виктори”-ултра на стойност 61лв; 10бр кутии цигари марка “Ева”-жълт на стойност 45лв; 10бр кутии цигари марка “Ева”-лилава на стойност 45лв; 14бр кутии цигари марка “Кинг” жълт - 10цигари на стойност 30,80лв; 13бр кутии цигари марка “Кинг” червен – 10цигари на стойност 28,60лв; 7бр кутии цигари марка “Мерилин”-син на стойност 30,10лв; 3бр кутии цигари марка “мерилин”-червен на стойност 12,90лв; 10бр кутии цигари марка “ММ”-слимс на стойност 44лв; 10бр пакета цигари марка “Мелник” на стойност 40лв; 5бр кутии цигари марка “Кинг”-ред на стойност 21лв; 10бр кутии цигари марка “Кинг”-уйт на стойност 42лв; 1бр бутилка уиски марка “Блек рам”-1литър на стойност 13лв; 8бр кашкавал марка “Кортен”-300гр на стойност 23,20лв; 5бр ваучери на “М-тел” на стойност 25лв; 1бр телевизор марка “Филипс”, модел 26РРЬ-340412Ь8О на стойност 536,75лв; 1бр дистанционно управление за телевизор марка “Нео” на стойност 5лв; парична сума в размер 80лв, всичко вещи на обща стойност 1780,75лв, от владението на собственика Л.М.Б. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои.

От обективна страна подсъдимият А.М.А. ***, при условията на опасен рецидив, след като се сговорил предварително с А. *** за извършване на кражба, в немаловажен случай, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, отнел чужди движими вещи – 17бр кутии цигари марка “Средец”-минима на стойност 74,80лв; 6бр кутии цигари марка “Средец”–светло син на стойност 26,40лв; 17бр кутии цигари марка “Средец”-бял на стойност 74,80лв; 11бр кутии цигари марка “СЮ” на стойност 48,40лв; 10бр кутии цигари марка “Вайсрой”-сив на стойност 43лв; 14бр кутии цигари марка “Вайсрой”-син на стойност 60,20лв; 10бр кутии цигари марка “Вайсрой”-100 на стойност 45лв; 3бр кутии цигари марка “Марлборо”-червено на стойност 15лв; 5бр кутии цигари марка “Марлборо”-бяло на стойност 25лв; 18бр кутии цигари марка “Кент”-сив на стойност 90лв; 14бр кутии цигари марка “Виктори”-синьо на стойност 64,40лв; 8бр кутии цигари марка “Виктори”-бяло на стойност 36,80лв; 9бр кутии цигари марка “Виктори”-супер на стойност 42,30лв; 13бр кутии цигари марка “Виктори”-ултра на стойност 61лв; 10бр кутии цигари марка “Ева”-жълт на стойност 45лв; 10бр кутии цигари марка “Ева”-лилава на стойност 45лв; 14бр кутии цигари марка “Кинг” жълт - 10цигари на стойност 30,80лв; 13бр кутии цигари марка “Кинг” червен – 10цигари на стойност 28,60лв; 7бр кутии цигари марка “Мерилин”-син на стойност 30,10лв; 3бр кутии цигари марка “мерилин”-червен на стойност 12,90лв; 10бр кутии цигари марка “ММ”-слимс на стойност 44лв; 10бр пакета цигари марка “Мелник” на стойност 40лв; 5бр кутии цигари марка “Кинг”-ред на стойност 21лв; 10бр кутии цигари марка “Кинг”-уйт на стойност 42лв; 1бр бутилка уиски марка “Блек рам”-1литър на стойност 13лв; 8бр кашкавал марка “Кортен”-300гр на стойност 23,20лв; 5бр ваучери на “М-тел” на стойност 25лв; 1бр телевизор марка “Филипс”, модел 26РРЬ-340412Ь8О на стойност 536,75лв; 1бр дистанционно управление за телевизор марка “Нео” на стойност 5лв; парична сума в размер 80лв, всичко вещи на обща стойност 1780,75лв, от владението на собственика Л.М.Б. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои.

Подсъдимите А. и А. са осъществили трайна фактическа власт върху вещите, като при деянието извършено на 29.03.2010г подсъдимият А. се е разпоредил с тях.

От субективна страна деянието е извършено от подсъдимите А. и А. виновно при форма на вина – пряк умисъл. Подсъдимите А. и А. са съзнавали обществено опасния характер на деянието, предвиждали са неговите обществено опасни последици и са целели тяхното настъпване.

При определяне размера на наказанията съдът съобрази от една страна като смекчаващи отговорността обстоятелства – доброто процесуално поведение на подсъдимите, насочено към разкриване на обективната истина по делото, демонстрирането на критично отношение към извършеното от тях деяние, тежкото семейно положение и материално състояние, наркотичната зависимост на подсъдимия А. към момента на извършване на деянието, а от друга страна като отегчаващи отговорността обстоятелства по отношение на подсъдимите А. и А. съдът взе предвид високата стойност на причинените имуществени щети, и миналите им осъждания, извън тези, които квалифицират деянията като извършени при условията на опасен рецидив, които осъждания не са изиграли своето превъзпитателно и предупредително въздействие, и за подсъдимия А. не възстановяването на щетите от извършеното престъпление, поради което съдът осъди подсъдимите А. и А., при условията на чл.54 от НК при превес на смекчаващи отговорността обстоятелства, както следва:

ПОДСЪДИМИЯ Н.П.А. на основание чл.196 ал.1 т.2 вр.чл.195 ал.1 т.3 и 5 вр.чл.194 ал.1 вр.чл.29 ал.1 б”а” и б”б” вр.чл.26 ал.1 от НК и чл.373, ал.2 от НПК във вр. чл.54 от НК на ШЕСТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ от свобода, при първоначален строг режим на изтърпяване в Затвора Плевен, като на основание чл.58а, ал.1 от НК намалява така определеното наказание с ЕДНА ТРЕТА или подсъдимият А. да изтърпи наказание ЧЕТИРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ от свобода, при първоначален строг режим на изтърпяване в Затвора Плевен.

ПОДСЪДИМИЯ А.М.А. на основание чл.196 ал.1 т.2 вр.чл.195 ал.1 т.3 и 5 вр.чл.194 ал.1 вр.чл.29 ал.1 б”а” и б”б” от НК и чл.373, ал.2 от НПК във вр. чл.54 от НК на ЧЕТИРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ от свобода, при първоначален строг режим на изтърпяване в Затвора Плевен, като на основание чл.58а, ал.1 от НК намалява така определеното наказание с ЕДНА ТРЕТА или подсъдимият А. да изтърпи наказание ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ от свобода, при първоначален строг режим на изтърпяване в Затвора Плевен.

Съдът счита, че тези по вид и размер наказания ще изпълнят целите на специалната и генералната превенция, визирани в чл.36 от НК.

Съдът не направи фактическа констатация относно наличието на многобройни или изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства по отношение и на двамата подсъдими А. и А., които да обуславят по-ниската степен на обществена опасност на извършените от тях деяния от типичната за този вид престъпления, поради и най-лекото предвидено в Закона наказание да се явява несъразмерно тежко за извършеното от тях.

Съдът приспадна на основание чл.59 ал.1 от НК времето, през което спрямо подсъдимия Н.П.А. е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 18.05.2010 г.

Съдът приспадна на основание чл.59 ал.1 от НК времето, през което спрямо подсъдимия А.М.А. е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 18.05.2010 г.

Съдът осъди подсъдимия Н.П.А. с ЕГН ********** да заплати на основание чл. 45 от ЗЗД на “Г. ***, представлявано от А.Н.Г. сумата от 850,90лв., представляваща размера на причинената имуществена вреда в резултат на деянието, предмет на повдигнатото обвинение, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането – 29.03.2010г. до окончателното изплащане на сумата.

Налице са предпоставките за уважаване на предявения граждански иск, а именно – виновно противоправно поведение на подсъдимите, настъпил вредоносен резултат и причинна връзка между това противоправно поведение на подсъдимите и резултата.

Съдът отне на основание чл.53 ал.1 б»А» от НК в полза на държавата веществени доказателства – 1 бр. вълнени ръкавици, тъмни на цвят, иззети с протокол за претърсване и изземване от дома на подсъдимият Ангeлов, на ул.Кръстец  № 6.

Съдът приспадна на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимия Н.П.А. да заплати държавна такса съобразно уважения размер на гражданския иск в размер на 35лв. по сметка на Плевенски районен съд.

Съдът приспадна на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимият Н.П.А. да заплати направените деловодни разноски в полза на ПлРС в размер на 115лв.

Съдът приспадна на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимият А.М.А. да заплати направените деловодни разноски в полза на ПлРС в размер на 115лв.

По изложените съображения съдът постанови присъдата си.    

 

 

 

 

                                                         

ПРЕДСЕДАТЕЛ: