МОТИВИ: Плевенска  районна прокуратура е повдигнала обвинение против  М.А.Б. *** това, че на 23.09.2010 година, по първокласен път І-3, километър 100+900, до бензиностанция „Ромпетрол” в посока град Плевен, управлявал МПС – лек автомобил „Опел Вектра” с ДК № ЕН 2293 АМ, без свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред с влязло в сила Наказателно постановление № 2896 от 2009 година на началника на Първо РУП – Плевен за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, връчено му лично на 02.03.2010 година и влязло в законна сила – престъпление по чл. 343 В ал. ІІ във вр. с ал. І от НК.

 Подсъдимия признава вината си и дава обяснения по така повдигнатото му обвинение. Моли съда за снизхождение предвид социалното му положение и влошено здравословно състояние.

Представителят на РП – Плевен подържа изцяло така повдигнатото против подсъдимият Б. обвинение. Пледира за постановяване на  осъдителна присъда като предлага на съда да определи и наложи  на подсъдимия  наказание в рамките на същото, предвидено  в разпоредбата на закона при приложение разпоредбата на чл. 55 НК с налагане на пробация с минимални пробационни мерки.

СЪДЪТ, като прецени събраните  по делото доказателства- поотделно и в тяхната съвкупност, взе предвид становището на страните, приема за установено следното от фактическа страна:

Подсъдимия М.А.Б. е роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, не работи, осъждан, ЕГН **********.

Подсъдимият Б. е неправоспособен водач.

На 23.09.2010 година полицейските служители А.Й. и *** П. изпълнявали служебните си задължения по контрол на движението по пътищата. Намирали се в района на бензиностанция “Ромпетрол” на първокласен път № І-3, км 100+900.Около 07:30 часа спрели за проверка лек автомобил “ Опел Вектра” с ДК № ЕН 22 93 АМ.Изискали от водача документите му за проверка. Същият не могъл да представи каквито и да било документи- не носел в себе си нито лична карта, не могъл да представи и свидетелство за управление на МПС.

Спреният водач бил отведен в сградата на РУП град долни Дъбник където била установена самоличността му – тази на подсъдимия М.А.Б.. След проверка в масивите на ОД на МВР Плевен било установено, че същият е неправоспособен водач. Ето защо на Б. бил съставен акт за извършено административно нарушение а именно – управление на МПС без да притежава съответната правоспособност. Актът бил съставен в присъствието на Б. и връчен му по надлежния ред.

 Впоследствие , след нова направена проверка в масивите на ОД на МВР било установено, че с Наказателно постановление № 2896 от 2009 година на началника на Първо РУП – Плевен за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, връчено му лично на 02.03.2010 година и влязло в законна сила подсъдимият вече бил наказван по административен ред за същото деяние.

В подкрепа на горната фактическа обстановка са събраните по делото гласни и писмени доказателства, а именно показанията на свидетеля А.Й., Акт за установяване на административно нарушение № 673/23.09.2010 година на служител в -во РУ на МВР, Наказателно постановление № 2896 от 2009 година на началника на Първо РУП – Плевен,справка за нарушител на името на подсъдимия, изходяща от КАТ Плевен, присъединени към доказателствата по делото по реда на чл.283 НПК , обективирани писмените материали, приложени по дознание № 2878/2010 година по описа на ПлРП.

При така приетото за установено от фактическа страна и правна страна съдът намери повдигнатото против подсъдимия Б. обвинение за доказано по несъмнен начин.С поведението си същия осъществил всички признаци от състава на престъпление по чл. 343 в ал. 2 във вр. ал. 1 НК.

От обективна страна – на 23.09.2010 година, по първокласен път І-3, километър 100+900, до бензиностанция „Ромпетрол” в посока град Плевен, управлявал МПС – лек автомобил „Опел Вектра” с ДК № ЕН 2293 АМ, без свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред с влязло в сила Наказателно постановление № 2896 от 2009 година на началника на Първо РУП – Плевен за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, връчено му лично на 02.03.2010 година и влязло в законна сила.

От субективна страна деянието е извършено при наличието на всички елементи на прекия умисъл по смисъла на чл. 11 ал. 2 НК.

Ето защо съдът призна подсъдимия за виновен в извършване на престъпление по чл. 343 в ал. 2 във вр. ал. 1 НК.

При определяне вида и размера на наказанието, което следва да му бъде наложено съдът съобрази съдимостта на лицето,възрастта му, конкретната степен на обществена опасност на извършеното, наличието на данни за влошеното му здравословно състояние. Ето защо съдът намери, че за конкретното деяние на Б. следва да бъде определено и наложено наказание при наличието на многобройни смекчаващи отговорноста му обстоятелства. В този смисъл съдът определи и наложи на подсъдимия наказание на основание чл. 343 В ал. ІІ във вр. с ал. І от НК във вр. с чл. 55 ал. І т. 2 буква Б от НК във вр. с чл. 42 А ал. ІІ т. 1 и 2 от НК на ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:

Задължителна регистрация по настоящ адрес в *** за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА два пъти седмично;

Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

 По този начин съдът намери, че ще бъде възможно ефективно въздействие върху подсъдимия и неговото превъзпитаване и ще бъдат постигнати ефективно целите на наказанието, предвидени в разпоредбата на чл. 36 НК.

При тези доводи СЪДЪТ постанови присъдата си.

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: