МОТИВИ: Плевенска районна прокуратура е повдигнала обвинение против: 1.) Р.Д.Д. *** за това, че през периода 08.04.2010 г. – 14.04.2010 г. в гр. Плевен, при условията на продължавано престъпление, като непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот и чрез използване на техническо средство – отвертка, извършил следните деяния:

1. На 13/14.04.2010 г. в съучастие с непълнолетния Н.Д.И. ***, отнел чужди движими вещи – авто СД радиоплейър, марка “Пайнер”, неустановен модел на стойност 50.00 лева от владението на собственика Д. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои;

2. На 11/12.04.2010 г. в съучастие с непълнолетния Н.Д.И. и Н.А.М.,*** отнел чужди движими вещи ДВД плейър  АЕГ на стойност 70.00 лева, преносим ЛСД телевизор НЕО СТМ V505 на стойност 85.00 лева, навигация “Медион Е 3215” на стойност 150.00 лева, собственост на М.А. и вещи, собственост на Р. и *** – 2 бр. Паспорта на стойност 36.00 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

3. На 08/09.04.2010 г. в съучастие с непълнолетния Н.Д.И. *** отнел чужди движими вещи – авто СД плейър “Пежо 107” на стойност 300.00 лева, туристически сак на стойност 10.00 лева, набор прибори за храна туристически на стойност 30.00 лева, червило на стойност 1.00 лев, крем за ръце на стойност 0,50 лева, несесер – чантичка на стойност 1 лев, туристическо столче на стойност 5.00 лева, вещи на обща стойност 347.50 лева, от владението на собственик *** Ц. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

4. На 11/12.04.2010 г. в съучастие с непълнолетния Н.Д.И. и Н.А.М.,*** отнел чужди движими вещи – авто СД радио плейър, марка “Пайнер” на стойност 45.00 лева от владението на собственика В.И. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 3 и 4, вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 63 ал. 1 т. 3, вр. с чл. 26 ал. 1 вр. с чл. 20 ал. 1 от НК; 2.) Н.А.М. *** за това, че през периода 08.04.2010 г. – 14.04.2010 г. в гр. Плевен, при условията на продължавано престъпление, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот и чрез използване на техническо средство – отвертка, извършил следните деяния:

1. На 11/12.04.2010 г. в съучастие с непълнолетния Н.Д.И. и Р.Д.Д.,*** отнел чужди движими вещи ДВД плейър  АЕГ на стойност 70.00 лева, преносим ЛСД телевизор НЕО СТМ V505 на стойност 85.00 лева, навигация “Медион Е 3215” на стойност 150.00 лева, собственост на М.А. и вещи, собственост на Р. и *** – 2 бр. паспорта на стойност 36.00 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

2. На 11/12.04.2010 г. в съучастие с непълнолетния Н.Д.И. и Р.Д.Д.,*** отнел чужди движими вещи – авто СД радио плейър, марка “Пайнер” на стойност 45.00 лева от владението на собственика В.И. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

3. На 11/12.04.2010 г. в съучастие с непълнолетния Н.Д.И. *** отнел чужди движими вещи – авто СД радиоплейър, марка “Ел Джи” на стойност 50.00 лева и годишен винетен стикер на стойност 67.00, общо вещи на стойност 117.00 лева от владението на Б.Л.Ц. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 196 ал. 1 т. 2 вр. с чл. 195 ал. 1 т. 3 и 4 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 29 ал. 1 б. “б” вр. с чл. 26 ал. 1 вр. с чл. 20 ал. 1 от НК и 3.) Н.Д.И. *** за това, че през периода 08.04.2010 г. – 14.04.2010 г. в гр. Плевен, при условията на продължавано престъпление, като непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот и чрез използване на техническо средство – отвертка, извършил следните деяния:

1. На 13/14.04.2010 г. в съучастие с непълнолетния Р.Д.Д. ***, отнел чужди движими вещи – авто СД радиоплейър, марка “Пайнер”, неустановен модел на стойност 50.00 лева от владението на собственика Д. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои;

2. На 11/12.04.2010 г. в съучастие с непълнолетния Р.Д.Д. и Н.А.М.,*** отнел чужди движими вещи ДВД плейър  АЕГ на стойност 70.00 лева, преносим ЛСД телевизор НЕО СТМ V505 на стойност 85.00 лева, навигация “Медион Е 3215” на стойност 150.00 лева, собственост на М.А. и вещи, собственост на Р. и *** – 2 бр. Паспорта на стойност 36.00 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

3. На 08/09.04.2010 г. в съучастие с непълнолетния Р.Д.Д. *** отнел чужди движими вещи – авто СД плейър “Пежо 107” на стойност 300.00 лева, туристически сак на стойност 10.00 лева, набор прибори за храна туристически на стойност 30.00 лева, червило на стойност 1.00 лев, крем за ръце на стойност 0,50 лева, несесер – чантичка на стойност 1 лев, туристическо столче на стойност 5.00 лева, вещи на обща стойност 347.50 лева, от владението на собственик *** Ц. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

4. На 11/12.04.2010 г. в съучастие с непълнолетния Р.Д.Д. и Н.А.М.,*** отнел чужди движими вещи – авто СД радио плейър, марка “Пайнер” на стойност 45.00 лева от владението на собственика В.И. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

5. На 11/12.04.2010 г. в съучастие с Н.Д.И. *** отнел чужди движими вещи – авто СД радиоплейър, марка “Ел Джи” на стойност 50.00 лева и годишен винетен стикер на стойност 67.00, общо вещи на стойност 117.00 лева от владението на Б.Л.Ц. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 3, 4 и 7, вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 63 ал. 1 т. 3 вр. с чл. 26 ал. 1 вр. с чл. 20 ал. 1 от НК. 

Разпитан в досъдебната фаза в наказателното производство подсъдимият Д. се признава за виновен, като се възползва от процесуално установената възможност да не дава обяснения. Подсъдимият М. не признава вината си и не дава обяснения. Подсъдимият И. не взема отношение по повдигнатото му обвинение и се възползва от правото си да не дава обяснения. В хода на съдебното следствие подсъдимите Д., Ватеев и И. признават вината си, признават изцяло фактите и обстоятелствата отразени в обстоятелствената част на обвинителния

         Представителят на РП – Плевен поддържа изцяло повдигнатите срещу  подсъдимите Д., *** и И. обвинения за извършени престъпления съответно по чл. 195 ал. 1 т. 3 и 4, вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 63 ал. 1 т. 3, вр. с чл. 26 ал. 1 вр. с чл. 20 ал. 1 от НК; по чл. 195 ал. 1 т. 3 и 4 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 29 ал. 1 б. “б” вр. с чл. 26 ал. 1 вр. с чл. 20 ал. 1 от НК и по 195 ал. 1 т. 3, 4 и 7, вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 63 ал. 1 т. 3 вр. с чл. 26 ал. 1 вр. с чл. 20 ал. 1 от НК.

         Защитникът на подсъдимия Р.Д.Д. – адв. Т.Г. от ПлАК моли съда да определи на подзащитния му наказание при условията на чл. 55 от НК, а именно обществено порицание.

Защитникът на подсъдимия Н.А.М. – адв. *** И. от ПлАК пледира за постановяване на осъдителна присъда по отношение на подзащитния му като предлага на съда да определи и наложи на подсъдимия М. наказание при условията на чл. 58а от НК.

Защитникът на подсъдимия Н.Д.И. – адв. В.И. от ПлАК пледира за постановяване на наказание при условията на чл. 63, ал. І от НК при съобразяване на доброто процесуално поведение на подзащитния и обстоятелството, че напълно е съдействал за разкриване на обективната истина.

         До откриване на съдебното следствие не е предявен, респ. не е приет за съвместно разглеждане граждански иск.

         Съдът, като прецени събраните по делото доказателства – по отделно и в тяхната съвкупност, взе предвид становището на страните и разпоредбите на закона приема за установено следното:

          Подсъдимият Р.Д.Д. е роден на *** ***,  живее в гр. Плевен, българин, български гражданин, неженен, ученик, с основно образование, неосъждан,  ЕГН **********.

          Подсъдимият  Н.А.М. е роден на *** ***, живее в гр. Плевен, българин,     български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан,  ЕГН **********.

          Подсъдимият Н.Д.И. е роден на *** ***, живее в гр. Плевен, българин,      български гражданин, неженен, не работи, с начално образование, осъждан, ЕГН **********.

Предвид горното съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Подсъдимите М., И. ***. Познавали се и поддържали приятелски отношения помежду си.

На 08/09.04.2010 г. подсъдимите Р.Д. и Н.И. ***. На посочената улица бил паркиран лек автомобил, марка „Пежо 107" с рег. № ЕН 4071 ВМ. Автомобилът се ползвал от свидетеля *** Ц.. Подсъдимите И. и Д. решили да извършат кражба от автомобила на свидетеля Ц.. Като използвал отвертка обвиняемия И. взломил стъклото на задната лява врата на автомобила. През така направения отвор обвиняемите Д. и И. проникнали в автомобила и взели следните вещи: 1.)1 бр. авто СД плейър „Пежо 107" в комплект на стойност 300,00лв.; 2.) 1 бр. туристически сак-малък, син, на  стойност 10,00 лв.; 3.) 1 комплект набор прибори за храна на стойност 30,00 лв.; 4.) 1 бр. червило за устни на стойност 1,00 лв.; 5.) 1бр.крем за ръце на стойност 0,50 лв.; 6.)1бр. несесер чантичка на стойност 1,00 лв. и 7.) 1бр.туристическо столче на стойност 5,00 лв.

Подсъдимите Д. и И. взели гореописаните вещи и напуснали автомобила на свидетеля Ц.. Свидетелят Ц. констатирал извършената кражба, депозирал жалба до І-во РУП-Плевен, която станала повод за образуване на настоящото наказателно производство.

От проведените оперативно-издирвателни мероприятия беле установени извършителите на деянието и местонахождението на част от откраднатите вещи (1 бр. сак, 2 бр. чаши със столче, и дамска козметика) в подсъдимия Р.Д.. Подсъдимият Д. доброволно предал откраднатите вещи, които били върнати срещу разписка на свидетеля Ц..

На 11/12.04.2010 година подсъдимите И., М. и Д. ***. На посочената улица бил паркиран автомобил, марка “Фиат Типо” с рег. № ЕН *** АК. Автомобилът бил собственост на свидетеля В.Х.. Тримата подсъдими се уговорили да извършат кражба от автомобила. Като използвал физическа сила подсъдимият И. взломил предното ляво стъкло на вратата на автомобила. Тримата подсъдими проникнали в автомобила,и взели 1 бр. СD плейърПайнер” и напуснали местопроизшествието. Впоследствие подсъдимите продали откраднатата вещ на свидетеля Н.П.. В резултат на проведените оперативно-издирвателни мероприятия полицейските служители установили местонахождението на откраднатата вещ. Свидетелят П. предал доброволно закупения от него СD плейърПайнер”, който впоследствие бил върнат на собственика срещу разписка.

На 11/12.04.2010 година подсъдимите Н.И. и Н.М. ***. На улицата бил паркиран бус, марка “Мерцедес Спринтер” с рег. № ЕН *** ВА, управляван от свидетеля Б.Ц.. Подсъдимите И. и М. решили да извършат кражба от автомобила. Взели 1 брой СD плейърLG” на стойност 50,00 лв. и винетен годишен стикер на стойност 67,00 лева.

На 12.04.2010 година подсъдимият М. продал откраднатия СD плейърLG” на неустановено по делото лице.

На 11/12.04.2010 год. подсъдимите И., Д. и М. ***. На улицата бел паркиран бус, марка “Форд Транзит” с рег. ЕН *** ВН, ползван от свидетеля М.А.. Подсъдимите решили да извършат кражба от буса. В последния се намирали вещи, собственост на свидетеля А., както и 2 броя задгранични паспорти на Свидетелите Р.С. и *** (приятели на свидетеля А.). Като използвал отвертка подсъдимият И. демонтирал страничното стъкло на автомобила. Подсъдимите проникнали в буса и взели следните вещи: 1.) 1 бр. DVD плейърAEG” на стойност 70,00 лв.; 2.) 1 бр. преносим LCD телевизор, марка “NEO CTM V505” на стойност 36,00 лв. и 3.) 2 бр. задгранични паспорти на обща стойност 36,00 лв.

В резултат на проведените оперативно-издирвателни мероприятия полицейските служители установили местонахождението на част от вещите – 2 бр. задгранични паспорти, собственост на Р.С. и на *** в подсъдимия Н.М.. Подсъдимият М. доброволно предал задграничните паспорти, които били върнати на собствениците срещу разписка.

На 13/14.04.2010 година подсъдимите И. и Д. ***. На посочената улица бел паркиран лек автомобил, марка “Рено 19” с рег. № ЕН 4045 АН, собственост на свидетеля Ц.. Като използвал свещ за автомобил подсъдимият И. взломил десния прозорец на автомобила. Подсъдимите Д. и И. проникнали в превозното средство, взели 1 бр. СD плейър “Пионер” на стойност 50,00 лв. и напуснали автомобила. Впоследствие подсъдимите предоставили открадната вещ на свидетеля Д.Д.М., който я продал на неустановено по делото лице за сумата от 10,00 лв.

Била назначена съдебно оценителна експертиза, като съгласно даденото по същата заключение стойността на отнетите вещи, собственост на свидетеля *** Ц. е 347,50 лв., общата стойност на отнетите вещи, собственост на свидетеля А. е 350,00 лв. и общата стойност на отнетите вещи, собственост на свидетеля Ц. е 117,00 лв., общата стойност на отнетите вещи на свидетеля Х. е 45,00 лв., общата стойност на отнетите вещи на свидетеля Ц. е 50,00 лв., общата стойност на отнетите вещи от свидетелите С. и Стефанова е 36,00 лв.   

 В подкрепа на горната фактическа обстановка са признанията на подсъдимите, които се подкрепят от събраните в досъдебната фаза на процеса и присъединени към доказателствата по делото по реда на чл.373 ал. 4 НПК доказателства, обективирани в следните писмени документи, приложени по Досъдебно производство № Д-1218/2010 година по описа на Районна прокуратура – Плевен – протокол за доброволно предаване от 20.04.2010 година, разписка от 21.04.2010 година, протокол за доброволно предаване от 19.04.2010 година, разписка от 21.04.2010 година, протокол за доброволно предаване от 17.04.2010 година, разписка от 21.04.2010 год., протокол за доброволно предаване от 16.04.2010 година, разписка № 157/22.04.2010 година, разписка от 22.04.2010 година, протокол за доброволно предаване от 20.04.2010 година, протокол за разпит на свидетеля И.Ц.Ц., протокол за разпит на свидетеля Б.Л.Ц., протокол за разпит на свидетеля В.И.Х., протокол за разпит на свидетеля Д.А.Ц., протокол за разпит на свидетеля М.В.А., протокол за разпит на свидетеля В.И.Г., протокол за разпит на свидетеля Р.Е.С., протокол за разпит на свидетеля С. *** Я., протокол за разпит на свидетеля Д.А.В., протокол за разпит на свидетеля А.Г.Ц., заключение по изготвената съдебно оценителна експертиза, протокол за разпит на обвиняемия Р.Д.Д., протокол за разпит на обвиняемия Н.А.М., протокол за разпит на обвиняемия Н.Д.И., свидетелства за съдимост на подсъдимите.  

При така приетото за установено от фактическа страна и правна страна съдът призна подсъдимите Р.Д.Д., Н.А.М. и Н.Д.И. за виновни, както следва:

Р.Д.Д. с ЕГН **********, в това, че през периода 08.04.2010 г. – 14.04.2010 г. в гр. Плевен, при условията на продължавано престъпление, като непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот и чрез използване на техническо средство – отвертка, извършил следните деяния:

1. На 13/14.04.2010 г. в съучастие с непълнолетния Н.Д.И. ***, отнел чужди движими вещи – авто СД радиоплейър, марка “Пайнер”, неустановен модел на стойност 50.00 лева от владението на собственика Д. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои;

2. На 11/12.04.2010 г. в съучастие с непълнолетния Н.Д.И. и Н.А.М.,*** отнел чужди движими вещи ДВД плейър  АЕГ на стойност 70.00 лева, преносим ЛСД телевизор НЕО СТМ V505 на стойност 85.00 лева, навигация “Медион Е 3215” на стойност 150.00 лева, собственост на М.А. и вещи, собственост на Р. и *** – 2 бр. Паспорта на стойност 36.00 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

3. На 08/09.04.2010 г. в съучастие с непълнолетния Н.Д.И. *** отнел чужди движими вещи – авто СД плейър “Пежо 107” на стойност 300.00 лева, туристически сак на стойност 10.00 лева, набор прибори за храна туристически на стойност 30.00 лева, червило на стойност 1.00 лев, крем за ръце на стойност 0,50 лева, несесер – чантичка на стойност 1 лев, туристическо столче на стойност 5.00 лева, вещи на обща стойност 347.50 лева, от владението на собственик *** Ц. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

4. На 11/12.04.2010 г. в съучастие с непълнолетния Н.Д.И. и Н.А.М.,*** отнел чужди движими вещи – авто СД радио плейър, марка “Пайнер” на стойност 45.00 лева от владението на собственика В.И. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 3 и 4, вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 63 ал. 1 т. 3, вр. с чл. 26 ал. 1 вр. с чл. 20 ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195 ал. 1 т. 3 и 4, вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 63 ал. 1 т. 3, вр. с чл. 26 ал. 1 вр. с чл. 20 ал. 1, във вр. с чл. 58 а ал. 4, вр. с чл. 55 ал. 1 т. 2 б. “б” алт. Последна го осъди на наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез прочитане на настоящата присъда по общинско радио Плевен.

Н.А.М., ЕГН ********** в това, че през периода 08.04.2010 г. – 14.04.2010 г. в гр. Плевен, при условията на продължавано престъпление, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот и чрез използване на техническо средство – отвертка, извършил следните деяния:

1. На 11/12.04.2010 г. в съучастие с непълнолетния Н.Д.И. и Р.Д.Д.,*** отнел чужди движими вещи ДВД плейър  АЕГ на стойност 70.00 лева, преносим ЛСД телевизор НЕО СТМ V505 на стойност 85.00 лева, навигация “Медион Е 3215” на стойност 150.00 лева, собственост на М.А. и вещи, собственост на Р. и *** – 2 бр. паспорта на стойност 36.00 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

2. На 11/12.04.2010 г. в съучастие с непълнолетния Н.Д.И. и Р.Д.Д.,*** отнел чужди движими вещи – авто СД радио плейър, марка “Пайнер” на стойност 45.00 лева от владението на собственика В.И. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

3. На 11/12.04.2010 г. в съучастие с непълнолетния Н.Д.И. *** отнел чужди движими вещи – авто СД радиоплейър, марка “Ел Джи” на стойност 50.00 лева и годишен винетен стикер на стойност 67.00, общо вещи на стойност 117.00 лева от владението на Б.Л.Ц. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 196 ал. 1 т. 2 вр. с чл. 195 ал. 1 т. 3 и 4 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 29 ал. 1 б. “б” вр. с чл. 26 ал. 1 вр. с чл. 20 ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 196 ал. 1 т. 2 вр. с чл. 195 ал. 1 т. 3 и 4 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 29 ал. 1 б. “б” вр. с чл. 26 ал. 1 вр. с чл. 20 ал. 1, във вр. с чл. 58а ал. 1 от НК го осъди на ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода при първоначален строг режим в Затвор.

Н.Д.И., ЕГН **********, в това, че през периода 08.04.2010 г. – 14.04.2010 г. в гр. Плевен, при условията на продължавано престъпление, като непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот и чрез използване на техническо средство – отвертка, извършил следните деяния:

1. На 13/14.04.2010 г. в съучастие с непълнолетния Р.Д.Д. ***, отнел чужди движими вещи – авто СД радиоплейър, марка “Пайнер”, неустановен модел на стойност 50.00 лева от владението на собственика Д. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои;

2. На 11/12.04.2010 г. в съучастие с непълнолетния Р.Д.Д. и Н.А.М.,*** отнел чужди движими вещи ДВД плейър  АЕГ на стойност 70.00 лева, преносим ЛСД телевизор НЕО СТМ V505 на стойност 85.00 лева, навигация “Медион Е 3215” на стойност 150.00 лева, собственост на М.А. и вещи, собственост на Р. и *** – 2 бр. Паспорта на стойност 36.00 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

3. На 08/09.04.2010 г. в съучастие с непълнолетния Р.Д.Д. *** отнел чужди движими вещи – авто СД плейър “Пежо 107” на стойност 300.00 лева, туристически сак на стойност 10.00 лева, набор прибори за храна туристически на стойност 30.00 лева, червило на стойност 1.00 лев, крем за ръце на стойност 0,50 лева, несесер – чантичка на стойност 1 лев, туристическо столче на стойност 5.00 лева, вещи на обща стойност 347.50 лева, от владението на собственик *** Ц. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

4. На 11/12.04.2010 г. в съучастие с непълнолетния Р.Д.Д. и Н.А.М.,*** отнел чужди движими вещи – авто СД радио плейър, марка “Пайнер” на стойност 45.00 лева от владението на собственика В.И. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

5. На 11/12.04.2010 г. в съучастие с Н.Д.И. *** отнел чужди движими вещи – авто СД радиоплейър, марка “Ел Джи” на стойност 50.00 лева и годишен винетен стикер на стойност 67.00, общо вещи на стойност 117.00 лева от владението на Б.Л.Ц. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 3, 4 и 7, вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 63 ал. 1 т. 3 вр. с чл. 26 ал. 1 вр. с чл. 20 ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195 ал. 1 т. 3, 4 и 7, вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 63 ал. 1 т. 3 вр. с чл. 26 ал. 1 вр. с чл. 20 ал. 1, във вр. с чл. 58а ал. 1 от НК,  го осъди на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода при първоначален строг режим в ПД Бойчиновци.

При определяне вида и размера на наказанието на подсъдимия Р.Д.Д. съдът съобрази санкционната разпоредба на чл. 195 ал. 1 т. 3 и 4, вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 63 ал. 1 т. 3, вр. с чл. 26 ал. 1 вр. с чл. 20 ал. 1, във вр., която предвижда наказание лишаване от свобода до три години. След като отчете отегчаващото вината обстоятелство-интензивността на осъществените престъпни деяния, както и многобройните смекчаващи такива – доброто процесуално поведение на подсъдимия Д., липсата на предишни осъждания, критичното му отношение към извършеното и липсата на значителни вредни последици, съдът намери, че и най лекото предвидено в санкционната разпоредба наказание би се оказало несъразмерно тежко, поради което определи и наложи на подсъдимия Р.Д.Д.  наказание при условията на чл. 55 ал. 1 т. 2 б. “б” алт. Последна, а именно “обществено порицание”, което да се изпълни чрез прочитане на присъдата по Общинско радио – Плевен. Съдът намира, че това по вид наказание ще способства за осъществяване целите на наказанието, установени в чл. 36 от НК.

При определяне наказанието на подсъдимия Н.А.М. съдът взе предвид санкцонната разпоредба на чл. чл. 196 ал. 1 т. 2 вр. с чл. 195 ал. 1 т. 3 и 4 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 29 ал. 1 б. “б” вр. с чл. 26 ал. 1 вр. с чл. 20 ал. 1, която предвижда наказание лишаване от свобода от три години до петнадесет години. След като съобрази отегчаващите вината обстоятелства – интензивността на осъществените престъпни деяния и предишните осъждания, които не са оказали необходимото поправително въздействие и смекчаващите такива, а именно: доброто процесуално поведение на подсъдимия, липсата на значителни вредни последици в резултат на деянията, изразеното съжаление към извършеното, съдът намери, че следва да бъде определено наказание лишаване от свобода в размер към минимума, предвиден от закона, а именно три години лишаване от свобода.  Съобразно правилото на чл. 58а ал. 1 от НК съдът редуцира така определеното наказание с 1/3, поради което осъди подсъдимия Н.А.М. на основание чл. 196 ал. 1 т. 2 вр. с чл. 195 ал. 1 т. 3 и 4 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 29 ал. 1 б. “б” вр. с чл. 26 ал. 1 вр. с чл. 20 ал. 1, във вр. с чл. 58а ал. 1 от НК на две години лишаване от свобода при първоначален строг режим в Затвор.

При определяне вида и размера на наказание, наложено на подсъдимия Н.Д.И. съдът взе предвид санкционната разпоредба на чл. чл. 195 ал. 1 т. 3, 4 и 7, вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 63 ал. 1 т. 3 вр. с чл. 26 ал. 1 вр. с чл. 20 ал. 1 от НК, която предвижда наказание лишаване от свобода от една година до десет години. Съдът след като съобрази отегчаващите вината обстоятелства - интензивността на осъществените престъпни деяния и предишните осъждания, които не са оказали необходимото поправително въздействие и смекчаващите такива, а именно: доброто процесуално поведение на подсъдимия, липсата на значителни вредни последици в резултат на деянията, изразеното съжаление към извършеното намери, че следва да бъде определено наказание лишаване от свобода в размер към минимума, предвиден от закона, а именно една година лишаване от свобода.  Съобразно правилото на чл. 58а ал. 1 от НК съдът редуцира така определеното наказание с 1/3, поради което осъди подсъдимия Н.Д.И. на основание чл. 195 ал. 1 т. 3, 4 и 7, вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 63 ал. 1 т. 3 вр. с чл. 26 ал. 1 вр. с чл. 20 ал. 1, във вр. с чл. 58а ал. 1 от НК,  на четири месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим в ПД Бойчиновци.

При този изход на делото и на осн. чл. 189, ал. ІІІ от НПК съдът осъди подсъдимия Н.Д.И. с ЕГН ********** да заплати направените по делото разноски в размер на 23.40 лева, от които 18.40 лева по сметка на ОД на МВР Плевен и 05.00 лева по сметка на Плевенски районен съд.

При този изход на делото и на осн. чл. 189, ал. ІІІ от НПК съдът осъди подсъдимия Н.А.М. с ЕГН ********** да заплати направените по делото разноски в размер на 23.40 лева, от които 18.40 лева по сметка на ОД на МВР Плевен и 05.00 лева по сметка на Плевенски районен съд.

При този изход на делото и на осн. чл. 189, ал. ІІІ от НПК съдът осъди подсъдимия Р.Д.Д. с ЕГН ********** да заплати направените по делото разноски в размер на 23.40 лева, от които 18.40 лева по сметка на ОД на МВР Плевен и 05.00 лева по сметка на Плевенски районен съд.

         По изложените по горе съображения, съдът постанови присъдата си.   

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: