ПРОТОКОЛ

 

година 2011                                                      град ПЛЕВЕН

РАЙОНЕН СЪД                                                        седми наказателен състав

 

на двадесет и осми февруари през две хиляди и единадесета година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА ЦОНЕВА

 

секретар Д.Т.

прокурор ***

сложи за разглеждане докладваното от съдия ЦОНЕВА

НОХД № 550 по описа за 2011 година

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ Х.К. редовно призован, явява се лично и адвокат П.Д. с пълномощно от досъдебното производство

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ПЛЕВЕН редовно призована, представлява се от прокурора ***

 

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото. Със защитника на подсъдимия сме постигнали споразумение, което моля да разгледате.

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото за разглеждане на споразумението.

 

СЪДЪТ НАМИРА, че няма процесуални пречки за даване ход на делото и разглеждане на постигнатото между страните споразумение,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА САМОЛИЧНОСТ НА ПОДСЪДИМИЯ

Х.Ц.К. роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, не женен, работи, не осъждан, ЕГН **********

На страните се разясняват правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК, както и останалите им процесуални права.

ПРОКУРОРЪТ: Отводи не правя. Моля, да одобрите споразумението.

АДВ. Д.: Отводи не правя, нови искания нямам.

СЪДЪТ НАМЕРИ, че са налице предпоставките за откриване на съдебното следствие, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТКРИВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ с докладване на споразумението:

АДВ. Д.: С представителя на Районна прокуратура – Плевен се споразумяхме относно следното:

Подсъдимият Х.Ц.К. ***, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 13.02.2011 година, в град Плевен, управлявал МПС – лек автомобил „БМВ” с ДК № ЕН 1022 ВР, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно: 1,78 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкомер 931” с фабричен № 0145339 – престъпление по чл. 343 Б ал. І от НК.

Споразумяхме се на подсъдимия Х.К. да бъде определено и наложено наказание на основание чл. 343 Б ал. І от НК във вр. с чл. 55 ал. І т. 2 буква Б от НК във вр. с чл. 42 А ал. ІІ т. 1 и 2 от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:

Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА два пъти седмично;

Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 343 Г от НК подсъдимият К. да бъде лишен от право да управлява МПС за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам споразумението в този вид. Моля, да го одобрите.

ПОДСЪДИМИЯТ: Разбирам обвинението, признавам се за виновен, разбирам последиците от споразумението, доброволно го подписах, отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ПОДСЪДИМ:                                           ПРОКУРОР:

         /Хр. К./                                            /Н. ***/

 

ЗАЩИТНИК:

         /адв. П. Д./

 

 

СЪДЪТ НАМИРА, че преди пристъпване към одобряване на споразумението, следва да бъдат присъединени към доказателствата по делото писмените материали по проведеното бързо производство, поради което 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НА ОСНОВАНИЕ чл. 283 от НПК присъединява към доказателствата по делото писмените материали по бързо производство № Б - 39 от 2011 година по описа на Районна прокуратура - Плевен.

 

СЪДЪТ НАМИРА, че така постигнатото споразумение по реда на чл. 382 ал. VІІ във вр. с чл. 381 ал. V от НПК между Районна прокуратура - Плевен, представлявана от прокурора *** и адвокат П.Д., като защитник на подсъдимия Х.К. е допустимо. Същото съдържа всички реквизити, визирани в разпоредбата на чл. 381 ал. V от НПК и не противоречи на закона и морала, поради което и следва да бъде одобрено.   

Наказателното производство по делото следва да бъде прекратено предвид постигнатото между страните споразумение.

Водим от горното и на основание чл. 382 ал. VІІ във вр. с чл. 381 ал. V от НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура - Плевен, представлявана от прокурора *** и адвокат П.Д., като защитник на подсъдимия Х.К. относно следното:

Подсъдимият Х.Ц.К. ***, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 13.02.2011 година, в град Плевен, управлявал МПС – лек автомобил „БМВ” с ДК № ЕН 1022 ВР, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно: 1,78 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкомер 931” с фабричен № 0145339 – престъпление по чл. 343 Б ал. І от НК.

По силата на постигнатото между страните споразумение на подсъдимия Х.К. се определя и налага наказание на основание чл. 343 Б ал. І от НК във вр. с чл. 55 ал. І т. 2 буква Б от НК във вр. с чл. 42 А ал. ІІ т. 1 и 2 от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:

Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА два пъти седмично;

Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 343 Г от НК ЛИШАВА подсъдимият К. от право да управлява МПС за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 550 от 2011 година по описа на Плевенски районен съд предвид постигнатото споразумение. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРОТОКОЛЪТ написан в съдебно заседание, което приключи в 10:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: