ПРОТОКОЛ

 

година 2011                                                      град ПЛЕВЕН

РАЙОНЕН СЪД                                                        седми наказателен състав

 

на шестнадесети февруари през две хиляди и единадесета година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА ЦОНЕВА

 

секретар Д.Т.

прокурор ***

сложи за разглеждане докладваното от съдия ЦОНЕВА

НОХД № 342 по описа за 2011 година

На именното повикване в 15:53 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ Г.Х. редовно призован, явява се лично и със служебен защитник адвокат В.П. *** редовно призована, представлява се от прокурора ***

 

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото. Със защитника на подсъдимия сме постигнали споразумение, което моля, да разгледате.

АДВ. П.: Да се даде ход на делото за разглеждане на споразумението.

 

СЪДЪТ НАМИРА, че няма процесуални пречки за даване ход на делото и разглеждане на постигнатото между страните споразумение,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА САМОЛИЧНОСТ НА ПОДСЪДИМИЯ

Г.С.Х. роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с начално образование, не женен, не работи, осъждан, ЕГН **********

На страните се разясняват правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК, както и останалите им процесуални права.

ПРОКУРОРЪТ: Отводи не правя. Моля, да одобрите споразумението.

АДВ. П.: Отводи не правя, нови искания нямам.

 СЪДЪТ НАМЕРИ, че са налице предпоставките за откриване на съдебното следствие, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТКРИВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ с докладване на споразумението:

АДВ. П.: С представителя на Районна прокуратура – Плевен се споразумяхме относно следното:

Подсъдимият Г.С.Х. ***, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 07.07.2007 година, в село Ясен, Плевенска област, отнел чужди движими вещи – 1 брой мини система „Панасоник” и два броя тонколони на обща стойност 160 лева, от владението на собственика *** от същото село, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 194 ал. І от НК.

Споразумяхме се на подсъдимия Г.Х. да бъде определено и наложено наказание на основание чл. 194 ал. І от НК във вр. с чл. 55 ал. І т. 2 буква Б от НК във вр. с чл. 42 А ал. ІІ т. 1, 2 и 6 от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:

Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от ЕДНА ГОДИНА два пъти седмично;

Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА;

Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 часа за ЕДНА ГОДИНА.

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам споразумението в този вид. Моля, да го одобрите.

ПОДСЪДИМИЯТ: Разбирам обвинението, признавам се за виновен, разбирам последиците от споразумението, доброволно го подписах, отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ПОДСЪДИМ:                                           ПРОКУРОР:

         /Г. Х./                                               /В. ***/

 

 

ЗАЩИТНИК:

         /адв. В. П./

 

СЪДЪТ НАМИРА, че преди пристъпване към одобряване на споразумението, следва да бъдат присъединени към доказателствата по делото писмените материали по проведеното досъдебно производство, поради което 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НА ОСНОВАНИЕ чл. 283 от НПК присъединява към доказателствата по делото писмените материали по досъдебно производство № Д 2413 от 2007 година по описа на Районна прокуратура - Плевен.

 

СЪДЪТ НАМИРА, че така постигнатото споразумение по реда на чл. 382 ал. VІІ във вр. с чл. 381 ал. V от НПК между Районна прокуратура - Плевен, представлявана от прокурора *** и адвокат В.П. като защитник на подсъдимия Г.Х. е допустимо. Същото съдържа всички реквизити, визирани в разпоредбата на чл. 381 ал. V от НПК и не противоречи на закона и морала, поради което и следва да бъде одобрено.   

Наказателното производство по делото следва да бъде прекратено предвид постигнатото между страните споразумение.

Водим от горното и на основание чл. 382 ал. VІІ във вр. с чл. 381 ал. V от НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура - Плевен, представлявана от прокурора *** и адвокат В.П. като защитник на подсъдимия Г.Х. относно следното:

Подсъдимият Г.С.Х. ***, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 07.07.2007 година, в село Ясен, Плевенска област, отнел чужди движими вещи – 1 брой мини система „Панасоник” и два броя тонколони на обща стойност 160 лева, от владението на собственика *** от същото село, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 194 ал. І от НК.

По силата на постигнатото между страните споразумение на подсъдимия Г.Х. се определя и налага наказание на основание чл. 194 ал. І от НК във вр. с чл. 55 ал. І т. 2 буква Б от НК във вр. с чл. 42 А ал. ІІ т. 1, 2 и 6 от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:

Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от ЕДНА ГОДИНА два пъти седмично;

Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА;

Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 часа за ЕДНА ГОДИНА.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 189 ал. ІІІ от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Х. да заплати сумата от 15 лева, представляваща направените в досъдебната фаза на производството разноски за вещо лице в полза на ОД на МВР - Плевен.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 342 от 2011 година по описа на Плевенски районен съд предвид постигнатото споразумение. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРОТОКОЛЪТ написан в съдебно заседание, което приключи в 16:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: