ПРОТОКОЛ

 

година 2011                                                      град ПЛЕВЕН

РАЙОНЕН СЪД                                                        седми наказателен състав

 

на втори февруари през две хиляди и единадесета година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА ЦОНЕВА

 

секретар Д.Т.

прокурор ***

сложи за разглеждане докладваното от съдия ЦОНЕВА

НОХД № 304 по описа за 2011 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ Ц.Х. редовно призован, осигурен от Районна прокуратура – Плевен, явява се лично и с адвокат *** с пълномощно от днес

СВИДЕТЕЛЯТ *** редовно призован, осигурен от страна на Районна прокуратура – Плевен, явява се лично

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ПЛЕВЕН редовно призована, представлява се от прокурора ***

 

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ. ***: Да се даде ход на делото. Постигнахме споразумение с представителя на Районна прокуратура – Плевен, което моля, да разгледате.

 

СЪДЪТ НАМЕРИ, че няма процесуални пречки за даване ход на делото и разглеждане на постигнатото споразумение. В този смисъл разпит на явилия се свидетел не следва да бъде извършван и същия следва да бъде освободен от участие в съдебно заседание.

Водим от горното, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ОСВОБОЖДАВА явилия се свидетел от участие в съдебно заседание.

СНЕМА САМОЛИЧНОСТ НА ПОДСЪДИМИЯ

Ц.В.Х. роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, не женен, безработен, осъждан, ЕГН **********

На страните се разясняват правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК, както и останалите им процесуални права.

ПРОКУРОРЪТ: Не правя отводи, нямам нови искания, няма да соча нови доказателства.

АДВ. ***: Не правя отводи, нямам нови искания, няма да соча нови доказателства.

 

СЪДЪТ НАМЕРИ, че са налице предпоставките за откриване на съдебното следствие, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТКРИВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ с докладване на споразумението

АДВ. ***: С представителя на Районна прокуратура – Плевен се споразумяхме относно следното:

Подсъдимият Ц.В.Х. ***, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 30.01.2011 година, в град Плевен, управлявал МПС – лек автомобил марка „Ауди”, модел „А 4” с ДК № ЕН 0491 АР, без свидетелство за правоуправление на МПС, в едногодишния срок от наказването му по административен ред с влязло в сила наказателно постановление № 4481 от 2009 година на началника на Второ РУ на МВР – Плевен за управление на МПС без съответното свидетелство за управление – престъпление по чл. 343 В ал. ІІ във вр. с ал. І от НК.

Споразумяхме се на подсъдимия Ц.Х. да бъде определено и наложено наказание на основание чл. 343 В ал. ІІ във вр. с ал. І от НК във вр. с чл. 54 от НК – ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да се търпи при СТРОГ РЕЖИМ в затвор.

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам споразумението в този му вид. Същото не противоречи на закона и морала и моля, да го одобрите.

ПОДСЪДИМИЯТ: Разбирам обвинението, признавам се за виновен, разбирам последиците от споразумението, доброволно го подписах, отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ПОДСЪДИМ:                                  ПРОКУРОР:

         /***/                                        /В. ***/

 

ЗАЩИТНИК:

         /адв. Д. ***/

 

 

СЪДЪТ НАМИРА, че преди пристъпване към одобряване на споразумението следва да бъдат присъединени към доказателствата по делото писмените материали по проведеното незабавно производство, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

НА ОСНОВАНИЕ чл. 283 от НПК присъединява към доказателствата по делото писмените материали по незабавно производство № 24 от 2011 година по описа на Районна прокуратура – Плевен.

 

СЪДЪТ НАМИРА, че така постигнатото по реда на чл. 384 ал. І във вр. с чл. 381 ал. V от НПК споразумение между Районна прокуратура – Плевен, представлявана от прокурора *** и адвокат *** като защитник на подсъдимия Ц.Х. е допустимо. Същото съдържа всички реквизити визирани в разпоредбата на чл. 381 ал. V от НПК и не противоречи на закона и морала. СЪДЪТ прие така определеното от страните наказание на подсъдимия за законосъобразно и отговарящо на целите на наказанието, визирани в разпоредбата на чл. 36 НК. Така представеното споразумение следва да бъде одобрено.

Наказателното производство по делото следва да бъде прекратено предвид постигнатото между страните споразумение.

Водим от горното и на основание чл. 384 ал. І във вр. с чл. 381 ал. V от НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура – Плевен, представлявана от прокурора *** и адвокат *** като защитник на подсъдимия Ц.Х. относно следното:

Подсъдимият Ц.В.Х. ***, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 30.01.2011 година, в град Плевен, управлявал МПС – лек автомобил марка „Ауди”, модел „А 4” с ДК № ЕН 0491 АР, без свидетелство за правоуправление на МПС, в едногодишния срок от наказването му по административен ред с влязло в сила наказателно постановление № 4481 от 2009 година на началника на Второ РУ на МВР – Плевен за управление на МПС без съответното свидетелство за управление – престъпление по чл. 343 В ал. ІІ във вр. с ал. І от НК.

По силата на постигнатото споразумение на подсъдимия Ц.Х. се определя и налага наказание на основание чл. 343 В ал. ІІ във вр. с ал. І от НК във вр. с чл. 54 от НК – ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да се търпи при СТРОГ РЕЖИМ в затвор.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 304 от 2011 година по описа на Плевенски районен съд предвид постигнатото споразумение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРОТОКОЛЪТ написан в съдебно заседание, което приключи в 14:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: