ПРОТОКОЛ

 

година 2011                                                      град ПЛЕВЕН

РАЙОНЕН СЪД                                                        седми наказателен състав

 

на четвърти февруари през две хиляди и единадесета година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА ЦОНЕВА

 

секретар Д.Т.

прокурор ***

сложи за разглеждане докладваното от съдия ЦОНЕВА

НОХД № 293 по описа за 2011 година

На именното повикване в 13:22 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ К.Я. редовно призован, явява се лично и със служебен защитник адвокат Т.М. от досъдебното производство

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ПЛЕВЕН редовно призована, представлява се от прокурора ***

ПОДСЪДИМИЯТ: Съгласен съм адвокат М. да ме защитава и в съдебната фаза на процеса.

АДВ. М.: Запозната съм с материалите по делото, ще поема защитата на подсъдимия и в съдебната фаза на производството.

 

СЪДЪТ НАМЕРИ, че преди извършване процесуални действия по даване ход на делото следва да бъде назначена адвокат М. за служебен защитник на подсъдимия и в досъдебната фаза на процеса, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

НА ОСНОВАНИЕ чл. 94 ал. ІІІ от НПК назначава адвокат Т.М. за служебен защитник на подсъдимия К.Я. и в съдебната фаза на процеса.

 

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото. Със защитника на подсъдимия сме постигнали споразумение, което моля да разгледате.

АДВ. М.: Да се даде ход на делото за разглеждане на споразумението.

 

СЪДЪТ НАМИРА, че няма процесуални пречки за даване ход на делото и разглеждане на постигнатото между страните споразумение,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА САМОЛИЧНОСТ НА ПОДСЪДИМИЯ

К.К.Я. роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с начално образование, не женен, безработен, осъждан, ЕГН **********

На страните се разясняват правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК, както и останалите им процесуални права.

ПРОКУРОРЪТ: Отводи не правя. Моля, да одобрите споразумението.

АДВ. М.: Отводи не правя, нови искания нямам.

 

 СЪДЪТ НАМЕРИ, че са налице предпоставките за откриване на съдебното следствие, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТКРИВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ с докладване на споразумението:

АДВ. М.: С представителя на Районна прокуратура – Плевен се споразумяхме относно следното:

Подсъдимият К.К.Я. ***, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 16.01.2011 година, в град Плевен, управлявал МПС – лек автомобил „Фолксваген Голф” с ДК № ВР 6503 АН, с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкомер”, след като е осъден за престъпление по чл. 343 Б ал. І от НК по НОХД № 905 от 2009 година по описа на Плевенски районен съд – престъпление по чл. 343 Б ал. ІІ във вр. с ал. І от НК.

Споразумяхме се на подсъдимия К.Я. да бъде определено и наложено наказание на основание чл. 343 Б ал. ІІ във вр. с ал. І от НК във вр. с чл. 54 от НК, а именно: ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при СТРОГ РЕЖИМ в затвор и ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА в размер на 200 лева.

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам споразумението в този вид. Моля, да го одобрите.

ПОДСЪДИМИЯТ: Разбирам обвинението, признавам се за виновен, разбирам последиците от споразумението, доброволно го подписах, отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ПОДСЪДИМ:                                           ПРОКУРОР:

         /К. Я./                                                       /Н. ***/

 

ЗАЩИТНИК:

         /адв. Т. М./

 

 

СЪДЪТ НАМИРА, че преди пристъпване към одобряване на споразумението, следва да бъдат присъединени към доказателствата по делото писмените материали по проведеното бързо производство, поради което 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НА ОСНОВАНИЕ чл. 283 от НПК присъединява към доказателствата по делото писмените материали по бързо производство № Б 11 от 2011 година по описа на Районна прокуратура - Плевен.

 

СЪДЪТ НАМИРА, че така постигнатото споразумение по реда на чл. 382 ал. VІІ във вр. с чл. 381 ал. V от НПК между Районна прокуратура - Плевен, представлявана от прокурора *** и адвокат Т.М., като защитник на подсъдимия К.Я. е допустимо. Същото съдържа всички реквизити, визирани в разпоредбата на чл. 381 ал. V от НПК и не противоречи на закона и морала, поради което и следва да бъде одобрено.   

Наказателното производство по делото следва да бъде прекратено предвид постигнатото между страните споразумение.

Водим от горното и на основание чл. 382 ал. VІІ във вр. с чл. 381 ал. V от НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура - Плевен, представлявана от прокурора *** и адвокат Т.М., като защитник на подсъдимия К.Я. относно следното:

Подсъдимият К.К.Я. ***, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 16.01.2011 година, в град Плевен, управлявал МПС – лек автомобил „Фолксваген Голф” с ДК № ВР 6503 АН, с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкомер”, след като е осъден за престъпление по чл. 343 Б ал. І от НК по НОХД № 905 от 2009 година по описа на Плевенски районен съд – престъпление по чл. 343 Б ал. ІІ във вр. с ал. І от НК.

По силата на постигнатото между страните споразумение на подсъдимия К.Я. се определя и налага наказание на основание чл. 343 Б ал. ІІ във вр. с ал. І от НК във вр. с чл. 54 от НК, а именно: ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при СТРОГ РЕЖИМ в затвор и ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА в размер на 200 лева.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 293 от 2011 година по описа на Плевенски районен съд предвид постигнатото споразумение. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРОТОКОЛЪТ написан в съдебно заседание, което приключи в 13:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

След одобряване на споразумението СЪДЪТ намери, че са налице предпоставките за приложение на чл. 68 ал. І от НК, а именно:

С определение на Плевенски районен съд, постановено по НОХД № 905 от 2009 година по описа на същия съд е одобрено споразумение за прекратяване на наказателното производство, по силата на което на подсъдимия К.Я. е определено и наложено наказание три месеца лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок. Определението влязло в сила на 26.03.2009 година.

Деянието, предмет на постигнатото споразумение по НОХД № 293 от 2011 година по описа на Плевенски районен съд е извършено на 16.01.2011 година – в рамките на така определения с горната присъда изпитателен срок. Ето защо, СЪДЪТ намира, че са налице предпоставките по чл. 68 ал. І от НК, поради което и условната присъда следва да бъде приведена в изпълнение, наложеното наказание следва да бъде търпяно отделно при първоначален строг режим в затвор.

Водим от горното и на основание чл. 306 ал. І от НПК във вр. с чл. 68 ал. І от НК, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИВЕЖДА в изпълнение определение на Плевенски районен съд, постановено по НОХД № 905 от 2009 година по описа на същия съд, с което на подсъдимия К.Я. е определено и наложено наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да се търпи ОТДЕЛНО при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в затвор.

Определението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок от днес пред Плевенски окръжен съд.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: