ПРОТОКОЛ

 

година 2011                                                      град ПЛЕВЕН

РАЙОНЕН СЪД                                                        седми наказателен състав

 

на двадесет и трети февруари през две хиляди и единадесета година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА ЦОНЕВА

 

секретар Д.Т.

прокурор ***

сложи за разглеждане докладваното от съдия ЦОНЕВА

НОХД № 182 по описа за 2011 година

На именното повикване в 9:00 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ Ц.К. редовно призован, явява се лично и с адвокат *** с пълномощно от днес

СВИДЕТЕЛИТЕ П.Б. И П.Д. редовно призовани, не се явяват

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ПЛЕВЕН редовно призована, представлява се от прокурора *** с разпореждане № 253 на Административен ръководител – районен прокурор ***

 

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ. ***: Да се даде ход на делото. С представителя на Районна прокуратура – Плевен сме постигнали споразумение, което моля да разгледате.

 

СЪДЪТ НАМЕРИ, че няма процесуални пречки за даване ход на делото и разглеждане на постигнатото споразумение между Районна прокуратура – Плевен и защитника на подсъдимия, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА САМОЛИЧНОСТ НА ПОДСЪДИМИЯ

Ц.С.К. роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, не женен, работи, не осъждан, ЕГН **********

На страните се разясняват правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК, както и останалите им процесуални права.

ПРОКУРОРЪТ: Не правя отводи, нямам нови искания, няма да соча нови доказателства.

АДВ. ***: Не правя отводи, нямам нови искания, няма да соча нови доказателства.

 

СЪДЪТ НАМЕРИ, че са налице предпоставките за откриване на съдебното следствие, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТКРИВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ с докладване на споразумението

АДВ. ***: С представителя на Районна прокуратура – Плевен се споразумяхме относно следното:

Подсъдимият Ц.С.К. ***, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 31.07.2010 година, в град Плевен, управлявал МПС – лек автомобил „Фолксваген Голф” с ДК № ЕН 9401 АМ, с концентрация на алкохол в кръвта си 1,5 на хиляда, установено по надлежния ред с химическо изследване № 531 от 03.08.2919 година – престъпление по чл. 343 Б ал. І от НК.

Споразумяхме се на подсъдимия Ц.К. да бъде определено и наложено наказание на основание чл. 343 Б ал. І от НК във вр. с чл. 55 ал. І т. 2 буква Б от НК във вр. с чл. 42 А ал. ІІ т. 1 и 2 от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:

Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА два пъти седмично;

Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 343 Г от НК на подсъдимия К. да бъде наложено и наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА при зачитане на предварителното фактическо задържане на свидетелството му за управление на МПС № 237162653, считано от 31.07.2010 година.

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам споразумението в този му вид. Същото не противоречи на закона и морала и моля, да го одобрите.

ПОДСЪДИМИЯТ: Разбирам обвинението, признавам се за виновен, разбирам последиците от споразумението, доброволно го подписах, отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ПОДСЪДИМ:                                  ПРОКУРОР:

         /Цв. К./                                   /В. ***/

 

ЗАЩИТНИК:

         /адв. Н. ***/

 

 

СЪДЪТ НАМИРА, че преди пристъпване към одобряване на споразумението следва да бъдат присъединени към доказателствата по делото писмените материали по проведеното досъдебно производство, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

НА ОСНОВАНИЕ чл. 283 от НПК присъединява към доказателствата по делото писмените материали по досъдебно производство № Д 66 от 2011 година по описа на Районна прокуратура – Плевен.

 

СЪДЪТ НАМИРА, че така постигнатото по реда на чл. 384 ал. І във вр. с чл. 381 ал. V от НПК споразумение между Районна прокуратура – Плевен, представлявана от прокурора *** и адвокат *** като защитник на подсъдимия Ц.К. е допустимо. Същото съдържа всички реквизити визирани в разпоредбата на чл. 381 ал. V от НПК и не противоречи на закона и морала. СЪДЪТ прие така определеното от страните наказание на подсъдимия за законосъобразно и отговарящо на целите на наказанието, визирани в разпоредбата на чл. 36 НК. Така представеното споразумение следва да бъде одобрено.

Наказателното производство по делото следва да бъде прекратено предвид постигнатото между страните споразумение.

Водим от горното и на основание чл. 384 ал. І във вр. с чл. 381 ал. V от НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура – Плевен, представлявана от прокурора *** и адвокат *** като защитник на подсъдимия Ц.К. относно следното:

Подсъдимият Ц.С.К. ***, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 31.07.2010 година, в град Плевен, управлявал МПС – лек автомобил „Фолксваген Голф” с ДК № ЕН 9401 АМ, с концентрация на алкохол в кръвта си 1,5 на хиляда, установено по надлежния ред с химическо изследване № 531 от 03.08.2919 година – престъпление по чл. 343 Б ал. І от НК.

По силата на постигнатото споразумение на подсъдимия Ц.К. се определя и налага наказание на основание чл. 343 Б ал. І от НК във вр. с чл. 55 ал. І т. 2 буква Б от НК във вр. с чл. 42 А ал. ІІ т. 1 и 2 от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:

Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА два пъти седмично;

Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 343 Г от НК ЛИШАВА подсъдимия Ц.К. от право да управлява МПС за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА при зачитане на предварителното фактическо задържане на свидетелството му за управление на МПС № 237162653, считано от 31.07.2010 година.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 182 от 2011 година по описа на Плевенски районен съд предвид постигнатото споразумение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРОТОКОЛЪТ написан в съдебно заседание, което приключи в 9:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: