Р Е Ш Е Н И Е

№ …..                        02.02.2011 г.                 гр. Плевен,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          ПЛЕВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ХІІІ-ти  наказателен състав, в публично съдебно заседание на втори февруари през две хиляди и единадесета  година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ДИМИТРОВ

               

при секретаря П.К.

и в присъствието на прокурора …

като разгледа докладваното от съдията ДИМИТРОВ

НАХД №  306 по описа за 2011 година, и на основание данните по делото и закона,

          Постъпил е акт за констатирана проява на дребно хулиганство от  Първо РУП – гр. Плевен против В.В.М., с ЕГН ********** ***.

          Нарушителят В.В.М. не признава вината си и описва извършеното от него деяние.

          Процесуалният представител на нарушителя, адв. **** счита, че клиентът й не е извършил дребно хулиганство по смисъла на чл. 1 от УБДХ.

          Съдът като съобрази събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

          На 01.02.2001 г. в град Плевен, ул. „Гладстон” № 7А в сградата на 01-РУП – Плевен извършва непристойни действия грубо нарушаващи обществения ред съпроводени с изключителна  дързост и цинизъм, отправяйки обидни  думи и заплахи , блъскайки вратите на управлението, с което демонстрира явно не уважение  към обществото и предизвиква възмущението на гражданите и на полицейските служители намиращи се в сградата.

Свидетели на инцидента са С.М.М. и С.Т.Т., като в залата бяха разпитани и свидетелите **** и ****

Съдът счита, че поведението на нарушителя в сградата на полицейско управление е недопустимо, от която и страна да бъде погледнато. Неподчинението на разпорежданията на полицейски служител дадени по надлежния ред само по себе си представлява престъпление.

Хулиганските действия извършени от страна на нарушителя не могат да се квалифицират по УБДХ, а по съответния престъпен състав на чл. 325, ал. 2 от НК.

Задържането по ЗМВР за срок до 24 часа до довеждането на нарушителя в съдебната зала е правилно и законосъобразно и съда не намери никакви нарушения.

Разпитаните в съдебно заседание свидетели посочиха и други свидетели очевидци, които са свидетели на извършеното деяние от страна на нарушителя и неговата проява на явно неуважение към обществото.

Съдът счита, че НАХД № 306/2011 г. по описа на РС – Плевен следва да бъде прекратено и делото в цялост бъде изпратено в РП – Плевен по компетентност за извършване на проверка, както на действията на нарушителя, така и на действията на полицейските служители. При евентуално осъществен престъпен състав РП – Плевен е в правомощията си да повдигне обвинение спрямо съответните текстове от НК.

          Водим от горното, съдът

 

                                                Р Е Ш И :

 

          ПРЕКРАТЯВА НАХД № 306/2011 г. по описа на РС – Плевен, тъй като деянието не представлява нарушение на чл. 1 от УБДХ, а извършено престъпление по чл. 325, ал. 2 от НК.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на жалба и е окончателно.

НЕЗАБАВНО да се изпрати цялото дело в оригинал на РП – Плевен за извършване на проверка, респективно разследване, повдигане и внасяне на обвинение в РС – Плевен.

          НЕЗАБАВНО да се изпрати копие от решението на Началник 01-РУП на МВР – Плевен за сведение.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: