ПРИСЪДА

 

№ ……                         година 2011                 град Плевен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

РАЙОНЕН СЪД                                   ХІІІ-ти  наказателен състав

 

На 23 февруари                          през две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 КРАСИМИР ДИМИТРОВ

 

Секретар: П.К.

Прокурор: ****

като разгледа докладваното  от  съдия ДИМИТРОВ

НОХД  № 439  по описа  за 2011  година

и на основание данните по делото и Закона

 

                                 П Р И С Ъ Д И :  

 

ПРИЗНАВА  подсъдимия Я.Х.П.  - роден на *** ***, живее в **** ** българин, български гражданин, със средно образование, разведен, работи, неосъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на  29.08.2010г. в гр.***** ж.к. “Дружба” срещу бл. 133А, при управление на МПС - л.а. ***** навлязъл в насрещната лента от пътно платно за движение и с това нарушил правилата за движение по ЗДвП, а именно:

чл. 5, ал. 1, т. 1, чл. 8, ал. 1, чл. 20 от ЗДвП, както следва:

- чл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗДвП - Всеки участник в движението по пътищата с поведението си не трябва да създава опасности пи пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди;

- чл. 8, ал. 1 от ЗДвП - Водачите на ППС използват дясната половина на пътя по посока на движението си, освен в случаите, когато с пътен знак или светлинен сигнал е указано нещо друго.

- чл. 20, ал. 1 от ЗДвП - Водачите са длъжни да контролират пътните ППС, които управляват.

- чл. 20, ал. 2 от ЗДвП - Водачите на ППС са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с  атмосферните условия,  с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидено препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението.

Като по непредпазливост е допуснал причиняването на значителни имуществени вреди в размер на 7556,68 лв. по ***** собственост на ***** от гр. ***** като деянието е извършено в пияно състояние, поради което и на основание чл. 343, ал. ІІІ, пр. 1, вр. ал. І,  б. "а", вр. чл. 342, ал. І от НК и чл. 5, ал. 1, т. 1, чл. 8, ал. 1, чл. 20 от ЗДвП във вр с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК го ОСЪЖДА на наказание “Пробация”, при следните пробационни мерки:

- чл. 42а, ал. ІІ, т. 1 от НК - Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 42б, ал. І от НК задължителната регистрация по настоящ адрес следва да се провежда  при периодичност ДВА пъти седмично.

-чл. 42а, ал. ІІ, т. 2 от НК - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  ШЕСТ МЕСЕЦА.

ПРИЗНАВА  подсъдимия Я.Х.П.  със снета по-горе самоличност за ВИНОВЕН за това, че по същото време и място е управлявал МПС л.а. ***** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,51 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкомер 931, с фабр. № 2243428, поради което и на основание чл. 343б, ал. І от НК във вр с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК го ОСЪЖДА на наказание “Пробация”, при следните пробационни мерки:

- чл. 42а, ал. ІІ, т. 1 от НК - Задължителна регистрация по настоящ адрес *** срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 42б, ал. І от НК задължителната регистрация по настоящ адрес следва да се провежда  при периодичност ДВА пъти седмично.

-чл. 42а, ал. ІІ, т. 2 от НК - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  ШЕСТ МЕСЕЦА.

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23 ал.1 от НК на подсъдимия Я.Х.П. едно общо най – тежко наказание, а именно: наказание “Пробация”, при следните пробационни мерки:

- чл. 42а, ал. ІІ, т. 1 от НК - Задължителна регистрация по настоящ адрес *** срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 42б, ал. І от НК задължителната регистрация по настоящ адрес следва да се провежда  при периодичност ДВА пъти седмично.

-чл. 42а, ал. ІІ, т. 2 от НК - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 343г във вр. с чл. 37, ал. І, т. 7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Я.Х.П. със снета по-горе самоличност от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА .

На основание чл. 59, ал. ІV от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано  от 29.08.2010 г.

ОСЪЖДА  на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимия Я.Х.П. да заплати направените деловодни разноски в полза на РС - Плевен в размер на 300 лв.

ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира в 15- дневен срок  от днес  пред Плевенски окръжен съд.

 

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: