ПРИСЪДА

№ ………

 

година 2011                                             град ПЛЕВЕН

РАЙОНЕН СЪД                                      седми наказателен състав

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

на двадесет и трети февруари през две хиляди и единадесета година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА ЦОНЕВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ***

2. ***

секретар Д.Т.

прокурор ***

като разгледа докладваното от съдия ЦОНЕВА

НОХД № 419 по описа за 2011 година

и по данни делото и Закона

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия И.П.И. роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, не женен, не работи, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през периода от 14.12.2010 година до 16.12.2010 година, в село Беглеж, Плевенска област, при условията на продължавано престъпление и при условията на повторност, в немаловажен случай, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот и чрез използване на технически средства – гаечни ключове и винкел, отнел чужди движими вещи, както следва:

На 14.12.2010 година, в село Беглеж, Плевенска област, отнел чужди движими вещи – 1 брой мотопед „Балкан 50” на стойност 55 лева;

На 15.12.2010 година, в село Беглеж, Плевенска област, отнел чужди движими вещи – 15 килограма проводници с различно сечение и вид на обща стойност 129 лева; 3 броя електрически трансформатори за понижаване на напрежението от 19 V, 48 V и 380 V на обща стойност 150 лева; 1 брой меден казан с обем 80 литра на стойност 200 лева; 3 броя електрически удължители СВТ 2х2,5+1,5 монофазни, всеки с дължина от 15 метра на обща стойност 65 лева; 1 брой чук с дървена дръжка с маса 7 килограма на стойност 16 лева; 4 броя метални туби за гориво, всяка с обем от 20 литра на обща стойност 60 лева; 2 броя пластмасови туби, всяка с обем от 20 литра на обща стойност 16 лева; 1 брой генератор за трактор „ЮМЗ” на стойност 200 лева, 1 брой гориво-нагнетателна помпа комплект за трактор „ЮМЗ” на стойност 360 лева; 1 брой водна помпа комплект за трактор „ЮМЗ” на стойност 110 лева; 1 брой преден десен шенкел с лагери за трактор „ЮМЗ” на стойност 32 лева, всичко вещи на обща стойност 1 338 лева;

На 16.12.2010 година, в село Беглеж, Плевенска област, отнел чужди движими вещи – 1 брой воден радиатор за охлаждане на трактор „ЮМЗ” на стойност 380 лева; 1 брой конопено въже за пусков двигател за трактор „ЮМЗ” на стойност 6 лева; 4 броя гаечни ключове на обща стойност 8 лева, всичко вещи на обща стойност 394 лева или всичко вещи на обща стойност 1 787 лева, от владението на собственика Б. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 195 ал. І т. 4 и 7 във вр. с чл. 194 ал. І във вр. с чл. 28 ал. І във вр. с чл. 26 ал. І от НК във вр. с чл. 54 от НК във вр. с чл. 58 А от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да се търпи при СТРОГ РЕЖИМ в затвор.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 59 от НК ПРИСПАДА от горното наказание времето, през което подсъдимия И.И. е бил задържан под стража по НОХД № 419 от 2011 година по описа на Плевенски районен съд /досъдебно производство № Д – 3164 от 2010 година по описа на Районна прокуратура – Плевен/, считано от 29.12.2010 година до влизане на присъдата в сила.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 45 от ЗЗД ОСЪЖДА подсъдимия И.П.И. да заплати на Б.И.К. сумата от 1 399 лева, представляваща обезщетение за нанесените му в резултат на престъплението имуществени вреди, като за разликата до 1 787 лева ОТХВЪРЛЯ гражданския иск като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 189 ал. ІІІ от НПК ОСЪЖДА подсъдимия И. да заплати сумата от 15 лева, представляваща направените разноски по делото за възнаграждение на вещо лице, както и сумата от 56 лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск в полза на Плевенски районен съд.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 189 ал. ІІІ от НПК ОСЪЖДА подсъдимия И. да заплати сумата от 35 лева, представляваща направените разноски в досъдебната фаза на процеса за възнаграждение на вещо лице в полза на ОД на МВР - Плевен.

 

 

 

 

ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок от днес пред Плевенски окръжен съд.

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                         2.