ПРИСЪДА

 

№ ……                         година 2011                 град Плевен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

РАЙОНЕН СЪД                                   ХІІІ-ти  наказателен състав

 

На 23 февруари                           през две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 КРАСИМИР ДИМИТРОВ

СЪДЕБНИ                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:    1. ****                 

                                                                                                2. ****

 

Секретар: П.К.

Прокурор: ****

като разгледа докладваното  от  съдия ДИМИТРОВ

НОХД  № 352  по описа  за 2011  година

и на основание данните по делото и Закона

 

                                 П Р И С Ъ Д И :  

 

ПРИЗНАВА  подсъдимия М.С.М. - роден на *** ***, живее в **** българин, български гражданин, с начално образование, не работи, женен, осъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през периода 10.07.2010 година - 08.08.2010 година от района на междугарието село Ясен- град Плевен- запад, на ЖП км. 188+800, от ЖП мост над река Вит, при условията на продължавано престъпление, в немаловажен случай и при условията на повторност, чрез използване на техническо средство- 1 брой щанга тип „кози крак", отнел чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор, на обща стойност 1576.00 лева от владението на собственика ****, без съгласието на представителния орган на предприятието, с намерение противозаконно да ги присвои, както следва:

1.  На 10.07.2010 година от района на междугарието село Ясен- град Плевен- запад, на ЖП км. 188+800, от ЖП мост над река Вит, чрез използване на техническо средство- 1 брой щанга тип „кози крак", отнел чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор- 4 броя платна рифелова ламарина на обща стойност 193.00 лева от владението на собственика ****, без съгласието на представителния орган на предприятието, с намерение противозаконно да ги присвои;

2.           На 12.07.2010 година от района на междугарието село Ясен- град Плевен- запад, на ЖП км. 188+800, от ЖП мост над река Вит, в немаловажен случай и при условията на повторност, чрез използване на техническо средство - 1 брой щанга тип „козикрак”, отнел чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор - 8 броя платна рифелова
ламарина на обща стойност 394.00 лева от владението на собственика ****, без съгласието на представителния орган на предприятието, с намерение противозаконно да ги присвои;

3.           На 13.07.2010 година от района на междугарието село Ясен- град Плевен- запад, на ЖП км. 188+800, от ЖП мост над река Вит, в немаловажен случай и при условията на повторност,чрез използване на техническо средство - 1 брой щанга тип „кози крак", отнел чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор- 6 броя платна рифелова ламарина на обща стойност 207.00 лева от владението на собственика ****, без съгласието на представителния орган на предприятието, с намерение противозаконно да ги присвои;

4.           На 26.07.2010 година от района на междугарието село Ясен-град Плевен- запад, на ЖП км. 188+800, от ЖП мост над река Вит, в немаловажен случай и при условията на повторност, чрез използване на техническо средство - 1 брой щанга тип „козикрак", отнел чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор – 4 броя платна рифелова ламарина на обща стойност 138.00 лева от владението на собственика ****, без съгласието на представителния орган на предприятието, с намерение противозаконно да ги присвои;

              5.На 28.07.2010 година от района на междугарието село Ясен- град Плевен- запад, на ЖП км. 188+800, от ЖП мост над река Вит, в немаловажен случай и при условията на повторност, чрез използване на техническо средство- 1 брой щанга тип „кози крак", отнел чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор- 4 броя платна рифелова ламарина на обща стойност 112.00 лева от владението на собственика ****, без съгласието на представителния орган на предприятието, с намерение противозаконно да ги присвои;

6. На 08.08.2010 година от района на междугарието село Ясен-град Плевен- запад, на ЖП км. 188+800, от ЖП мост над река Вит, в немаловажен случай и при условията на повторност, чрез използване на техническо средство- 1 брой щанга тип „кози крак", отнел чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор- 4 броя платна рифелова ламарина и 5 броя ЖП релси тип РПШ на обща стойност 532.00 лева от владението на собственика ****, без съгласието на представителния орган на предприятието, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1 т.2, т.4 предложение 2-ро и т.7 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 във вр. с чл.28, ал.1 от НК във вр. с чл. 58а от НК във  го ОСЪЖДА на наказание лишаване от свобода в размер на 1 /една/ година при първоначален строг режим, като намалява така наложеното и определено наказание с 1/3 или определя наказание в размер на 9 /девет/ месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим в затвор.

ОСЪЖДА  на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимия М.С.М. да заплати направените деловодни разноски в полза на ПлРС в размер на 30 лв.

ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира в 15- дневен срок  от днес  пред Плевенски окръжен съд.

 

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

1.…………..

 

2.…………..