П Р И С Ъ Д А

 

№ …………

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД                                             ХІV наказателен състав

На единадесети февруари                         две хиляди и единадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСТИНА ГЕРГИЧАНОВА

    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ 1. ***

                                                                        2. ***

 

Секретар: Ц.Д.

Прокурор: ***

като разгледа докладваното от съдията Гергичанова

НОХД №   48 по описа за 2011 година

 

П Р И С Ъ Д И :

 

       ПРИЗНАВА подсъдимите:

Р.Д.Д. роден на *** ***,  живее в гр. Плевен, българин,      български гражданин, неженен, ученик, с основно образование, неосъждан,  ЕГН **********,

Н.А.М., роден на *** ***, живее в гр. Плевен, българин,     български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан,  ЕГН **********,

Н.Д.И. роден на *** ***, живее в гр. Плевен, българин,       български гражданин, неженен, не работи, с начално образование, осъждан, ЕГН **********,

ЗА ВИНОВНИ, както следва:

Р.Д.Д. с ЕГН **********, в това, че през периода 08.04.2010 г. – 14.04.2010 г. в гр. Плевен, при условията на продължавано престъпление, като непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот и чрез използване на техническо средство – отвертка, извършил следните деяния:

1. На 13/14.04.2010 г. в съучастие с непълнолетния Н.Д.И. ***, отнел чужди движими вещи – авто СД радиоплейър, марка “Пайнер”, неустановен модел на стойност 50.00 лева от владението на собственика Д. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои;

2. На 11/12.04.2010 г. в съучастие с непълнолетния Н.Д.И. и Н.А.М.,*** отнел чужди движими вещи ДВД плейър  АЕГ на стойност 70.00 лева, преносим ЛСД телевизор НЕО СТМ V505 на стойност 85.00 лева, навигация “Медион Е 3215” на стойност 150.00 лева, собственост на М.А. и вещи, собственост на Р. и *** – 2 бр. Паспорта на стойност 36.00 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

3. На 08/09.04.2010 г. в съучастие с непълнолетния Н.Д.И. *** отнел чужди движими вещи – авто СД плейър “Пежо 107” на стойност 300.00 лева, туристически сак на стойност 10.00 лева, набор прибори за храна туристически на стойност 30.00 лева, червило на стойност 1.00 лев, крем за ръце на стойност 0,50 лева, несесер – чантичка на стойност 1 лев, туристическо столче на стойност 5.00 лева, вещи на обща стойност 347.50 лева, от владението на собственик Илиян Ц. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

4. На 11/12.04.2010 г. в съучастие с непълнолетния Н.Д.И. и Н.А.М.,*** отнел чужди движими вещи – авто СД радио плейър, марка “Пайнер” на стойност 45.00 лева от владението на собственика В.И. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 3 и 4, вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 63 ал. 1 т. 3, вр. с чл. 26 ал. 1 вр. с чл. 20 ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195 ал. 1 т. 3 и 4, вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 63 ал. 1 т. 3, вр. с чл. 26 ал. 1 вр. с чл. 20 ал. 1, във вр. с чл. 58 а ал. 4, вр. с чл. 55 ал. 1 т. 2 б. “б” алт. последна, ГО ОСЪЖДА на наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез прочитане на настоящата присъда по общинско радио Плевен.

Н.А.М., ЕГН ********** в това, че през периода 08.04.2010 г. – 14.04.2010 г. в гр. Плевен, при условията на продължавано престъпление, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот и чрез използване на техническо средство – отвертка, извършил следните деяния:

1. На 11/12.04.2010 г. в съучастие с непълнолетния Н.Д.И. и Р.Д.Д.,*** отнел чужди движими вещи ДВД плейър  АЕГ на стойност 70.00 лева, преносим ЛСД телевизор НЕО СТМ V505 на стойност 85.00 лева, навигация “Медион Е 3215” на стойност 150.00 лева, собственост на М.А. и вещи, собственост на Р. и *** – 2 бр. паспорта на стойност 36.00 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

2. На 11/12.04.2010 г. в съучастие с непълнолетния Н.Д.И. и Р.Д.Д.,*** отнел чужди движими вещи – авто СД радио плейър, марка “Пайнер” на стойност 45.00 лева от владението на собственика В.И. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

3. На 11/12.04.2010 г. в съучастие с непълнолетния Н.Д.И. *** отнел чужди движими вещи – авто СД радиоплейър, марка “Ел Джи” на стойност 50.00 лева и годишен винетен стикер на стойност 67.00, общо вещи на стойност 117.00 лева от владението на Б.Л.Ц. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 196 ал. 1 т. 2 вр. с чл. 195 ал. 1 т. 3 и 4 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 29 ал. 1 б. “б” вр. с чл. 26 ал. 1 вр. с чл. 20 ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 196 ал. 1 т. 2 вр. с чл. 195 ал. 1 т. 3 и 4 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 29 ал. 1 б. “б” вр. с чл. 26 ал. 1 вр. с чл. 20 ал. 1, във вр. с чл. 58а ал. 1 от НК ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода при първоначален строг режим в Затвор.

Н.Д.И., ЕГН **********, в това, че през периода 08.04.2010 г. – 14.04.2010 г. в гр. Плевен, при условията на продължавано престъпление, като непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот и чрез използване на техническо средство – отвертка, извършил следните деяния:

1. На 13/14.04.2010 г. в съучастие с непълнолетния Р.Д.Д. ***, отнел чужди движими вещи – авто СД радиоплейър, марка “Пайнер”, неустановен модел на стойност 50.00 лева от владението на собственика Д. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои;

2. На 11/12.04.2010 г. в съучастие с непълнолетния Р.Д.Д. и Н.А.М.,*** отнел чужди движими вещи ДВД плейър  АЕГ на стойност 70.00 лева, преносим ЛСД телевизор НЕО СТМ V505 на стойност 85.00 лева, навигация “Медион Е 3215” на стойност 150.00 лева, собственост на М.А. и вещи, собственост на Р. и *** – 2 бр. Паспорта на стойност 36.00 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

3. На 08/09.04.2010 г. в съучастие с непълнолетния Р.Д.Д. *** отнел чужди движими вещи – авто СД плейър “Пежо 107” на стойност 300.00 лева, туристически сак на стойност 10.00 лева, набор прибори за храна туристически на стойност 30.00 лева, червило на стойност 1.00 лев, крем за ръце на стойност 0,50 лева, несесер – чантичка на стойност 1 лев, туристическо столче на стойност 5.00 лева, вещи на обща стойност 347.50 лева, от владението на собственик Илиян Ц. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

4. На 11/12.04.2010 г. в съучастие с непълнолетния Р.Д.Д. и Н.А.М.,*** отнел чужди движими вещи – авто СД радио плейър, марка “Пайнер” на стойност 45.00 лева от владението на собственика В.И. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

5. На 11/12.04.2010 г. в съучастие с Н.Д.И. *** отнел чужди движими вещи – авто СД радиоплейър, марка “Ел Джи” на стойност 50.00 лева и годишен винетен стикер на стойност 67.00, общо вещи на стойност 117.00 лева от владението на Б.Л.Ц. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 3, 4 и 7, вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 63 ал. 1 т. 3 вр. с чл. 26 ал. 1 вр. с чл. 20 ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195 ал. 1 т. 3, 4 и 7, вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 63 ал. 1 т. 3 вр. с чл. 26 ал. 1 вр. с чл. 20 ал. 1, във вр. с чл. 58а ал. 1 от НК,  ГО ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода при първоначален строг режим в ПД Бойчиновци.

          ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.ІІІ от НПК подсъдимия Н.Д.И. с ЕГН **********, със снета по-горе самоличност да заплати направените по делото разноски в размер на 23.40 лева, от които 18.40 лева по сметка на ОД на МВР Плевен и 05.00 лева по сметка на Плевенски районен съд.

ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.ІІІ от НПК подсъдимия Н.А.М. с ЕГН **********, със снета по-горе самоличност да заплати направените по делото разноски в размер на 23.40 лева, от които 18.40 лева по сметка на ОД на МВР Плевен и 05.00 лева по сметка на Плевенски районен съд.

 ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.ІІІ от НПК подсъдимия Р.Д.Д. с ЕГН **********, със снета по-горе самоличност да заплати направените по делото разноски в размер на 23.40 лева, от които 18.40 лева по сметка на ОД на МВР Плевен и 05.00 лева по сметка на Плевенски районен съд.

          ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Плевенски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

 

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1………………

 

                                                                                                    2………………