ПРИСЪДА

 

№ ……     година 2011           град Плевен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД                             VІ-ти  наказателен състав

На девети февруари                           две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 ВАЛЕРИ Ц.

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:        1.

                                                    2.

 

Секретар: Л. БОЯДЖЯИЕВА

Прокурор: * Н.

като разгледа докладваното от съдия ВАЛЕРИ Ц.

НОХД  № 10 по описа за 2011 година и на основание данните по делото и Закона

                                 П Р И С Ъ Д И :  

 

ПРИЗНАВА подсъдимата К.Ж.Т. - родена на ***г***, българин, български гражданин, висше образование, омъжена, работи, неосъждана, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 29.09.2008г в гр.Плевен, в качеството на длъжностно лице – ЕТ”Доктор К.Т.”, в кръга на службата си съставила официален документ – карта за предварителен медицински преглед от 29.09.2008г за лицето Н.Н.С., в който удостоверила неверни обстоятелства – че Н.Н.С. ЕГН ********** не притежава инвалидност и че от гледна точка на вътрешния статус и неврологичния статус, Н.Н.С. ЕГН ********** е клинично здрава, като съставянето на документа е било с цел да бъде използван същият като доказателство за посочените обстоятелства при кандидатстване за работа пред СД “Манева Томик и Сие”, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.378 ал.4 т.1 от НПК вр.чл.78А от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл.311 ал.2 вр.ал.1 от НК като й налага административно наказание ГЛОБА в размер на 3000лв.

ПРИЗНАВА подсъдимата Н.Н.С. - родена на ***г***, българин, български гражданин, основно образование, омъжена, работи, неосъждана, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 01.10.2008г в гр.Плевен, при кандидатстване за работа пред СД”Манева Томик и Сие” съзнателно се ползвала от официален документ с невярно съдържание – карта за предварителен медицински преглед, издадена на 29.09.2008г от ЕТ “Доктор К.Т.”, като от С. за самото съставяне на документа не може да се търси наказателна отговорност, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.378 ал.4 т.1 от НПК вр.чл.78А от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. 316 вр.чл.311 ал.2 вр.ал.1 от НК като й налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000лв.

ОСЪЖДА  на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимата К.Ж.Т. да заплати направените деловодни разноски в полза на ПлРС в размер на 85лв.

ОСЪЖДА  на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимата Н.Н.С. да заплати направените деловодни разноски в полза на ПлРС в размер на 85лв.

ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира в 15дневен срок  от днес  пред Плевенски окръжен съд.

 

 

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: