Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№ ...............                                     Година  2011                       гр. Плевен

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД                     ІІІ-ти наказателен състав

НА ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ ФЕВРУАРИ                   2011 ГОДИНА

в публично заседание в следния състав:

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИЯ МИТЕВА

 

Секретар: Б.М.

Като разгледа докладваното от  съдията МИТЕВА

НАХД № 564 по описа за 2011 година

и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.375 от НПК.

        

         С постановление от 23.02.2011 г. прокурор при Районна прокуратура гр. Плевен е установил, че са налице основанията на чл.78а от НК по образуваното срещу Р.Р.Е. - роден на *** ***, българин, български гражданин, осъждан, основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН ********** Бързо производство №  Д-30/2011 г. по описа на Районна прокуратура гр. Плевен за извършено  престъпление по чл.343в, ал.2, вр.ал.1 от НК и е направил предложение пред Районен съд – Плевен за освобождаване на Р.Р.Е. от наказателна отговорност чрез налагане на административно наказание за това, че 06.02.2011 г. в гр. Долна Митрополия, обл. Плевен управлявал МПС лек автомобил марка “Форд Ескорт” с рег. № *** без свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП № 398/14.06.2010 г. на Началник Сектор ПП при ОД на МВР – Плевен, влязло в законна сила на 12.08.2010 г. – престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр.ал. 1 от НК.

Обвиняемият се явява лично в съдебно заседание, признава се за виновен и дава подробни обяснения.

         Районна прокуратура – гр.Плевен, редовно призована, не изпраща представител.

         Съдът като прецени събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

         На 06.02.2011 г. около 15.30 часа обвиняемият Р.Е. управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка “Форд Ескорт” с рег. № *** в центъра на гр. Долна Митрополия обл. Плевен в непосредствена близост до Бюрото по труда в посока с. Победа, обл. Плевен. По същото време свидетелят *** и свидетелят *** – служители при РУП – Долна Митрополия изпълнявали служебните си задължения в същия район. Спрели за проверка автомобила, управляван о обвиняемия. Установили самоличността му като той не представил Свидетелство за управление на МПС и контролен талон към него. При направена справка установили, че същият е неправоспособен водач, поради което му бил съставен АУАН № 59/06.02.20011 г.

         Горната фактическа обстановка се установява от писмените доказателства, находящи се в Бързо производство № Д-30/2011 г. по описа на Районна прокуратура – гр.Плевен, прочетени в съдебно заседание и приобщени към доказателствения материал по делото по реда на чл. 283 от НПК и в конкретност разпита на свидетелите – полицейските служители констатирали и санкционирали противоправното поведение на обвиняемия – св. *** ***, св. ***, справка от Сектор ПП КАТ при ОДП, от която е видно, че Е. не притежава нито една регистрирана категория и няма отпечатано свидетелство за управление, копие  от НП № 398/14.06.2010 г. на Н-к Сектор ПП при ОД на МВР – Плевен, влязло в законна сила на 12.08.2010 г., с което е наказан за управление на МПС без съответната правоспособност.

         При така приетата фактическа обстановка съдът счита, че с деянието си обвиняемият Р.Р.Е. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.343в, ал.2, вр. ал. 1 от НК, като на 06.02.2011 г. в гр. Долна Митрополия, обл. Плевен управлявал МПС лек автомобил марка “Форд Ескорт” с рег. № *** без свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП № 398/14.06.2010 г. на Началник Сектор ПП при ОД на МВР – Плевен, влязло в законна сила на 12.08.2010 г.

За извършеното от Р.Р.Е. престъпление се предвижда наказание лишаване от свобода до две години.

         При определяне размера на наказанието съдът съобрази обстоятелството, че обвиняемия Р.Р.Е. не е осъждан за престъпления от общ характер, поради което му определя административно наказание ГЛОБА в полза на държавата, а именно в размер на 1000 лв.

Горното наказание, макар и крайно снизходително, е инициирано от убеждението на съда, че обвиняемият е личност, която ще преоцени без излишна наказателна репресия собственото си неправомерно поведение, както и ще осъзнае отговорността, която носи за себе си и останалите участници в движението.

         Водим от горното, съдът

 

 

Р Е Ш И  :

 

ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Р.Р.Е. – роден на *** ***, българин, български гражданин, осъждан, основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН ********** от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ за това, че на 06.02.2011 г. в гр. Долна Митрополия, обл. Плевен управлявал МПС лек автомобил марка “Форд Ескорт” с рег. № *** без свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП № 398/14.06.2010 г. на Началник Сектор ПП при ОД на МВР – Плевен, влязло в законна сила на 12.08.2010 г. – престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА В РАЗМЕР НА 1000 /ХИЛЯДА  ЛЕВА/.

         РЕШЕНИЕТО може да се обжалва или протестира пред Плевенски окръжен съд в 15-дневен срок, който за обвиняемия Р.Р.Е. тече от днес, а за Районна прокуратура – Плевен от получаване на съобщението за постановяването му.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: